Metinfo Tilastopalvelu www.luke.fi www.luke.fi
Tilastopalvelun kotisivulle  Luken tilastopalvelut     Julkistamiskalenteri      Tilaaminen
Metsäntutkimuslaitos
Luke / Tilastopalvelu / Yksityismetsien markkinahakkuut kunnittain

Yksityismetsien markkinahakkuut kunnittain

Yksityismetsien kunnittaisten markkinapuun hakkuumäärien tilasto julkaistaan vuosittain. Yksityismetsiin sisältyvät myös kuntien ja seurakuntien metsät sekä ne valtion metsät, jotka eivät ole Metsähallituksen hallinnassa. Hakkuumäärät ilmoitetaan puutavaralajeittain. Kalenterivuoden tiedot ilmestyvät seuraavan vuoden kesäkuussa.

Tiedot ovat saatavilla vuodesta 1993 alkaen. Haun kohteena voi olla yksi tai useampi vapaasti valittava kunta. Haun helpottamiseksi kunnat on ryhmitelty metsäkeskuksittain ja aakkosjärjestykseen. Kuntaliitokset

Yksityismetsien markkinahakkuut kunnittain eivät sisälly Metinfo Tilastopalvelun avoimiin palveluihin, vaan edellyttävät erillisen tilauksen tekemistä (Hinnasto ja tilauslomake).


Lisätietoja:

Elina Mäki-Simola
+358 29 532 5454

Tietopalvelu
0295 322 200
tietopalvelu@luke.fi

Ajankohtaista

7.9.2016 Kunnittaiset hakkuut 2015 julkaistu
Luonnonvarakeskus on julkaissut tiedot yksityismetsien teollisuuspuun (markkinapuun) hakkuista kunnittain vuonna 2015. Kunnittaiset hakkuut on maksullinen lisäpalvelu, jonka käyttöön tarvitaan erillinen lisenssi.