Metinfo Tilastopalvelu www.luke.fi www.luke.fi
Tilastopalvelun kotisivulle  Tilastopalvelu     Julkistamiskalenteri     Laatuselosteet & yhteyshenkilöt     Tilaaminen
Metsäntutkimuslaitos
Luke / Tilastopalvelu / Kansainvälisiä tilastoja / Tuotanto ja ulkomaankauppa

Kansainvälisiä metsätilastoja

Raakapuun ja metsäteollisuustuotteiden tuotanto ja ulkomaankauppa

FAO

Maailman eri maiden raakapuun sekä metsäteollisuustuotteiden tuotantoa ja ulkomaankauppaa koskevat tiedot vuodesta 1961 alkaen ovat saatavilla FAO:n FAOSTAT-palveluun kuuluvasta ForesSTAT -tilastotietokannasta:

ForesSTAT [Aukeaa uuteen selainikkunaan]

UNECE/FAO TIMBER COMMITTEE

Tiedot ECE-maiden (Eurooppa, IVY-maat, Israel, Yhdysvallat ja Kanada) raakapuun ja metsäteollisuustuotteiden tuotannosta, ulkomaankaupasta ja kulutuksesta on koottu erikseen YK:n ja Euroopan talouskomission alaisen Puutavarakomitean (UNECE/FAO Timber Committee) ylläpitämään Forest Products Statistics -tilastoon. Ennakkotiedot ovat saatavissa noin 7 kuukautta tilastovuoden päättymisestä.

Forest Products Statistics [Aukeaa uuteen selainikkunaan]

Puutavarakomitean sivuilta löytyy myös vuosittain heinäkuussa julkaistava 'Forest Products Annual Market Review'.

Puutavarakomitea aloitti vuonna 2006 UNECE-alueen puupolttoaineiden käytön tilastoinnin uudella Joint Wood Energy Enquiry (JWEE) -kyselyllä. Kysely palvelee samanaikaisesti myös YK:n maatalousjärjestön FAO:n, Kansainvälisen Energiajärjestön IEA:n sekä Euroopan unionin (Eurostat) tietotarpeita. Tuoreimmat tulokset:

Joint Wood Energy Enquiry [Aukeaa uuteen selainikkunaan]

EUROSTAT

Euroopan yhteisöjen tilastoviraston Eurostatin tilastotietokannoista on saatavissa tiedot EU- ja EFTA-maiden raakapuun ja metsäteollisuustuotteiden tuotannosta ja kaupasta (EU:n sisä- ja ulkokauppa):

Eurostat Data Navigation Tree [Aukeaa uuteen selainikkunaan]

Uusin Eurostatin metsätilastojulkaisu:

Forestry in the EU and the world: A statistical portrait [Aukeaa uuteen selainikkunaan]

Eurostatin metsätilastot, lisätietoja:

Elina Mäki-Simola