Kuva: Metla/Erkki Oksanen

Forests and Human Health

Forests and Human Health -logo IUFROn erityisohjelma, jonka toimikausi on 2007-2014
koordinaattori: Hannu Raitio

Ohjelman tarkoituksena on edistää tietoisuutta metsän ja ihmisten terveyden välisistä vuorovaikutuksista ja verkottaa metsäalan toimijoita ja terveyden ammattilaisia.

Vuoden 2013 aikana julkaistiin kaksi uutiskirjettä:
Forests and Human Health Newsletter 1/2013 and 2/2013.  Available online http://www.metla.fi/uutiskirje/ForHealth/2013-01/
http://www.metla.fi/uutiskirje/ForHealth/2013-02/

Rovaniemellä järjestettiin 10.12.2013 Euroopan Metsäviikon yhteydessä (European Forest Week 9-13.12.2013, Metsä2013) oheistapahtuma: “Forest biomasses as a source of novel bioactive compounds”.  Oheistapahtumassa esitelmöi kutsuttuja lääketieteen, farmakologian, orgaanisen kemian ja lääketeollisuuden erityisasiantuntijoita valottaen alan nykyhetken tutkimuksen kärkeä sekä yrityskentän ja lääkkeisiin tähtäävän tuotekehityksen haasteita tutkimustulosten saamiseksi käytännön liiketoiminnaksi. Raportti tapahtumasta sekä haastattelu löytyvät IUFRO Task Forcen uutiskirjeestä (http://www.metla.fi/uutiskirje/ForHealth/2013-02/meeting-notes2.htm ja http://www.metla.fi/uutiskirje/ForHealth/2013-02/interview.htm). 

Rahoitushakemusta eurooppalaiselle COST-hankkeelle “Benefits of forests for public health - strengthening transdisciplinary action (FOR4Health)” on valmisteltu yhteistyössä kansainvälisen tutkijaverkoston kanssa. Rahoituksesta päätetään 2014.   

EU:n rahoittama LEADER-hanke, jossa myös Metla on ollut mukana: “The Network of densely-wooded regions in Europe, partner project Forest Trails” tähtää sekä tiedon levittämiseen metsien terveysvaikutuksista Euroopassa että yhteistyökumppanuuksien vahvistamiseen ala tutkimuksen parissa Euroopassa.  Projekti nimitettiin ehdokkaaksi parhaimpien kansainvälisten LEADER-hankkeiden listalle Pohjoismaiden ja Baltian alueella 2013. Hankkeen esittely löytyy ForHealth-uutiskirjeestä (http://www.metla.fi/uutiskirje/ForHealth/2013-01/research2.htm).

Lisätietoa:
http://www.forhealth.fi
http://www.cohabnet.org
http://www.who.int/hia/en/