Metla är en del av Naturresursinstitutet från 1.1.2015. www.luke.fi
  SUOMEKSI     PÅ SVENSKA     IN ENGLISH     AUF DEUTSCH     ПО-РУССКИ     
 
Metla » Om institutet » Uppgifter

Skogsforskningsinstitutet forskar och betjänar

Sajtkarta | Sökning

Skogsforskningsinstitutet (Metla) är underställt Jord- och skogsbruksministeriet. Skogsforskningsinstitutets uppgift är att genom forskning befrämja ekonomiskt, ekologiskt och socialt uthållig vård och utvinning av skogarna.

Skogsforskningsinstitutet sköter sina uppgifter genom att

  • producera vetenskaplig information om skogsmiljön, olika sätt att utnyttja skog samt om skogsbruk och trähushållning
  • betjäna dem som behöver information samt att fungera som sakkunnig inom
  • statistisk-, uppföljnings- och kontrolluppgifter i anslutning till skogar.
  • ansvara för skogsförädling och därtillhörande forskning
  • sköta de myndighetsuppgifter som institutet har fått sig ålagt

Updaterat: 08.03.2011 /JHyv  | Bilder: Erkki Oksanen, Metla, om inte annat nämns  |  Copyright Metla  |  Feedback