Metinfo Tilastopalvelu www.luke.fi www.luke.fi
 

Tilastojulkistus 11.2.2015

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, marraskuu 2014

Toimittaja: Aarre Peltola

Puuta tuotiin tammi-marraskuussa 9,4 miljoonaa kuutiometriä

Puun tuonti jäi tammi–marraskuussa 9,4 miljoonaan kuutiometriin, joka oli 12 prosenttia edellisvuotista vähemmän. Metsäteollisuustuotteiden viennin reaaliarvo kasvoi prosentin edellisvuodesta ja päätyi 10,2 miljardiin euroon.

Puu

Suomeen tuotiin marraskuussa 0,77 miljoonaa kuorellista kiintokuutiometriä puuta. Keskimääräinen puun tuontivauhti vuonna 2014 oli 0,85 kuutiometriä kuukaudessa.

Tammi–marraskuussa Suomeen tuli  9,36 miljoonaa kuutiometriä puuta. Tuotu määrä jäi 12 prosenttia edellisvuotista ja 32 prosenttia edeltäneen kymmenen vuoden keskiarvoa pienemmäksi. Tammi–marraskuun tuonnista  7,50 miljoonaa kuutiometriä oli peräisin Venäjältä. Sen osuus kuukausittain Suomeen tuodusta puusta on viime vuoden tammikuun jälkeen pysytellyt koko ajan 80 prosentin tuntumassa. Virosta tuotiin tammi–marraskuussa 1,04 ja Latviasta 0,67 miljoonaa kuutiometriä puuta. Muista maista puuta tuli 0,15 miljoonaa kuutiometriä.

Tammi–marraskuun tuonnista noin puolet, eli 4,53 miljoonaa kuutiometriä, oli koivukuitupuuta. Seuraavaksi eniten maahan tuli haketta, jonka määrä oli 2,30 miljoonaa kuutiometriä. Kaikkien muiden puutavaralajien osuus tuonnista (2,53 milj. m³) jäi 27 prosenttiin.

Metsäteollisuustuotteet

Suomesta vietiin marraskuussa metsäteollisuustuotteita 0,92 miljardin euron arvosta. Metsäteollisuustuotteiden kuukausittaisen viennin reaaliarvo vaihteli tammi–marraskuu jaksolla 0,85–0,97 miljardin euron välillä.

Tammi–marraskuussa metsäteollisuustuotteiden viennin reaaliarvo päätyi 10,18 miljardiin euroon (deflatointi: tukkuhintaindeksi, 1949=100). Metsäteollisuustuotteiden viennin arvo kasvoi reaalisesti prosentilla edellisvuodesta. Edeltäneen kymmenen vuoden keskiarvosta jäätiin kuitenkin jälkeen 11 prosenttia.

Sahatavaraa oli tammi–marraskuussa viety 6,89 miljoonaa kuutiometriä. Vientimäärä kasvoi 6 prosenttia vuoden takaisesta. Myös vanerin vienti (0,93 milj. m³) lisääntyi 11 prosentilla. Paperia vietiin 6,35 miljoonaa tonnia ja massaa 2,83 miljoonaa tonnia. Molempien vienti väheni 2 prosenttia. Kartongin vientimäärä (2,56 milj. t) puolestaan lisääntyi 2 prosentilla edellisvuodesta.

Kuva 1.
Kuva 1. Puun tuonti kuukausittain

Kuva 2.
Kuva 2. Puun kumulatiivinen tuonti kuukausittain

Kuva 3.
Kuva 3. Kuitupuun ja hakkeen tuonti 2009–2014

Kuva 4.
Kuva 4. Puun tuonti eri maista tammi–marraskuussa 2014

Kuva 5.
Kuva 5. Metsäteollisuustuotteiden viennin arvo kuukausittain vuoden 2014 marraskuun rahana (deflatointi: tukkuhintaindeksi, 1949=100)

Kuva 6.
Kuva 6. Metsäteollisuustuotteiden kumulatiivisen viennin arvo kuukausittain vuoden 2014 marraskuun rahana (deflatointi: tukkuhintaindeksi, 1949=100)

Kuva 7.
Kuva 7: Metsäteollisuustuotteiden reaalisia vientihintoja 2009–2014 vuoden 2014 marraskuun rahana (deflatointi: tukkuhintaindeksi, 1949=100)

Taulukot

  1. Puun vienti marras- ja tammi–marraskuussa 2014
  2. Puun tuonti marras- ja tammi–marraskuussa 2014
  3. Puun tuonti alkuperämaittain tammi–marraskuussa 2014
  4. Metsäteollisuustuotteiden vienti marras- ja tammi–marraskuussa 2014
  5. Puutuote- ja massateollisuuden tuotteiden vienti määrämaittain marras- ja tammi–marraskuussa 2014
  6. Paperiteollisuuden tuotteiden vienti määrämaittain marras- ja tammi–marraskuussa 2014
  7. Metsäteollisuustuotteiden tuonti marras- ja tammi–marraskuussa 2014

Tietokantataulukot


Yhteystiedot

Luonnonvarakeskus
Tilastopalvelut
Jokiniemenkuja 1
01370 VANTAA
puh. 029 532 5121

Luonnonvaratilastoista saat tietoa osoitteesta tietopalvelu@luke.fi, puh. 0295 322 200.
Metsätilastojulkistuksiin liittyvää tilastotietoa on laajemmin saatavilla Metinfo Metsätilastot -palvelusta.