Metla är en del av Naturresursinstitutet från 1.1.2015. www.luke.fi
  SUOMEKSI     PÅ SVENSKA     IN ENGLISH     AUF DEUTSCH     ПО-РУССКИ     
 
Metla » Om institutet » Resurser

Skogsforskningsinstitutet - resurser

Sajtkarta | Sökning

Finansiering

Forskningsverksamheten finansieras huvudsakligen genom statliga budgetmedel. År 2010 utgjorde den direkta budgetbaserade finansieringen cirka 55 miljoner euro. År 2010 från övriga finansieringskällor (Finlands Akademi, Tekes, ministeriernas gemensamma forskningsmedel, EU, stiftelser och fonder osv.) kom cirka 10 miljoner euro.

Personal

En yrkeskunnig personal utgör Metlas viktigaste kraftkälla. På Metla jobbar 750 anställda varav 370 personer är forskare. Ungefär hälften av personalen jobbar vid regionala verksamhetsenheter, den andra hälften inom huvustadsregionen.

Jordområden

I Metlas skogar (totalt ca 30 000 ha) ingår forskningsområden, undervisningskogar, naturparker samt övriga skyddsområden. Forskningsskogar möjliggör en mångsidig fältprovsverksamhet. De äldsta försöken är från 1920-talet. Skogspartier används också för att konkretisera forskningsresultat samt för att omsätta forskningskunskap i praktiken. Forskningsskogarna förvaltades och sköttes i många årtionden av Metla, men sedan början av 2008 förvaltas områdena av Forststyrelsen medan verksamheten i dem följer Metlas anvisningar.

Anläggningar och fastigheter

Metla har tidsenliga lokaliteter såväl inom huvustadregionen som vid sina verksamhetsenheter på landsorten. Metlas laboratorier betjänar huvudsakligen Metlas forskningsprojekt. I mån av möjlighet offereras analystjänster till externa kunder. Centrallaboratoriet fick nya lokaliteter år 1997, och då förnyades och kompletterades även utrustningen i laboratoriet.

Updaterat: 08.03.2012 /RVoi  | Bilder: Erkki Oksanen, Metla, om inte annat nämns  |  Copyright Metla  |  Feedback