Metla on osa Luonnonvarakeskusta 1.1.2015 alkaen. www.luke.fi
  SUOMEKSI     PÅ SVENSKA     IN ENGLISH     AUF DEUTSCH     ПО-РУССКИ     
 
Metla-etusivuTutkimusPalvelutJulkaisutMetinfo-metsätietopalvelutTutkimusmetsätTietoa MetlastaStrategiaYhteystiedot
Metla » Tietoa Metlasta » Organisaatio

Metlan toiminnallinen organisaatio

Sivukartta | Haku

Ydinprosessit | Tukiprosessit | Johtokunta

Metla on maa- ja metsätalousministeriön alainen sektoritutkimuslaitos, jonka ylimpänä päättävänä elimenä toimii johtokunta. Metlan toimintaa johtaa ylijohtaja. Toiminta perustuu prosessiorganisaatioon.

Metlan toiminnan ydinprosessit ovat

 • tutkimus- ja kehittämispalvelut sekä tiedon ja teknologian siirto ja
 • viranomaispalvelut

Tukiprosessit ovat

 • strateginen johtaminen,
 • sisäiset palvelut ja
 • tutkimuksen tukipalvelut.

Hallinnolliset tehtävät hoidetaan strategisen johtamisen ja sisäisten palvelujen prosesseissa.

Metlassa on Etelä-, Itä-, Länsi- ja Pohjois-Suomen alueyksiköt.

Metlan ylin johto ja konsernipalvelut toimivat Vantaalla. Konsernipalvelujen tehtävänä on tuottaa Metlan yhteisiä palveluja.

up Takaisin alkuun

Ydinprosessit

Tutkimus- ja kehittämispalvelut sekä tiedon ja teknologian siirto

Ydinprosessin tehtävänä on metsien tuotanto- ja palvelumahdollisuuksien kehittäminen ja kestävän käytön edistäminen. Tiedon ja teknologian siirtoon kuuluvat tuotteistaminen ja markkinointi, asiantuntijatehtävät, tutkimusviestintä sekä opetus.

Prosessi muodostuu tulosvastuullisista, määräaikaisista tutkimusohjelmista, hankeryhmistä sekä yksittäisistä hankkeista. Maksullinen palvelutoiminta toteutetaan asiakasrahoitteisissa palveluhankkeissa.

Prosessia johtavat tutkimusjohtajat.

Aineistopalvelut, joihin kuuluvat laboratorio-, kenttäkoe- ja muut tutkimusaineistopalvelut, ovat osa tutkimus- ja kehittämispalvelut sekä tiedon ja teknologian siirto -ydinprosessia. Aineistopalvelut tuottavat palveluja Metlan molempien ydinprosessien toiminnan tueksi.

Viranomaispalvelut

Viranomaispalvelut muodostuu seuraavista tehtävistä:

 • Metsien terveydentilan seuranta. Tehtävää toteutetaan osana eurooppalaista seurantaverkostoa.
 • Metsätuhotietopalvelu hoitaa metsätuhoihin liittyvää palvelu- ja neuvontatoimintaa.
 • Metsätaloudessa käytettävien kasvinsuojeluaineiden tarkastus huolehtii kasvinsuojeluaineiden biologisen tehokkuuden ja käyttökelpoisuuden tarkastuksesta.
 • Suojametsäalueen sekä Lapin ja Oulun läänin korkeiden alueiden metsien uudistumisen seuranta. Selvitys maa- ja metsätalousministeriölle tehdään 10 vuoden välein.
 • Metsänjalostus varmistaa perinnölliseltä tasoltaan korkealaatuisen ja hyvin sopeutuneen siemen- ja taimiaineiston saatavuuden metsänviljelyyn koko maassa.
 • Metsäpuiden geenivarat huolehtii Suomen metsien geneettisen monimuotoisuuden säilyttämisestä Kansallisen kasvigeenivaraohjelman mukaisesti sekä hoitaa kansainvälistä yhteistyötä.
 • Metsätilastollisen tietopalvelun tehtävänä on tuottaa kattavia ja ajantasaisia tilastoja Suomen metsäsektorin toiminnasta.
 • Kasvihuonekaasujen laskenta ja raportointi vastaa YK:n ilmastosopimuksen ja sitä täydentävän Kioton pöytäkirjan mukaisesta maankäytön, maankäytön muutosten ja metsätalouden kasvihuonekaasujen raportoinnista ja raportoinnin kehittämisestä.
 • Valtakunnan metsien inventoinnin tehtävänä on tuottaa metsien inventointiin liittyviä asiantuntijapalveluja sekä tietoa alueittaisista ja koko maan metsävaroista (puuston määrästä, kasvusta ja laadusta), ainespuun ja bioenergian tuotantomahdollisuuksista, maankäytöstä ja metsien omistussuhteista, metsien tilasta, metsien monimuotoisuudesta sekä metsien hiilivaroista ja niiden muutoksista.
 • Puutavaranmittauslainsäädännön mukaiset lausunto- ja asiantuntijatehtävät, mittauserimielisyyksien käsittely sekä valvontatehtävät.

Viranomaispalveluja johtavat aluejohtajat.

up Takaisin alkuun

Tukiprosessit

Strateginen johtaminen

Strateginen johtaminen käsittää Metlan toiminnan ja resurssien suunnittelun, johtamisen, kehittämisen ja seurannan sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan. Asiakassuhdetoiminta, organisaatioviestintä ja kansainvälisyyden edistäminen ovat osa strategista johtamista. Strategisesta johtamisesta vastaa ylijohtaja.

Sisäiset palvelut

Sisäiset palvelut käsittävät henkilöstö-, laki-, talous-, tieto-, yleis- ja kiinteistöhallintopalvelut sekä niiden prosessien, toimintatapojen ja rakenteiden yhdenmukaistamisen sekä kehittämisen. Sisäisiä palveluja johtaa palvelujohtaja.

Tutkimuksen tukipalvelut

Tutkimuksen tukipalveluihin kuuluvat julkaisutoimittaminen, tietopalvelut ja viestinnän tekninen tuki sekä tutkimustoiminnan hanketuki. Tutkimustoiminnan hanketukea johtaa tutkimusjohtaja. Muilta osin tutkimuksen tukipalveluja johtaa viestintäpäällikkö.

Metlan johtokunta 

 

up Takaisin alkuun

Päivitetty: 28.06.2013 /MJou | Copyright Metla | Palaute