Metinfo Tilastopalvelu www.luke.fi www.luke.fi
Tilastopalvelun kotisivulle  Luken tilastopalvelut     Julkistamiskalenteri      Tilaaminen
Metsäntutkimuslaitos
Luke / Tilastopalvelu / Metsien suojelu

Metsien suojelu

Ruoka ja luonnonvaratilastot ilmestyvät kesäkuun alusta alkaen verkossa osoitteessa stat.luke.fi. Lue tarkemmin tiedotteesta.

Metsien suojelu


Metsien suojelutilasto sisältää tiedot suojelluista ja rajoitetussa metsätalouskäytössä olevista alueista Suomessa tilanteessa 31.12.2008. Tilasto esitetään metsäkeskuksittain, maa- ja suojelu­luokittain sekä suojelualuetyypeittäin. Esitetyt pinta-alat kattavat maa-alan ilman vesialueita.

Metsien suojelutilasto perustuu Metsien suojelun luokittelun ja tilastoinnin yhtenäistämistyöryhmän (SUTI) vuonna 2002 laatimiin tilastointiperiaatteisiin. Tilasto on koostettu pääosin Metsähallituksen, ympäristöministeriön, Metsä­talouden kehittämiskeskus Tapion ja Metsäteollisuus ry:n toimittamista tiedoista. Tilasto päivitetään seuraavan kerran kun suojelualueiden pinta-aloissa tapahtuu merkittäviä muutoksia.

Tilastossa esitetyt suojelupinta-alat eroavat kansainvälisissä tilastoissa esitetyistä MCPFE (Ministerial Conference on the Protection of Forests in Europe) -luokittaisista metsien suojelu­tiedoista johtuen erilaisesta metsän määri­telmästä, luokituseroista, luokituksen ajankohdasta ja tiedon lähteestä. MCPFE-tiedot on koostettu Valtakunnan metsien inventoinnin (VMI) aineistoista.

 

Laatuseloste:

Metsien suojelu


Lisätietoja:

Marja-Liisa Juntunen
+358 29 532 5120

Tietopalvelu
0295 322 200
tietopalvelu@luke.fi

Metsien suojelu:
Tilastojulkistukset

06.08.2009
Tiukasti suojeltuja metsiä 9 prosenttia metsäpinta-alasta
Lisää tiedotteita ->