Metla är en del av Naturresursinstitutet från 1.1.2015. www.luke.fi
  SUOMEKSI     PÅ SVENSKA     IN ENGLISH     AUF DEUTSCH     ПО-РУССКИ     
 
Metla » Forskningsskogar

Forskningsskogarna - en port till skogsforskningen

Sajtkarta | Sökning

Det riksomfattande nätet av forskningsskogar omfattar för närvarande cirka 30 000 hektar mark- och vattenområden i olika vegetations- och klimatzoner. De första forskningsskogarna inrättades på 1920-talet. De äldsta uppgifterna om skogarnas historia och behandlingen av dem samt om försök som anlagts i områdena är från 1800-talet. Forskningsskogarna förvaltades och sköttes i många årtionden av Metla, men sedan början av 2008 förvaltas områdena av Forststyrelsen medan verksamheten i dem följer Metlas anvisningar.

Forskningsskogarna och nätet av dem utvecklas så att de så väl som möjligt ska tjäna skogsforskningen och förmedlingen av forskningskunskap. Forskningsskogarna har blivit kluster av mångsidiga och långvariga försök. Antalet pågående försök eller försöksytor i forskningsskogarna är cirka 2000.

Den som besöker forskningsskogarna kan lära sig mer om skogsforskning och dess resultat, olika trädslag och skogens natur. Naturstigarna och presentationerna av försöken ger tillfälle till friluftsliv och fördjupad kunskap om skogarna.

Metlas kunniga personal ger vid behov råd och anvisningar till dem som besöker forskningsskogarna.

  • Kannus
  • Kivalo
  • Kolari
  • Laanila
  • Lappträsk (Lapinjärvi)
  • Muhos
  • Paljakka
  • Pallasjärvi
  • Parkano
  • Punkaharju

Forskningsskogarna:

 

Updaterat: 09.02.2012 /JHyv  | Bilder: Erkki Oksanen, Metla, om inte annat nämns  |  Copyright Metla  |  Feedback
Laanila Pallasjärvi Kolari Kivalo Paljakka Muhos Kannus Punkaharju Parkano Vilppula Vesijako Lapinjärvi Solböle ja Preitilä Ruotsinkylä