Metinfo Tilastopalvelu www.luke.fi www.luke.fi
 

Tilastojulkistus 6.2.2015

Teollisuuspuun hakkuut ja työvoima, joulukuu 2014

Toimittaja: Elina Mäki-Simola

Joulukuun hakkuut 4,6 miljoonaa kuutiometriä

Ennakkotilaston mukaan vuoden 2014 aikana hakattiin puuta teollisuuden käyttöön kaikkiaan 55,5 miljoonaa kuutiometriä.

Joulukuussa 2014 hakattiin metsistämme puuta teollisuuden käyttöön kaikkiaan 4,6 miljoonaa kuutiometriä. Hakkuumäärä jäi neljä prosenttia edellisvuotista pienemmäksi ylittäen kuitenkin keskimääräiset* hakkuut kahdella prosentilla.
 
Joulukuussa yksityismetsistä hakattiin 3,4 miljoonaa kuutiometriä puuta. Hakkuumäärä oli 12 prosenttia edellisvuotista ja seitsemän prosenttia keskimääräistä pienempi. Yksityismetsien pystykauppojen puuta kertyi 2,8 miljoonaa kuutiometriä, mikä oli 15 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Hankintapuun määrä puolestaan kasvoi edellisvuodesta neljä prosenttia 0,6 miljoonaan kuutiometriin.

Metsäteollisuusyhtiöiden omissa metsissä ja Metsähallituksen metsissä hakkuumäärä hipoi 2000-luvun joulukuiden ennätystä vuodelta 2009. Hakkuista kertyi puuta kaikkiaan 1,2 miljoonaa kuutiometriä, mikä oli 31 prosenttia edellisvuotista ja 44 prosenttia keskimääräistä enemmän.   

Joulukuun hakkuista oli tukkipuuta 2,0 ja kuitupuuta 2,5 miljoonaa kuutiometriä. Tukkien määrä supistui seitsemän prosenttia vuotta aiemmasta ja kuitupuun kaksi prosenttia.

Hakkuiden kuukausitilasto on luonteeltaan ennakkotilasto, jonka perusteella saadaan arvio koko vuoden hakkuumäärästä. Vuoden 2014 tammi–joulukuussa teollisuuspuun hakkuista kertyi puuta yhteensä 55,5 miljoonaa kuutiometriä. Ennakkoarvion mukaan yksityismetsistä hakattiin teollisuuspuuta 44,5 miljoonaa kuutiometriä, josta 36,6 miljoonaa kuutiometriä oli peräisin pystykauppojen puista ja loput 7,9 miljoonaa kuutiometriä hankintakaupoista vastaanotetuista puista. Metsäteollisuusyhtiöiden ja valtion yhteenlaskettu hakkuumäärä oli 11,0 miljoonaa kuutiometriä. Kokonaishakkuumäärästä oli tukkipuuta 24,3 ja kuitupuuta 31,2 miljoonaa kuutiometriä.

* Keskimääräisellä tarkoitetaan joulukuiden keskiarvoa vuosina 2004–2013.

Kuvat 1-3Kuvat 1-3Kuvat 1-3

Taulukot

  1. Teollisuuspuun hakkuut joulukuussa 2014
  2. Työvoima ja korjuukalusto yhtiöiden ja Metsähallituksen tekemissä hakkuissa joulukuussa 2014
  3. Teollisuuspuun hakkuut tammi–joulukuussa 2014
  4. Teollisuuspuun hakkuut heinä–joulukuussa 2014

Tietokantataulukko


Yhteystiedot

Luonnonvarakeskus
Tilastopalvelut
Jokiniemenkuja 1
01370 VANTAA
puh. 029 532 5121

Luonnonvaratilastoista saat tietoa osoitteesta tietopalvelu@luke.fi, puh. 0295 322 200.
Metsätilastojulkistuksiin liittyvää tilastotietoa on laajemmin saatavilla Metinfo Metsätilastot -palvelusta.