Ylijohtajan tervehdys

Metsä – Tieto – Osaaminen – Hyvinvointi

Väestön kasvaessa ja talouden kehittyessä kilpailu resursseista - luonnonvaroista, vedestä ja energiasta – kiristyy globaalisti. Resurssitehokkuudesta yhdessä uusiutuvien luonnonvarojen kestävän ja innovatiivisen käytön ohella tulee kilpailutekijä ja ne tarjoavat kestävän kasvun mahdollisuudet Suomelle. Suomella on erityisesti vahvan metsä- ja puuosaamisen ansiosta hyvät mahdollisuudet edistää kestävää kehitystä, vastata globaaleihin haasteisiin ja samalla luoda erityisesti metsään perustuvalla biotaloudella uutta hyvinvointia.

Metsäntutkimuksen tilanne on edelleen haasteellinen. Vaikka metsäsektorin murros on lisännyt metsäosaamisen kysyntää, talouden taantuma on leikannut julkista ja yksityistä tutkimusrahoitusta. Pitkään valmistelussa ollut 5.9.2013 annettu valtioneuvostonperiaatepäätös valtion tutkimuslaitosten ja tutkimusrahoituksen kokonaisuudistuksesta vie Metlan perustettavaan Luonnonvarakeskukseen. Tämä muuttaa metsäntutkimuksen rahoitusta kolmen seuraavan vuoden aikana entistä enemmän kilpailtuun rahoitukseen. MMM asetti 17.1.2013 Luonnonvarakeskuksen perustamishankkeen toteuttamaan 9.1.2013 valmistunutta suunnitelmaa Metlan, MTT:n, RKTL:n ja Tiken tilastojen fuusioimiseksi 1.1.2015 hallinnollisesti yhtenäiseksi Luonnonvarakeskukseksi.

Haastavasta tilanteesta huolimatta Metlan toiminnalliset tavoitteet ja tehtävät on toteutettu erinomaisesti ja alittamalla kustannukset selvästi. Metla on onnistunut lisäämään ulkopuolista rahoitusta, parantamaan toiminnan tehokkuutta ja lisäämään tuotosten määrää.  Kuten kaikki tiedämme viimeiset viisi vuotta ovat olleet haastavia johtuen valtion tuottavuusohjelmasta ja tutkimuslaitosuudistuksesta.  Pitkäjänteinen työ vaikuttavuuden ja toiminnallisen tehokkuuden lisäämiseksi ovat tuottaneet tulosta. Toimintamme on nyt terveellä pohjalla ja tulostavoitteet on ylitetty. Olemme henkilöstön ja resurssienkin pienentyessä pystyneet lisäämään tuotosten määrää. Lisäys on huomattava etenkin vertaisarvioitujen julkaisujen määrässä sekä tiedon ja teknologian siirron suoritteissa. Olemme siis pystyneet samanaikaisesti nostamaan sekä tutkimuksen laatua että lisäämään tiedon käytäntöön vientiä. Viranomaistoiminta on tulossopimuksen mukaisten julkisten palveluiden ohella antanut asiantuntijatukea poliittisiin prosesseihin ja käytännön metsätalouden päätöksentekoon. Lisäksi on todettava, että ulkopuolisen rahoituksen hankinnassa on onnistuttu vieläpä niin, että omarahoitusosuus oli 36%, mikä on todella hyvä saavutus. Kiitokset hyvästä tuloksesta ja haasteiden voittamisesta kuuluvat koko henkilökunnalle. Tästä on hyvä jatkaa eteenpäin ja pitää huoli siitä, että metsäntutkimus siirtyy vahvana Luonnonvarakeskukseen.

Leena Paavilainen professori, ylijohtaja