Metinfo Tilastopalvelu www.luke.fi www.luke.fi
Tilastopalvelun kotisivulle  Luken tilastopalvelut     Julkistamiskalenteri
Metsäntutkimuslaitos
Luke / Tilastopalvelu / Metsätilastollinen vuosikirja 2014 PDF

Metsätilastollinen vuosikirja

Kansikuva

Metsätilastollinen vuosikirja 2014 PDF-muodossa

Sisällys:

Suomen metsäsektorin tunnuslukuja 2013 – Forest sector
in Finland in brief, 2013

Nimiösivut
Lukijalle – Till läsaren – Foreword
Pääluvut ja toimittajat – Contents in brief and editors

Sisällys – Contents

Käytetyt symbolit – Puulajit – Keskeisiä muuntokertoimia – Kartat
Explanation of symbols – Tree species – Essential conversion factors – Maps

Suomen puuvirrat 2013
Wood flows from forest to industry products, 2013

Tietotaulut

1 Metsävarat
2 Metsien monimuotoisuus ja terveys
3 Metsien hoito
4 Puukauppa
5 Hakkuut ja puun kuljetus
6 Metsien monikäyttö
7 Metsäsektorin työvoima
8 Puun käyttö
9 Energia
10 Metsäteollisuus
11 Metsäteollisuuden ulkomaankauppa
12 Metsäsektori kansantaloudessa
13 Kansainvälisiä metsätilastoja

Sammandrag
Summary