METSÄNJALOSTUKSEN KUVASARJA

The contents in English...

I. Metsänjalostuksen biologiset perusteet

1. Vaihtelu luonnonmetsissä
2. Periytyvä muuntelu
3. Metsiköiden välinen vaihtelu
4. Yksilöiden välinen vaihtelu
5. Periytyvän muuntelun säilyttäminen
6. Vaihtelu sopeutuneisuudessa
7. Kasvunopeuden vaihtelu
8. Laadun vaihtelu
9. Tuulipölytys ja ristisiitos
10. Kukinnan vaihtelu

II. Metsänjalostuksen perusmenetelmät

11. Metsänhoidollinen valinta
12. Metsikkövalinta
13. Pluspuuvalinta
14. Kaksivaiheinen valinta
15. Varttaminen
16. Siemenviljelysten perustaminen
17. Fenotyyppinen valinta
18. Jälkeläistestaus
19. Testausmenetelmät
20. Kestävyyden testaaminen
21. Kestävyysjalostus
22. Kasvunopeuden mittaaminen
23. Laatuominaisuuksien mittaaminen
24. Periytyvien erojen ilmeneminen vartteissa
25. Risteyttäminen, jalostuksen perusmenetelmä
26. Risteytyksillä lisää vaihtelua jalostusaineistoon
27. Alkuperävaihtelun hyväksikäyttö metsänjalostuksessa
28. Vieraiden puulajien testaaminen
29. Vieraiden puulajien viljelyn edellytykset
30. Metsänjalostus ja ilmakehän muutokset

III. Jalostetun materiaalin tuottaminen ja metsänjalostuksen tuloksellisuus

31. Siemenen metsikkökeruu
32. Metsäpuiden siemenviljelykset
33. Siemenen tuottaminen siemenviljelyksillä
34. Siementä muovihuonesiemenviljelyksiltä
35. Ulkomaisten puulajien siemenviljelykset
36. Jalojen lehtipuiden siemenviljelykset
37. Siemenviljelysten siemensadot
38. Testaamattomien siemenviljelysten tuottama siemen A2
39. Nuorten siemenviljelysten tuottama siemen A3
40. Siemenviljelyssiemenen geneettisen kokoonpanon selvittäminen
41. Siemenviljelysten hoito ja käsittely
42. Siemenviljelysten geneettisen tason kohottaminen
43. Kasvullinen lisäys
44. Mikropistokaslisäys havupuilla
45. Solukkoviljely metsäpuilla
46. Geenien siirto tutkimuksen kohteena
47. Hyötygeenien siirto metsäpuihin
48. Jalostushyöty
49. Kloonimetsätalous ja jalostushyödyn lisääminen
50. Jalostustulosten hyödyntäminen

HAKEMISTO SEURAAVA


METLA/MH - 27.5.1997 - Palaute