Metla är en del av Naturresursinstitutet från 1.1.2015. www.luke.fi
  SUOMEKSI     PÅ SVENSKA     IN ENGLISH     AUF DEUTSCH     ПО-РУССКИ     
 
Metla » Om institutet » Metla-material

Presentationsmaterial - Metla i ord och bild

Sajtkarta | Sökning

Material som presenterar Metlas verksamhet, forskningsskogar och forskning kan erhållas som tryckalster, stordior, audiovisuella produkter och via internet (i pdf-format). En del av broschyrerna och tryckalsterna är avgiftsbelagda.

Stordior på powerpoint-format

På svenska (6 Mb, updaterad 2014)
 På finska (6 Mb, updaterad 2014)
 På engelska (11 Mb, updaterad 2014)

Metlas firmamärken

För www-sidor (png-format)
Metla-logometla-logo-green-100px Metla-logo
Metla-logometla-logo-black-100px Metla-logo
>metla-logo-green-140px Metla-logo
>metla-logo-black-140px Metla-logo
För publikationer (eps-format)
>metla-logo-green  
metla-logo-black  
Metla-logometla-logo-white Metla-logo

Video material

Skog - det finländska själsliga landskapet (wmv, 21,9 MB)

wmv

Finländarna sköter sina skogar (wmv, 8.4 MB)

wmv

I Finland används skogarna på många sätt (wmv, 10.1 MB)  

wmv

Finländarna är skogexperter (wmv, 9.4 MB)

wmv

Metla hus i Joensuu (på finsk, wmv, 27MB)   

wmv

Metla hus i Joensuu (på engelska, wmv, 28MB)  

wmv

Mer material hittar du på de finska och på de engelska sidorna. Förfrågningar om informationsmaterial kan riktas till Metlas informationsenhet.

Det skogsrikaste landet i Europa

   

Broschyrgalleri

 

 

 

 

Updaterat: 23.04.2014 /RVoi  | Bilder: Erkki Oksanen, Metla, om inte annat nämns  |  Copyright Metla  |  Feedback