Metlan arvot

Toimintaamme ohjaavat arvot ovat ennakoivuus ja luovuus, luotettavuus, vuorovaikutteisuus sekä osaaminen ja työhyvinvointi.

Toimintamme on asiakasläheistä ja perustuu tieteelliseen tietoon ja osaamiseen. Painotamme resurssoinnissa tutkimustoiminnan edellytyksiä. Toimimme ennakoivasti ja joustavasti.

Toimintakulttuurimme tukee osaamista sekä jatkuvaa oppimista. Luomme perustan työhyvinvoinnille hyvällä, kannustavalla johtamisella ja aktiivisella, avoimella vuorovaikutuksella.

Visio

Metsien kestävä ja monipuolinen käyttö luo pysyvän pohjan suomalaisten hyvinvoinnille.

Toiminta-ajatus

Metsäntutkimuslaitos (Metla) on tutkimus- ja asiantuntijaorganisaatio, joka kehittää ratkaisuja metsien hoitoa, käyttöä, tuotteita, palveluja ja aineettomia arvoja koskeviin haasteisiin ja kysymyksiin.

Tähän pyrimme

Toimintamme on tieteellisesti ja yhteiskunnallisesti vaikuttavaa, edistää metsiin perustuvan elinkeinotoiminnan kilpailukykyä sekä tukee alueellista kehitystä. Metlan tuottamaa ja aktiivisesti välittämää tietoa ja osaamista sekä tuotteita ja palveluja käytetään kansallisesti ja kansainvälisesti biotalouden edistämiseksi.

 Lisätietoa Metlan strategiasta