Alueyksiköt

Metlan toimii neljässä alueellisessa yksikössä: Etelä-Suomen, Länsi-Suomen, Itä-Suomen ja Pohjois-Suomen alueyksiköissä. Konsernipalvelut (hallinto) sijaitsee Etelä-Suomen alueyksikön yhteydessä Vantaalla.

Etelä-Suomen alueyksikkö

Etelä-Suomen yksikön tutkimus- ja kehitystyö keskittyy lopputuotelähtöisiin metsänkasvatuksen menetelmiin, innovatiivisiin tuotteisiin ja metsäalan toimintaympäristön kehitykseen. Tutkimustoiminnassa korostuvat myös metsien taloudelliset ja sosiaaliset vaikutukset sekä metsäsektoriin kohdistuva politiikka ja metsien monimuotoisuus. Metsäekosysteemin rakenteen ja toiminnan tutkimus luo perustan kestävien metsänkasvatusmenetelmien kehittämiselle ja metsäympäristön tilan seurannoille.Alueyksikköön kuuluvat Vantaan ja Haapastensyrjän toimipaikat.

Etelä-Suomen alueyksikön keskus on Vantaalla.

Länsi-Suomen alueyksikkö

Länsi-Suomen yksikkö keskittyy turvemaiden metsien kasvatukseen ja käyttöön, puunhankintalogistiikkaan ja -teknologiaan, ympäristökysymyksiin sekä metsäyrittäjyyteen.Alueyksikköön kuuluvat Parkanon ja Kannuksen toimipaikat.

Länsi-Suomen alueyksikön keskus on Parkanossa.

Itä-Suomen alueyksikkö

Metsäntutkimuslaitoksen Itä-Suomen yksikkö edistää metsiin, puutuotteiden valmistukseen, puuraaka-aineen tuottamiseen, korjuuteknologiaan ja energiakäyttöön perustuvaa yritys- ja elinkeinotoimintaa ajantasaisten metsävaratietojen pohjalta erityisesti maaseudulla. Alueyksikköön kuuluvat Joensuun, Punkaharjun ja Suonenjoen toimipaikat.

Itä-Suomen alueyksikön keskus on Joensuussa.

Pohjois-Suomen alueyksikkö

Pohjois-Suomen alueyksikössä korostuvat ekologisesti ja taloudellisesti tehokkaiden metsänuudistamisen ja -kasvatuksen menetelmien tutkimus, metsien eri käyttömuotojen yhteensovittamisen tutkimus sekä kestävän luontomatkailun ekologinen ja sosiaalinen ulottuvuus pohjoisen erityisolosuhteissa. Alueyksikköön kuuluvat Rovaniemen, Oulun ja Kolarin toimipaikat.

Pohjois-Suomen alueyksikön keskus on Rovaniemellä.

 Lisätietoa