Metla är en del av Naturresursinstitutet från 1.1.2015. www.luke.fi
  SUOMEKSI     PÅ SVENSKA     IN ENGLISH     AUF DEUTSCH     ПО-РУССКИ     
 
Metla » Om institutet

Skogsforskningsinstitutet (Metla) 1917-2014

Sajtkarta | Sökning
Skogsforskningsinstitutet (Metla) är en del av Naturresursinstitutet (Luke) från 1.1.2015.
> www.luke.fi

 

Skogsforskningsinstitutet (Metla) är en forsknings- och sakkunnigorganisation som utvecklar lösningar på utmaningar och frågor gällande skogsvård och -användning, skogsrelaterade produkter, tjänster och immateriella värden.

Skogsforskningsinstitutet grundades i oktober 1917 och verksamheten inleddes i juli 1918.

Metla lyder beträffande resultatstyrningen under jord- och skogsbruksministeriet.

Metlas värderingar

  • Vår verksamhet styrs av följande värden: förutseende och kreativitet, tillförlitlighet, växelverkan samt kompetens och arbetshälsa.
  • Vår verksamhet är kundorienterad och grundar sig på vetenskaplig information och kunskap. Vi betonar förutsättningarna för forskningsverksamhet inom resurseringen. Vi arbetar på ett förutseende och flexibelt sätt.
  • Vår verksamhetskultur stöder kompetens och fortgående lärande. Vi skapar en grund för arbetshälsa genom bra och uppmuntrande ledarskap och aktiv och öppen växelverkan.

Vision

En hållbar och mångsidig användning av skogarna skapar en bestående grund för finländarnas välfärd.

Skog – kunskap – kompetens – välfärd

Updaterat: 12.01.2015 /KBym  | Bilder: Erkki Oksanen, Metla, om inte annat nämns  |  Copyright Metla  |  Feedback