Metla on osa Luonnonvarakeskusta 1.1.2015 alkaen. www.luke.fi
  SUOMEKSI     PÅ SVENSKA     IN ENGLISH     AUF DEUTSCH     ПО-РУССКИ     
 
Metla-etusivuTutkimusPalvelutJulkaisutMetinfo-metsätietopalvelutTutkimusmetsätTietoa MetlastaStrategiaYhteystiedot
Metla » Tietoa Metlasta » Yhteistoiminta

Kotimainen ja kansainvälinen yhteistoiminta tukevat Metlan toimintaa

Sivukartta | Haku
 

Metsäntutkimuslaitoksella on vahvat yhteistyösuhteet metsä- ja ympäristöalan kotimaisiin ja kansainvälisiin organisaatioihin. Yhteistyötä tehdään sekä yhteistutkimuksien muodossa että osallistumalla alan yleisiin kehitys- ja suunnittelutehtäviin. Useat Metlan asiantuntijat toimivat lisäksi erilaisissa metsä- ja ympäristöalan luottamus- ja asiantuntijatehtävissä.

Metsäntutkimuslaitos eri kielillä
Kotimaisia yhteistyötahoja
Kansainvälisiä yhteistyötahoja
Linkkejä eri organisaatioiden sivuille – www.forest.fi ja www.metsavastaa.net

Kotimaisia yhteistyötahoja

Suomen Metsätieteellinen Seura
Metsäntutkimuslaitos ja Suomen Metsätieteellinen Seura julkaisevat yhdessä kahta julkaisusarjaa (Silva Fennica ja Metsätieteen aikakauskirja).

Yliopistot ja korkeakoulut
Metlan tärkeimpiä yhteistyökumppaneita ovat yliopistot, korkeakoulut (esim. Helsingin, Itä-Suomen ja Oulun yliopistot, Helsingin kauppakorkeakoulu ja Teknillinen korkeakoulu) ja muut oppilaitokset, joiden kanssa Metla on solminut yhteistyösopimuksia. Yhteisten tutkimushankkeiden lisäksi Metlan tutkijat suorittavat yliopistoissa jatkotutkintoja, ohjaavat opinnäytetöitä ja antavat opetusta.

Tutkimuslaitokset
Yhteistyötä tehdään eri tutkimuslaitosten (esim. Ilmatieteen laitos, Elinkeinoelämän tutkimuslaitos, Maatalouden taloudellinen tutkimulaitos, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos, Geologian tutkimuskeskus ja Metsäteho) kanssa. Pääasiallisin yhteistyömuoto on yhteistutkimushankkeet.

Julkishallinto
Metlan yhteistyö eri virastojen ja laitosten (esim. Metsähallitus, Tilastokeskus, Suomen ympäristökeskus, ympäristökeskukset ja kunnat) kanssa on tiivistä. Metla laatii mm. pääosan Suomen virallisista metsätilastoista.

Muut yhteistyökumppanit
Metlan tärkeitä yhteistyökumppaneita ovat metsä- ja ympäristöalan järjestöt (esim. Metsäteollisuus ry ja Maa- ja metsätaloustuottajien keskusliitto ry), metsätalouden organisaatiot (esim. Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio ja metsäkeskukset) sekä metsäteollisuusyritykset. Yhteistyötä tehdään sekä tutkimustoiminnan suunnittelussa, tutkimusten toteutuksessa että tutkimustulosten välittämisessä käytäntöön.

Kansainvälisiä yhteistyötahoja

IUFRO
Kansainvälisistä järjestöistä tärkein Metlalle on International Union of Forest Research Organizations eli IUFRO, jonka presidenttinä toimi Metlan professori Risto Seppälä viisivuotiskauden 2001-2005. Lisäksi lähes kaksikymmentä Metlan tutkijaa toimii erilaisissa tehtävissä IUFROn organisaatiossa.

EU
Suurin osa Metlan kansaivälisesta ulkopuolisesta rahoituksesta perustuu sopimukseen EU:n kanssa. Suurin osa hankkeista sisältyy EU:n tutkimuksen ja kehityksen puiteohjelmiin. Taloudellisesti Metlalle on ollut suurta merkitystä myös tuella, jota EU on myöntänyt metsien terveydentilan seurantaan. Metla vastaa seurannan kansallisesta koordinoinnista. Jo useamman vuoden ajan on ollut voimassa myös sopimus, jonka mukaan Metlan tutkija työskentelee asiantuntijana EU:n tilastotoimistossa Eurostatissa.

EFI - European Forest Institute
Metla on EFIn perustajajäsen. EFIllä ja Metlalla on useita yhteishankkeita.

SNS
Pohjoismaisen metsäntutkimuksen tärkein yhteistyöelin on Samnordisk Skogsforskning SNS, jonka hallituksessa Metla on edustettuna. SNS:n sihteeristö sijaitsi Metlassa vuosina 2006-2009.

Metlan tutkijat ovat lisäksi jäseniä useissa kansainvälisissä järjestöissä, joiden merkitys tieteenalasta riippuen voi olla hyvinkin suuri. Järjestöjä ovat mm. UN/ECE/FAO, International Energy Agency IEA, International Peat Society IPS jne.

  Päivitetty: 17.02.2014 /KPB | Copyright Metla | Palaute