Tapahtumat

Vuonna 2013  Metla järjesti lukuisia tapahtumia, seminaareja ja kokouksia, joista tässä muutamia:

21.11.2013
Energiapuunkorjuu suometsissä: hydro- ja biogeokemialliset vaikutukset
– HYPE-hankkeen loppuseminaari
Vantaa
Metsät vaikuttavat vesistöjen veden laatuun. Kantojen noston ja hakkuutähteiden talteenoton ekologisia vaikutuksia suometsissä on tutkittu vasta jonkin aikaa, eikä niiden aiheuttamia vaikutuksia ravinne- ja raskasmetallihuuhtoutumiin ja muutoksiin hydrologiassa turvemailla kunnolla tunneta. Hankkeessa selvitettiin suometsissä toteutetun kantojen noston, hakkuutähteiden- ja puunkorjuun vaikutusta ravinne-, raskasmetalli- (erityisesti Hg ja MeHg), liuenneen orgaanisen aineen (DOC) ja kiintoaineen huuhtoumiin sekä hydrologisiin muutoksiin kohteilla, joiden kallioperässä saattaa olla runsaasti raskasmetalleja (Talvivaara).

9.-10.10.2013
Metsätalouden vesiensuojelupäivät Saarijärvi
Aiheuttaako kunnostusojitus humuskuormitusta? Miten metsätalouden vesistökuormitusta seurataan? Entä millaisia uusia työkaluja ja menetelmiä on tarjolla vesiensuojeluun? Näihin ja muihin ajankohtaisiin kysymyksiin vastattiin vuoden 2013 Metsätalouden vesiensuojelupäivillä Saarijärvellä.

8.-9.10.2013
Metsäenergiasta uutta liiketoimintaa kestävästi ja kannattavasti Joensuu
Seminaarissa tutkijat vastasivat metsäenergiaketjun keskeisimpiin kysymyksiin metsäenergiavaroista, korjuuteknologioista, logistiikasta, uusimmista voimalaitosteknologioista ja liikennepolttoaineista. Jatkossa  katsottiin tulevaan. Mitkä ovat askelmerkit vihreään, vähähiiliseen tulevaisuuteen? Kysymystä pohdittiin metsien kasvatuksen, korjuun ja logistiikan sekä jalostuksen näkökulmista. Lisäksi visioitiin vaihtoehtoisia tulevaisuusskenaarioita ja niiden toteutettavuutta.

26.-27.09.2013
Metsäpalot ja niiden torjunta Pohjois-Karjalassa ja Karjalan tasavallassa
Ilomantsi
Seminaarissa kuultiin metsäpalotilanteesta niin Pohjois- Karjalassa kuin Karjalan Tasavallassa. Keskusteltiin palojen ennaltaehkäisystä Karjalan tasavallassa sekä yhteistyöstä palojen torjunnassa. Perehdyttiin myös palojen taloudellisiin näkökulmiin sekä havainnointiin satelliittien avulla.

25.-27.9.2013
IV Pallas Symposium 2013 Muonio
The focus in September 2013 was on recent trends in research based on the Pallas research infrastructure: environmental monitoring, and functioning and feed-backs of the northern ecosystems under changing environment. Research on the interactions between the northern nature and the various needs of the human society were also discussed.

11.-12.9.2013
Uncertainties of forest carbon balance Vantaa

9.-14.6.2013
FSPM2013: 7th International Conference on Functional – Structural Plant Models Saariselkä

6.6.2013
Metsäsektorin kilpailuedut Suomessa -tulevaisuuskeskustelu Joensuu
Ajankohtaisia metsäsektorin tulevaisuutta koskevia asioita puheenvuoroissaan pohtivat metsäteollisuuden, valtiovallan ja tutkimuksen edustajat.

22.3.2013
Tulevaisuuden metsät ja metsänhoito -miniseminaari Vantaa
Seminaarin tavoitteena oli luoda kokonaiskuva meneillään olevasta aihepiirin työstä meillä ja muualla ja hahmottaa mitä tutkimukselta odotetaan tällä aihealueella lähivuosina.