Metla on osa Luonnonvarakeskusta 1.1.2015 alkaen. www.luke.fi
  SUOMEKSI     PÅ SVENSKA     IN ENGLISH     AUF DEUTSCH     ПО-РУССКИ     
 
Metla-etusivuTutkimusPalvelutJulkaisutMetinfo-metsätietopalvelutTutkimusmetsätTietoa MetlastaStrategiaYhteystiedot
Metla » Metinfo » Puutavaranmittaus » Tehdasmittaus

Puutavaranmittaus

Sivukartta | Haku

Tehdasmittaus

Puutavaraa voidaan mitata metsässä, tienvarsivarastossa, kuljetuksen yhteydessä ja myös käyttöpaikassa. Mittaus tehtaalla poikkeaa muusta mittauksesta siten, että mitattava puuerä siirtyy välittömästi mittauksen jälkeen jalostusprosessiin tai puukentälle. Puutavaraerän mittausta ei siten voida uusia.

Mittaus tehtaalla tarjoaa myös monia etuja. Keskitetty mittaustoiminta ja suurten puumäärien mittaus mahdollistaa kehittyneempien mittauslaitteiden käytön. Mittausolosuhteet tehtaalla ovat hyvät, ja mittaajat ovat usein mittaukseen erikoistuneita ammattilaisia.

Olennainen osa tehdasmittausta - samoin kuin muutakin puutavaran mittausta – on mittauksen omavalvonta. Mittaajan on mittauslaitteen käytönaikana seurattava mittaustulosten johdonmukaisuutta, tehtävä mittauslaitteen toiminnan tarkastuksia, kalibroitava mittauslaite ja viritettävä mittauslaite tuottamaan todenmukaisia mittaustuloksia. Mittaustulosten luotettavuutta ja mittauslaitteen kalibrointitarvetta on seurattava tarkastuserien mittauksilla.

Tehdasmittauksen erityispiirteenä on virallisten mittaajien viranomaistehtävänä toteuttama tehdasmittauksen valvonta, joka on osa mittauksen ulkopuolista valvontaa. Vuoden 2014 alusta lähtien valvonta kohdistuu myös energiatuotannossa käytettävien jalostamattomien puutavaralajien tehdasmittaukseen. Tehdasmittauksen valvonnan perustana on tehdasmittausilmoitus, jonka tehdasmittaaja on velvoitettu toimittamaan Luonnonvarakeskukseen. Aiheesta tarkemmin infokirjeessä 30.6.2014.

Tehdasmittausilmoitus

   
  Päivitetty:8.1.2015/MLin | Copyright Luke | Palaute