Metla är en del av Naturresursinstitutet från 1.1.2015. www.luke.fi
  SUOMEKSI     PÅ SVENSKA     IN ENGLISH     AUF DEUTSCH     ПО-РУССКИ     
 
Metla » Om institutet » Lagar och förordningar

Lagar och förordningar som styr Metla

Sajtkarta | Sökning

Metla är ett statligt forskningsinstitut, underställt jord- och skogsbruksministeriet. Huvudlinjerna för Metlas verksamhet är fastställda i lagar och förordningar. Metla bör dessutom iakta i kraft varande stadganden i sin skötsel av givna service- och myndighetsuppgifter, samt i skötsel av statens jordområden som Metla förvaltar.

Mera detaljerade förordningar och regler finns bl.a. i Metlas arbetsreglemente.

Följande lagstiftning är central för Metlas verksamhet:

Lagen om Skogsforskningsinstitutet 1114/1999

Förordningen om Skogsforskningsinstitutet 1140/1999 (förendrad 22.9.2005 762/2005, 12.2.2009 80/2009 och 22.10.2009 798/2009)

Skogsforskningsinstitutets arbetsreglemente från och med 1.5.2006

Jord och Skogsbruksministeriets beslut om avgiftsbelagda tjänster 722/2008

Updaterat: 08.03.2011 /JHyv  | Bilder: Erkki Oksanen, Metla, om inte annat nämns  |  Copyright Metla  |  Feedback