Metla on osa Luonnonvarakeskusta 1.1.2015 alkaen. www.luke.fi
  SUOMEKSI     PÅ SVENSKA     IN ENGLISH     AUF DEUTSCH     ПО-РУССКИ     
 
Metla-etusivuTutkimusPalvelutJulkaisutMetinfo-metsätietopalvelutTutkimusmetsätTietoa MetlastaStrategiaYhteystiedot
Metla » Tietoa Metlasta » Organisaatio » Johtokunta

Metlan johtokunta

Sivukartta | Haku

Metlan ylin päättävä elin on johtokunta. Johtokuntaan kuuluu enintään seitsemän laitoksen tehtäväalaa tuntevaa jäsentä, joista yhden tulee edustaa tutkimuslaitoksen henkilöstöä. Valtioneuvosto nimittää johtokunnan jäsenet kolmeksi vuodeksi kerrallaan.

Vuonna 1998 alkaneen Metlan kehittämisprosessin tuloksena johtokunnan asemaa laitoksen johtavana toimielimenä on vahvistettu. Johtokunnan tulee sitoutua Metsäntutkimuslaitoksen kehittämiseen sekä ohjata ja tukea laitoksen operatiivista johtoa yhteisesti sovittavien tulostavoitteiden saavuttamiseksi.

Johtokunnan tehtävät

Metsäntutkimuslaitoksesta vuonna 1999 annetun asetuksen ja siihen vuonna 2005 tehdyn muutoksen 3 §:n mukaan mukaan johtokunta ohjaa ja valvoo tutkimuslaitoksen toimintaa. Johtokunnan tehtävänä on

  • päättää tutkimuslaitoksen toimintalinjoista ja tavoitteista;
  • vahvistaa tutkimuslaitoksen työjärjestys, jollei johtokunta anna sitä ylijohtajan vahvistettavaksi;
  • päättää tutkimuslaitoksen talous- ja toimintasuunnitelmasta, talousarvioehdotuksesta, budjettirahoituksen suuntaamisesta asianomaisen ministeriön kanssa sovittujen tulostavoitteiden puitteissa, vuotuisesta toimintasuunnitelmasta sekä tilinpäätöksen ja siihen liittyvän toimintakertomuksen hyväksymisestä;
  • päättää professorin virkojen tehtäväalat sekä nimittää tutkimusjohtaja, hallintojohtaja, palvelujohtaja, professori ja aluejohtaja;
  • päättää johtokunnan nimitystoimivaltaan kuuluvan viran perustamisesta, lakkauttamisesta, viran nimen ja tehtäväpiirin muuttamisesta sekä viran siirtämisestä, jollei työjärjestyksessä toisin määrätä;
  • päättää neuvottelukuntien asettamisesta ja niiden tehtävistä;
  • päättää muista tutkimuslaitoksen kannalta laajakantoisista ja periaatteellisesti tärkeistä asioista;
  • määrätä ylijohtajan sijaiset; sekä
  • käsitellä ne muut asiat, jotka johtokunnan puheenjohtaja, ylijohtaja tai kaksi johtokunnan jäsentä esittävät käsiteltäviksi.

 

  Päivitetty: 01.03.2012 /KBym | Copyright Metla | Palaute