Mannilan tutkimuspolku

>


Metla on tutkinut Kannuksessa hieskoivuun liittyviä aiheita jo 1980-luvun alkuvuosista lähtien. Yksikössä on valmistunut myös aihepiiriin liittyvä väitöskirja (Ari Ferm 1990).

Kannuksen Mannilaan perustettiin vuonna 1988 kaksi laaja-alaista hieskoivikoiden kasvatus- ja uudistamiskysymyksiin liittyvää havaintokohdetta. Niillä havainnollistetaan hieskoivikoiden uudistamismenetelmiä turvemaalla. Alikasvoksia on vapautettu asteittain tai kerralla metsikön eri kehitysvaiheissa. Lannoitus on ollut myös mukana eräissä käsittelyissä. Vertailuna havaintokohteella on keinollinen uudistaminen ja puuston käsittelemätön vaihtoehto.

Mannilan tutkimuspolun varrella sijaitsee suometsien harvennuskoe. Se kuuluu osana laajaan valtakunnalliseen koesarjaan, jossa tutkitaan suometsien harvennusvoimakkuuden vaikutusta tuotokseen.

Mannilan tutkimuspolku kuuluu Kannuksen yksikön havaintokohteisiin.

Kartat

Lisätietoja:
Olavi Kohal, puh. 029 532 3425


Kuva: Olavi Kohal / Metla

Takaisin

  Päivitetty:   20.2.2008 / MTK, REsk     
Palaute
Metlan etusivulle