Metla är en del av Naturresursinstitutet från 1.1.2015. www.luke.fi
  SUOMEKSI     PÅ SVENSKA     IN ENGLISH     AUF DEUTSCH     ПО-РУССКИ     
 
Metla » Om institutet » Metla-material » Broschyrgalleri

Broschyrgalleri

Sajtkarta | Sökning

 

 
       

Skogsforsknings-
institutet

 

Haapastensyrjä - Centralplats för skogsförädlings-
verksamheten

 

Solböle forskningsskog

 

Lövträdsrutten i Solböle

   

 

       

BIO - Bioenergi ur skogarna

 

MIL - Funktionen hos skogsekosystem och skogens användning i ett föränderligt klimat

 

MKL - Forsknings- och utvecklingsprogrammet för skogsvårdens kostnadseffektivitet och kvalitet

 

PUU - Värdekedjorna för träprodukter
och lösningarna för
virkesanskaffning i omvandling

 

HYV - Välbefinnande via skogen

         

Effekterna av uttag av energived på skogsmarkens egenskaper och beståndstillväxten

 

Mätning av energived

 

De senaste tekniska lösningarna för uttag av skogsenergi

 

Tillvaratagande av grot är en del av skogsbruket

   
 
     
 

IUFRO Task Force 2007-2011 -
Skogen ger hälsa och
välbefinnandet -
Forests and Human Health

 

Gallringskador - viktiga
inkörsportar för rottickan

 

Lyckas skogsvården utan
kalavverkning?

 

Vi utforskar skogen

 

Vi utforskar skogen
- läromedlet

Updaterat: 04.06.2013 /KBym  | Bilder: Erkki Oksanen, Metla, om inte annat nämns  |  Copyright Metla  |  Feedback