Tutkimusjohtajan katsaus kuluneeseen vuoteen

Kulunut vuosi 2013 oli kokonaisuudessaan mielenkiintoinen ja tapahtumia täynnä. Oman lisämausteensa vuoteen toi luonnollisesti tulevan Luonnonvarakeskuksen valmistelu.

Tutkimustoiminnan osalta julkaisuaktiviteetti on koko vuoden 2013 ollut ihan eri tasolla aiempiin vuosiin verrattuna ja kokonaisuudessaan julkaisujen määrässä tapahtui selkeä tason nosto, niin määrällisesti kuin myös laadullisesti. Metlan tutkijoiden juttuja oli myös alan huippusarjoissa kuten Naturessa ja Sciencessä. Tiedon ja teknologian siirrossa metlalaiset olivat aktiivisia ja paljon kiitosta saimme Eri-ikäisen metsän kasvatus – seminaarisarjasta, jonka järjestimme yhdessä Suomen metsäkeskuksen kanssa. Toki olimme mukana monessa muussakin tärkeässä tapahtumassa.

Vuonna 2013 Metlan tutkimus- ja kehittämisohjelmia oli neljä omaa ja yksi VTT:n kanssa yhteinen. Lisäksi olimme mukana SHOK:ien tutkimusohjelmissa ja osallistuimme neljään LYNET:in tutkimusohjelmaan. Ulkopuolisen tutkimusrahoituksen osalta onnistuimme hienosti, ylitimme budjetoidut tavoitteet selkeästi ja tästä iso kiitos. Kertomusvuonna päättyi kaksi omaa tutkimusohjelma ’Uudistuvat puutuotearvoketjut ja puunhankintaratkaisut PUU (2007–2013)’ ja ’Metsästä hyvinvointia HYV (2008-2013)’. Molemmista pidetään loppuseminaarit vuoden 2014 puolella ja tullaan julkaisemaan myös keskeisten tulosten yhteenveto.

Tulevan Luonnonvarakeskuksen valmistelussa olemme olleet aktiivisesti mukana ja keskeinen tavoitteemme on se, että ydintoimintamme tutkimus, metsäntutkimus, oleellisine tukitoimintoineen sekä keskeiset viranomaistoiminnot siirtyvät mahdollisimman toimivina, tuottavina ja häiriöttä uuteen organisaation ensi vuoden vaihteessa

Taneli Kolström
tutkimusjohtaja

Lisätietoa