Metinfo Tilastopalvelu www.luke.fi www.luke.fi
 

Tilastojulkistus 15.1.2015

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, lokakuu 2014

Toimittaja: Aarre Peltola

Suomesta vietiin lokakuussa metsäteollisuustuotteita 0,98 miljardin euron arvosta

Suomeen tuotiin lokakuussa 0,83 miljoonaa kuorellista kiintokuutiometriä puuta. Tammi–lokakuussa puun keskimääräinen tuontivauhti oli 0,86 miljoonaa kuutiometriä kuukaudessa, ja määrä pysyi koko jakson ajan varsin tasaisena. Suomesta vietiin lokakuussa metsäteollisuustuotteita 0,98 miljardin euron arvosta. Tammi–lokakuussa niiden viennin kumulatiivinen arvo päätyi 9,32 miljardiin euroon (deflatointi: tukkuhintaindeksi, 1949=100). Viennin arvo oli reaalisesti 2 prosenttia edellisvuotista suurempi mutta 11 prosenttia edeltävän kymmenen vuoden keskiarvoa pienempi. Metsäteollisuustuotteiden viennin arvon kuukausivaihtelu oli lähes edellisvuoden kaltainen.

Koko tiedote tilastotaulukoineen (pdf)

Puu

Suomeen tuotiin lokakuussa 0,83 miljoonaa kuorellista kiintokuutiometriä puuta. Tammi– lokakuussa puun keskimääräinen tuontivauhti oli 0,86 miljoonaa kuutiometriä kuukaudessa, ja määrä pysyi koko jakson ajan varsin tasaisena.

Tammi–lokakuun puun tuonti – 8,59 miljoonaa kuutiometriä – jäi 13 prosenttia edellisvuotista ja 32 prosenttia kymmenen edeltävän vuoden keskiarvoa pienemmäksi. Tuonnista 90 prosenttia oli joko kuitupuuta tai haketta. Tärkein tuotu puutavaralaji oli koivukuitupuu, jonka määrä päätyi 4,13 miljoonaan kuutiometriin. Seuraavaksi eniten tuli haketta (2,11 milj. m³). Tukin osuus tuonnista jäi 6 prosenttiin.

Tammi–lokakuussa tuodusta puusta 80 prosenttia oli peräisin Venäjältä. Viron osuus oli 11 prosenttia ja Latvian 7 prosenttia. Venäjän osuus puun tuonnista on ollut kasvussa.

Suomesta vietiin tammi–lokakuussa puuta ulkomaille 1,12 miljoonaa kuutiometriä. Määrä oli lähes sama kuin vuotta aiemmin.

Metsäteollisuustuotteet

Suomesta vietiin lokakuussa metsäteollisuustuotteita 0,98 miljardin euron arvosta. Tammi– lokakuussa niiden viennin kumulatiivinen arvo päätyi 9,32 miljardiin euroon (deflatointi: tukkuhintaindeksi, 1949=100). Viennin arvo oli reaalisesti 2 prosenttia edellisvuotista suurempi mutta 11 prosenttia edeltävän kymmenen vuoden keskiarvoa pienempi. Metsäteollisuustuotteiden viennin arvon kuukausivaihtelu oli lähes edellisvuoden kaltainen.

Tammi–lokakuussa metsäteollisuustuotteiden viennin arvosta 41 prosenttia koostui paperista. Kartongin osuus oli 19 prosenttia ja sekä massan että sahatavaran 14 prosenttia. Paperin (–2 %), massan (–3 %) sekä paperi- ja kartonkijalosteiden (–3 %) vientimäärät vähenivät edellisvuodesta. Sahatavaran (+7 %), vanerin (+ 13 %) ja kartongin (+2 %) vientimäärät puolestaan kasvoivat.

Päällystämättömästä aikakauslehtipaperista maksettiin lokakuussa 533 euroa tonnilta ja päällystetystä 618 euroa tonnilta. Aikakauslehtipapereiden reaalihinnat olivat lokakuussa hienoisessa laskussa. Päällystämätön hienopaperi maksoi 637 euroa tonnilta ja päällystetty 677 euroa tonnilta. Päällystämättömän hienopaperin hinta oli nousussa ja päällystetyn laskussa. Mäntysahatavaran vientihinta oli 196 euroa kuutiometriltä ja kuusisahatavaran 199 euroa kuutiometriltä, ja molempien hinnat olivat laskussa. Kuvat 1-2.

Kuvat 3-4.

Kuva 5.

Kuvat 6-7.

Tietokantataulukot


Yhteystiedot

Luonnonvarakeskus
Tilastopalvelut
Jokiniemenkuja 1
01370 VANTAA
puh. 029 532 5121

Luonnonvaratilastoista saat tietoa osoitteesta tietopalvelu@luke.fi, puh. 0295 322 200.
Metsätilastojulkistuksiin liittyvää tilastotietoa on laajemmin saatavilla Metinfo Metsätilastot -palvelusta.