Metinfo Tilastopalvelu www.luke.fi www.luke.fi
Tilastopalvelun kotisivulle  Luken tilastopalvelut     Julkistamiskalenteri      Tilaaminen
Metsäntutkimuslaitos

Metsätilastollinen vuosikirja 2012 – Tietotaulut

Luku 2 Metsien monimuotoisuus ja terveys

Metsätuhot vuonna 2011
Ilmaston muutoksen uhat metsien terveydelle ja niihin sopeutuminen

Luku 3 Metsien hoito

Metsäkylvöistä yli 70 prosenttia on koneellistettu
Kansallisessa metsäohjelmassa 2015 asetetut tavoitteet metsänhoito- ja metsänparannustöiden työmäärille ja niiden toteutuminen

Luku 5 Hakkuut ja puun kuljetus

Markkinapuun hakkuun ja kuljetuksen kokonaiskustannukset 2011

Luku 8 Puun käyttö

Piensahojen puunkäyttö supistui kolmasosaan kymmenessä vuodessa

Luku 9 Energia

Tuontipuun osuus viidennes Suomessa käytettävästä metsähakkeesta?


Luku 10 Metsäteollisuus

Massa- ja paperiteollisuuden tuotantokapasiteetin sulkemiset Suomessa 2006–2012


Paluu: Metsätilastollinen vuosikirja 2012