Henkilöstö ja talous

Henkilöstö 2013

Vakinaista henkilöstöä oli 31.12.2013 yhteensä 550
Johto 8
Tutkijat 232
Asiantuntijat 28
Tekniset 69
Atk 31
Toimisto 41
Laboratorio 48
Tutkimusta avustavat 92
Huolto 1
Koko henkilöstö yhteensä 673, josta määräaikaisia 113 ja  työllistettyjä 10

Talous

Toiminnallinen tehokkuus 

  2013 2012 2011
Kustannukset 1000€, toteuma 54 599 57 469 54 773
       
Ydinprosessit

Tutkimus- ja kehittämispalvelut sekä tiedon ja teknologian siirto
46 198 47 916 46 265
Strategiset vaikuttavuusalueet      
  1. Metsiin perustuva yritys- ja elinkeinotoiminta 17 122 17 990 14 808
    2. Metsät ja yhteiskunta 8 424 8 358 7 921
    3. Kestävät metsänkasvatusketjut 14 073 15 397 14 942
    4. Metsätalouden ja metsäympäristön tietovarannot 4 057 3 497 6 085
    5. Ei kuulu Metlan nykyisiin painoaloihin 0 0 705
  Maksullinen palvelutoiminta 2 522 2 674 2 290
Viranomaispalvelut 8 401 9 553 9 847

 

Rahoituksen jakautuminen Metlassa

 Metlan tilinpäätös 2013 (pdf)