Metla on osa Luonnonvarakeskusta 1.1.2015 alkaen. www.luke.fi
  SUOMEKSI     PÅ SVENSKA     IN ENGLISH     AUF DEUTSCH     ПО-РУССКИ     
 
Metla-etusivuTutkimusPalvelutJulkaisutMetinfo-metsätietopalvelutTutkimusmetsätTietoa MetlastaStrategiaYhteystiedot

Metlan esitegalleria

Sivukartta | Haku

Sivulla on Metlan esitteiden näytöllä selattavat pdf-versiot, vastaavia painettuja esitteitä voi tilata osoitteesta info(at)metla.fi

Yleis- ja yksikköesitteitä on sekä A4-kokoisia että kolmeen osaan taitettuja, nk. haitarimallia. Ohjelma-, hanke- ja teemaesittet ovat pääasiassa A4-kokoisia.

Metlan yleisesite

 

Metla

A4-esite
suomi /in English


Metla

haitariesitteet

Metsäntutkimuslaitos

Skogsforskningsinstitutet

Finnish Forest Research Institute

НИИ леса Финляндии

芬兰森林研究所

Tutkimusmetsät

suomi / in English

 

 

Toimipaikkaesitteet

 

Itä-Suomen alueyksikkö

 


Joensuu
A4-esite suomi /in English
Haitari suomi

Punkaharju
A4-esite suomi /in English
Haitari suomi /in English

Suonenjoki
A4-esite suomi
Haitari suomi

 

 

Länsi-Suomen alueyksikkö

 

Kannus
A4-esite suomi
Haitari suomi

Parkano
A4-esite suomi /in English
Haitari suomi /in English

 

 

 

Pohjois-Suomen alueyksikkö

 

Rovaniemi
A4-esite suomi /in English
Haitari suomi/in English

Kolari
A4-esite suomi /in English
Haitari suomi / in English

Oulu
A4-esite suomi /in English
Haitari suomi / in English

 

 

Etelä-Suomen alueyksikkö

 

Vantaa
A4-esite suomi
Haitari suomi /in English


Haapastensyrjä
A4-esite suomi
haitari suomi /in English
/på svenska

Solböle
A4-esite suomi-ruotsi
/in English

 

Tuorla-Preitilä
A4-esite
suomi

Evo
A4-esite
suomi

   Tutkimusohjelmien esitteet (käynnissä olevat ohjelmat)

Tulevaisuuden metsät
MHO (2012-2016)
suomi / in English

ForestEnergy2020
(2012-2016)
suomi / in English

Uudet metsään ja metsäbiomassaan perustuvat tuotteet ja palvelut
(2014–2018)
suomi / in English

Puumateriaalit ja -tuotteet
biotalouden
rakentamisessa
(2014-2018)
suomi / in English

Metsät ja vesi
(2013-2017)
suomi / in English

     

Päättyneet tutkimusohjelmat

Metsien monimuotoisuuden turvaamisen keinot
TUK (2005-2010)

Metsävaratietojärjestelmä
ja metsäsuunnittelu
MSU (2007-2010)

Metsänhoidon kustannustehokkuus
ja laatu
MKL (2007-2011)

Bioenergiaa metsistä
BIO (2007-2011)

Suometsätalous
SUM (2007 -2011)

Metsäekosysteemin
toiminta ja metsien käyttö
muuttuvassa ilmastossa MIL (2007-2012)
in English / suomi /
på svenska
/ po russki

Metsästä hyvinvointia
HYV (2008-2013)
suomi /in English /
på svenska
/po russki

Uudistuvat
puutuotearvoketjut ja
puunhankintaratkaisut
PUU (2009-2013)
suomi /in English /
på svenska/ po russki

Hanke-esitteet (A4)

       

Forest and Human Health
in English/ Deutsch /suomi /på svenska

Terveyttä metsästä

Metsien terveydentila
FutMon LIFE+
suomi / in English

Puusta elinvoimaa

Monisäikeinen metsäsuunnittelututkimus
suomi / in English

LifeData 2011-2015
in English

Climforisk
suomi / in English

Kasvullinen lisäys
suomi / in English

MULTI EFFORD
Karelia Enpi project
suomi-in English-po russk

i

Metsäpatologian
laboratorio uudistettu Suonenjoella

 

 

CBS FOREN (2012-2014)
suomi / in English /
po russki

Teemaesitteet (A4)


Puun käyttö,
energiapuu

Puun käyttö, energiapuu

Koivun näkymät puutuotealalla

Männyn raakapuu- ja puutuotemarkkinoiden kehittäminen

Maailman metsien energiakäyttöä voitaisiin lisätä

Markkinahakkuiden lasku haaste ja mahdollisuus metsäenergian käytölle

Energiapuun korjuun vaikutus metsämaan ominaisuuksiin
suomi/
på svenska

Energiapuun mittaus
suomi /
på svenska

Metsäenergian korjuun
uudet ratkaisut
suomi /
på svenska

Hakkuutähteen korjuu on osa metsätaloutta
suomi / på svenska


Metla - expert in resources and technology
of forest biomass supply

Metsäenergian tulevaisuus Euroopassa vuonna 2030/
Future of forest energy
in 2030

Viljelypuu - tulevaisuuden puutuotteiden perusta

 

Metsän tuhot ja tuholaiset

   

Männyn lahovikaisuus ja sen torjunta

Juurikääpä/
Gallringskador

Mäntypistiäiset


Metlan myyrätutkimus

 

Sieniä ja ruostetta puiden kimpussa

Metsän kasvatus ja -hoito

   

 

Koneellinen istutus

Suometsien hoito


 


Metsänuudistamisen
laadun hallinta

 

Eri-ikäisten metsien kasvatus
suomi / på svenska

Juuristotutkimuksella arvokasta tietoa puiden kasvusta
suomi / English

 

Metsien monikäyttö

   

Porojen talvilaiduntaminen

Matsutake - himoittu herkku


Marjat - metsiemme arvotuotteet

Puiden erikoismuodot
Special forms of trees


Metsäohjelma
Koli-Hattusaari
suomi /in English

Tatissa on taikaa...

Lisää hyötyjä ei-puuaineisista tuotteista
- StarTree

Kukkolan tila

   

Viranomaistehtävät

     

Puutavaranmittaus viranomaistehtävänä

Geenivarat
suomi / in English


Valtakunnan metsien inventointi - VMI
in English/ suomi

Metsänjalostus viranomaistehtävänä

Kasvihuonekaasujen inventointi
suomi / in English

     

Muut

     

MetINFO
metsätietopalvelut

Pk-yritysten kehittäminen

Metla-talo/
Metla House

 

Oppimateriaali

Tutkimusretkelle metsään -opetuspaketti
(68 s. pdf 4,5 Mb)

Tutkimusretkelle metsään suomi /på svenska

Vi utforskar skogen
- läromedlet
(68 s. pdf 4 Mb)

Lehtipuureitti Solbölessä
suomi/ på svenska

Kansainvälisen toiminnan esitteet

Making Asian Forest Work for People and Nature


Making European Forest Work for People and Nature

Making Sub-Saharan African Forests Work for People and Nature

Making Latin American Forests Work for People and Nature

The Forest Technology Team-Leaflet/Jo

 

International Forestry
In English / Po russki

World Forest Society and Environment
WFSE

Keski- ja Itä-Euroopan
metsätietopalvelu
KIEMET
In English/ Po russki/ Suomi

Lesinfo.fi
suomi / po russki

     

  Päivitetty: 19.09.2014 /RVoi | Copyright Metla | Palaute