Metinfo Tilastopalvelu www.luke.fi www.luke.fi
 

Tilastojulkistus 22.1.2015

Teollisuuspuun kauppa, joulukuu 2014

Toimittaja: Aarre Peltola

Puukauppa kävi keskimääräistä vilkkaampana vuonna 2014

Yksityismetsistä ostettiin 33,9 miljoonaa kuutiometriä raakapuuta vuonna 2014. Määrä oli keskimääräistä suurempi vaikka supistuikin 8 prosentilla edellisvuodesta. Puun kantohintataso säilyi joulukuussa ennallaan.

Koko tiedote tilastotaulukoineen (pdf)

Kantohinnat

Keskimääräinen kantohintataso ei muuttunut edelliskuukaudesta, vaikka tukkipuun kantohinnat hieman laskivat ja kuitupuun nousivat marraskuuhun verrattuna. Yksityismetsistä ostetusta mäntytukista maksettiin joulukuussa keskimäärin 54,4 euroa kuutiometriltä ja kuusitukista 54,2 euroa kuutiometriltä. Joulukuussa pystykaupoin myydystä havutukista lähes 90 prosenttia tuli uudistushakkuuleimikoista, joissa mäntytukin keskihinta päätyi 56,0 ja kuusitukin 55,1 euroon kuutiometriltä. Uudistushakkuiden mäntytukista maksettiin eniten Etelä-Pohjanmaan ja kuusitukista Kymi-Savon hinta-alueella. Mäntykuitupuun keskikantohinta päätyi joulukuussa 15,7 ja kuusikuitupuun 17,0 euroon kuutiometriltä.

Puumarkkinoita ovat kahden viime vuoden ajan luonnehtineet hienoisessa laskussa olleet kantohinnat. Joulukuussa puun kantohintataso oli reaalisesti 0,8 prosenttia alhaisempi kuin vuonna 2013 keskimäärin.

Hankintahinnat

Reaalinen hankintahintataso laski keskimäärin 1,1 prosentilla edelliskuukaudesta. Kolme neljäsosaa joulukuussa hankintakaupoin myydystä puusta oli kuitupuuta. Mäntykuitupuusta, joka on hankintakauppojen selvästi tärkein puutavaraji, maksettiin 28,1 euroa kuutiometriltä. Mäntykuitupuun hinta säilyi lähes ennallaan. Kuusikuitupuun hinta päätyi 29,3 euroon kuutiometriltä (–1,5 % edelliskuukaudesta) ja koivukuitupuun 29,2 euroon kuutiometriltä (–2,0 %). Tukkipuutavaralajien hankintahinnat laskivat noin prosentilla kuukauden takaisesta.

Puumäärät

Metsäteollisuus osti yksityismetsistä joulukuussa yhteensä 2,1 miljoonaa kuutiometriä puuta. Joulukuun puukauppamäärä oli neljänneksen edellisvuotista ja kuudenneksen edeltäneen kymmenen joulukuun keskiarvoa pienempi. Puukauppamäärille on tyypillistä suuri kuukausittainen vaihtelu. Vilkkaan loppusyksyn jälkeen kauppa yleensä vaimenee vuoden loppua kohti mentäessä, kuten kävi kuluneenakin vuonna.

Koko vuoden puukauppamäärä ylsi 33,9 miljoonaan kuutiometriin. Määrä jäi vajaat 3 miljoonaa kuutiometriä (–8 %) edellisvuotista pienemmäksi. Kulunut vuosi oli kuitenkin puukaupan suhteen keskimääräistä vilkkaampi, sillä puuta tuli enemmän kuin edeltäneenä kymmenenä vuotena keskimäärin.

Tammi–joulukuun puukaupasta 15,4 miljoonaa kuutiometriä oli tukkia ja 17,2 miljoonaa kuutiometriä kuitupuuta. Tukin ostomäärä supistui edellisvuodesta 10 prosenttia ja kuitupuun 5 prosenttia. Pääpuutavaralajeista suhteellisesti eniten supistui kuusitukin kauppa (–19 %).

Vuonna 2014 ostettiin pystykaupoilla 27,6 miljoonaa kuutiometriä puuta. Tästä 19,4 miljoonaa kuutiometriä hankittiin uudistushakkuuleimikoista. Harvennushakkuista tuli 4,3 miljoonaa kuutiometriä ja ensiharvennuksista 3,7 miljoonaa kuutiometriä. Pystykauppojen osuus yksityismetsien puukaupasta supistui 3 prosenttiyksiköllä edellisvuodesta 82 prosenttiin. Hankintakaupoin ostettiin 5,9 miljoonaa kuutiometriä puuta, ja niiden osuus lisääntyi 4 prosenttiyksiköllä edellisvuodesta.

Kuvat 1-4.

Tietokantataulukot


Yhteystiedot

Luonnonvarakeskus
Tilastopalvelut
Jokiniemenkuja 1
01370 VANTAA
puh. 029 532 5121

Luonnonvaratilastoista saat tietoa osoitteesta tietopalvelu@luke.fi, puh. 0295 322 200.
Metsätilastojulkistuksiin liittyvää tilastotietoa on laajemmin saatavilla Metinfo Metsätilastot -palvelusta.