Julkaisut 2013

Referoituja julkaisuja: 321 kpl
Metlan työraportteja: 25 kpl
Dissertationes Forestales: 14 kpl
Esitelmät ja posterit: 821 kpl

Lisäksi metlalaiset ovat kirjoittaneet toista sataa artikkelia sekä kotimaisiin että ulkomaisiin ammatti- ja aikakauslehtiin.

Metlan omat julkaisut löytyvät osoitteesta http://www.metla.fi/julkaisut.

Dissertationes Forestales

Dissertationes Forestales on yhdessä Helsingin yliopiston ja Joensuun yliopiston maatalous-metsätieteellisten tiedekuntien kanssa julkaistava metsäalan väitöskirjojen sarja.
Sarjan kotisivu: http://www.metla.fi/dissertationes/

Metlan Työraportteja

Metlan Työraportteja-sarjassa julkaistaan tutkimusten ennakkotuloksia ja ennakkotulosten luonteisia selvityksiä sekä esitelmiä ja kokouskoosteita. Sarjassa ei käytetä tieteellistä tarkastusmenettelyä. Sarjan julkaisut ovat yleensä joko suomen- tai englanninkielisiä. Sarja julkaistaan pääsääntöisesti vain sähköisesti Internetissä.
Julkaisut ovat maksutta saatavissa pdf-muodossa osoitteesta: http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/index.htm

Silva Fennica

Silva Fennica on vertaisarvioitu kansainvälinen metsätieteellinen julkaisusarja. Se kattaa kaikki  metsäntutkimuksen osa-alueet perustutkimuksesta soveltavaan tutkimukseen. Siinä julkaistaan alkuperäisiä tutkimusartikkeleita, tutkimusuutisia, keskustelupuheenvuoroja ja kirja-arvioita ja lisäksi siinä on tietoa tulevista tapahtumista. Suurempia tutkimusartikkeleita tai arvioita julkaistaan toisinaan Silva Fennica -monografioina. Sarjaa julkaisevat yhdessä Metsäntutkimuslaitos ja Suomen Metsätieteellinen Seura. Sarja on englanninkielinen.
Sarjan kotisivu: http://www.metla.fi/silvafennica

Metsätieteen aikakauskirja

Metsätieteen aikakauskirja julkaisee suomen- ja ruotsinkielisiä metsäntutkimuksen alaan kuuluvia alkuperäisiä tutkimusartikkeleita, katsauksia ja tiedonantoja. Metsävarat-osastossa julkaistaan metsien inventointituloksia ja kehityslaskelmia. Sarja julkaisee myös muita metsiin, metsätalouteen ja metsäluontoon liittyviä kirjoituksia Tieteen tori- ja Puheenvuoro-palstoilla sekä ajankohtaista aineistoa. Metsätieteen aikakauskirjaa julkaisevat yhdessä Metsäntutkimuslaitos ja Suomen Metsätieteellinen Seura.
Sarjan kotisivu: http://www.metla.fi/aikakauskirja/

Metsäsektorin suhdannekatsaus

Metsäsektorin suhdannekatsaus on loka-marraskuun vaihteessa ilmestyvä, monipuolinen tietopaketti Suomen metsäteollisuuden ja metsätalouden tilanteesta ja lähiajan näkymistä

Suhdannekatsausta on julkaistu vuodesta 1991 lähtien. Vuodesta 1998 lähtien on julkaistu myös englanninkielinen Finnish Forest Sector Economic Outlook.
Suhdannekatsauksen kotisivu: http://www.metla.fi/julkaisut/suhdannekatsaus/index.htm

Metsätilastollinen vuosikirja 2013

Metsätilastollinen vuosikirja 2013 tarjoaa kokonaiskuvan Suomen metsistä, metsätaloudesta ja metsäteollisuudesta.
Vuosikirjaa on julkaistu 1960-luvulta lähtien, ja tämä kirja on järjestyksessään jo 43. Uuteen vuosikirjaan on koottu keskeiset tilastot Suomen metsistä, metsätaloudesta ja metsäteollisuudesta. Näiden lisäksi vuosikirjassa esitetään metsäluontoa, metsien monikäyttöä ja ympäristökysymyksiä käsitteleviä tietoja. Kirjan sisältöä ja rakennetta on vuosien kuluessa kuitenkin kehitetty vastaamaan metsätilastojen asiakkaiden muuttuneita tietotarpeita. Esimerkiksi puun energiakäytöstä on viime vuosina tullut keskeinen tilastointialue, samoin ympäristönäkökulmat painottuvat vuosikirjassa aikaisempaa enemmän.
Tuoreimpien tietojen lisäksi vuosikirjassa on paljon pitkiä aikasarjoja, yli 240 taulukkoa ja yli 100 kuvaa, yhteensä 450 sivua. Taulukot ja kuvat on varustettu englanninkielisin tekstein; eri tilastoalueiden yhteenvedot esitetään sekä englanniksi että ruotsiksi. Ajankohtaisia metsäsektorin asioita käsitellään erilaisissa tietotauluissa.
Vuosikirjan kotisivu: http://www.metla.fi/julkaisut/metsatilastollinenvsk/index.htm

Oppaat ja muut julkaisut

Metla julkaisi vuonna 2013  raportteja, oppaita ja yksittäisjulkaisuja:

Asiakaslehdet

Vuonna 2013 englanninkielinen sidosryhmälehti "Metla Bulletin" ilmestyi sähköisesti Internetissä kolme kertaa. Taimituotannon ammattilaisille tarkoitettu lehti "Taimiuutiset", joka tehdään yhteistyössä useiden taimialan merkittävien toimijoiden kanssa, ilmestyi neljä kertaa  (painos 350 kpl).
MetlaBulletin: http://www.metla.fi/bulletin/
Taimiuutiset: http://www.metla.fi/taimiuutiset/

Metlan verkkosivut www.metla.fi

Verkkosivuilla esitellään Metlan tutkimus- ja palvelutoimintaa sekä tarjotaan tietopaketteja erilaisista metsiin liittyvistä aiheista. Sivuilla annetaan tietoa tutkimusmetsistä ja sieltä löytyvät myös kaikki Metlan sähköiset julkaisut.

Tiedotteet ja uutiskirjeet

Vuonna 2013 Metla julkaisi 107 suomenkielistä tiedotetta. Niistä 45 % (48 kpl) oli metsätilastotiedotteita. Julkaisu- ja tutkimustiedotteita sekä ennusteita oli yhteensä 50 % (54 kpl) kaikista tiedotteista. Metlan organisaatiota koskevia tiedotteita oli 5 % (5 kpl). Englanninkielisiä tiedotteita julkaistiin 6 kpl.
Lisätietoa: http://www.metla.fi/tiedotteet/

Vuonna 2013 Metla julkaisi 32 uutiskirjettä, joista neljä oli ruotsinkielisiä ja kolme englanninkielisiä. Uutiskirjeissä on artikkeleita ajankohtaisista metsäntutkimukseen liittyvistä aiheista ja niiden taustoista. Viiden tutkimusohjelman uutiskirjeiden lisäksi, ilmestyi muun muassa talouteen ja yhteiskuntaan, käytännön metsänhoitoon, kansainväliseen metsäntutkimukseen sekä metsäsuunnitteluun liittyviä uutiskirjeitä.
Lisätietoa: http://www.metla.fi/uutiskirje/