Asetus 80/2009

>

på svenska

Valtioneuvoston asetus

Metsäntutkimuslaitoksesta annetun asetuksen 2 §:n muuttamisesta

Annettu Helsingissä 12 päivänä helmikuuta 2009


Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty maa- ja metsätalousministeriön esittelystä, muutetaan «Metsäntutkimuslaitoksesta» 9 päivänä joulukuuta 1999 annetun asetuksen (1140/1999) 2 §:n 1 momentti seuraavasti:

Johtokunta

Tutkimuslaitoksessa on johtokunta, johon kuuluu enintään seitsemän laitoksen tehtäväalaa tuntevaa jäsentä, joista yhden tulee edustaa tutkimuslaitoksen henkilöstöä.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2009.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 12 päivänä helmikuuta 2009

Maa- ja metsätalousministeri Sirkka-Liisa Anttila

Vanhempi hallitussihteeri Maija Kaukonen

Lähde Finlex

  Päivitetty:   4.3.2009/KBym  Metla : Esittely :  Lait ja säädökset   Palaute Metlan etusivulle