Metinfo Tilastopalvelu www.luke.fi www.luke.fi
Tilastopalvelun kotisivulle  Luken tilastopalvelut     Julkistamiskalenteri      Tilaaminen
Metsäntutkimuslaitos

Metsätilastollinen vuosikirja 2013 – Tietotaulut

Luku 2 Metsien monimuotoisuus ja terveys

Ennallistaminen ja luonnonhoito suojelualueilla
Metsätuhot vuonna 2012

Luku 3 Metsien hoito

Kansallisessa metsäohjelmassa 2015 asetut tavoitteet metsänhoito- ja metsänparannustöiden työmäärille ja niiden toteutuminen 

Luku 5 Hakkuut ja puun kuljetus

Teollisuuspuun hankinnan kokonaiskustannukset 2012

Luku 7 Metsäsektorin työvoima

Metsänhoitotyöt työllistävät harvoja ympärivuotisesti

Luku 8 Puun käyttö

Raakapuun käyttötilastojen luotettavuus

Luku 9 Energia

Metsähakkeella tuotetun sähkön tukijärjestelmä


Paluu: Metsätilastollinen vuosikirja 2013