Metla on osa Luonnonvarakeskusta 1.1.2015 alkaen. www.luke.fi
  SUOMEKSI     PÅ SVENSKA     IN ENGLISH     AUF DEUTSCH     ПО-РУССКИ     
 
Metla-etusivuTutkimusPalvelutJulkaisutMetinfo-metsätietopalvelutTutkimusmetsätTietoa MetlastaStrategiaYhteystiedot
Metla » Tietoa Metlasta » Lait ja säädökset » Luettelo kaikista Metlan toimintaan liittyvistä laeista

Metlan lait ja säädökset Finlex-tietokannassa

Sivukartta | Haku

Lakitekstejä on saatavilla Suomen sähköisessä säädöskokoelmassa (www.finlex.fi) ja eduskunnassa (www.eduskunta.fi).

LAKI

561/2014 Laki Luonnonvarakeskuksesta. Tällä lailla kumotaan Metsäntutkimuslaitoksesta annettu laki (1114/1999).

1114/1999 Laki Metsäntutkimuslaitoksesta. Voimaan 1.1.2000. Kumoaa 29.7.1976 annetun lain (653/1976) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen (Kumottu 561/2014).

186/1988 Laki Metsäntutkimuslaitoksesta annetun lain 2§:n kumoamisesta

1050/85

135/1983 Laki Metsäntutkimuslaitoksesta annetun lain muuttamisesta

653/1976 Laki Metsäntutkimuslaitoksesta (Muutettu: 135/1983, 1050/1985, 186/1988. Kumottu: 1114/1999)

449/1929 Laki Metsätieteellisen tutkimuslaitoksen saattamisesta välittömästi maatalousministeriön alaiseksi. (Kumottu: 653/1976 )

ASETUS

845/2012 Asetus Metsäntutkimuslaitoksen maksullisista suoritteista

437/2011 Asetus Metsäntutkimuslaitoksen maksullisista suoritteista

722/2008 Asetus Metsäntutkimuslaitoksen maksullisista suoritteista

1140/1999 Asetus Metsäntutkimuslaitoksesta (Muutettu: 22.9.2005 762/2005, 12.2.2009 80/2009 sekä 22.10.2009 798/2009)

1167/1997 Asetus metsäntutkimuslaitoksesta annetun asetuksen muuttamisesta

901/1994 Asetus Metsäntutkimuslaitoksesta annetun asetuksen muuttamisesta

374/1991 Asetus Metsäntutkimuslaitoksesta (Muutettu: 901/1994, 1167/1997. Kumottu: 1140/1999)

240/1989 Asetus Metsäntutkimuslaitoksesta annetun asetuksen muuttamisesta

188/1988 Asetus Metsäntutkimuslaitoksesta annetun asetuksen muuttamisesta

249/1986 Asetus Metsäntutkimuslaitoksesta (Muutettu: 188/1988, 240/1989. Kumottu: 374/1991)

1070/1976 Asetus Metsäntutkimuslaitoksesta (Muutettu: 136/1983, 1104/1977, 261/1977. Kumottu: 249/1986)

480/1962 Asetus Metsäntutkimuslaitoksesta (Kumottu: 1070/1976)

385/1953 Asetus Metsäntutkimuslaitoksesta (Kumottu: 480/1962)

291/1937 Asetus Metsätieteellisestä tutkimuslaitoksesta (Muutettu: 11/1939. Kumottu: 385/1953)

287/1932 Päätös joka sisältää luonnonsuojeluvalvojan johtosäännön (Kumottu: 11/1939)

100/1931 Asetus metsäteknologian professorinviran perustamisesta Metsätieteelliseen tutkimuslaitokseen (Kumottu: 291/1937)

37/1928 Asetus metsätieteellisen koelaitoksen nimen muuttamisesta sekä kahden uuden professorinviran perustamisesta laitokseen (Kumottu: 291/1937).

93/1917 Asetus Metsätieteellisen koelaitoksen perustamisesta (Kumottu: 291/1937).

MMM päätös

262/1993 Maa- ja metsätalousministeriön päätös Metsäntutkimuslaitoksen maksullisista suoritteista (Kumottu: 722/2008).

  Päivitetty: 02.01.2015 /KBym | Copyright Metla | Palaute