Metla on osa Luonnonvarakeskusta 1.1.2015 alkaen. www.luke.fi
  SUOMEKSI     PÅ SVENSKA     IN ENGLISH     AUF DEUTSCH     ПО-РУССКИ     
 
Metla-etusivuTutkimusPalvelutJulkaisutMetinfo-metsätietopalvelutTutkimusmetsätTietoa MetlastaStrategiaYhteystiedot
Metla » Metinfo » Puutavaranmittaus » Säädökset

Puutavaranmittaus

Sivukartta | Haku

Puutavaran mittauksen lainsäädäntö

Puutavaranmittausta on Suomessa säädelty lailla vuoden 1939 alusta lähtien, jolloin ensimmäinen puutavaranmittauslaki tuli voimaan. Tämän jälkeen lain kokonaisuudistuksia on tehty vuosina 1969, 1991 ja 2013. Näiden lisäksi vuosien saatossa on tehty useita oleellisia mittauslainsäädännön muutoksia. Puutavaran mittauksen lainsäädännön keskeisiä perusteita on aina ollut turvata heikomman osapuolen asema puutavaran mittauksessa.  

Tällä hetkellä voimassa oleva laki puutavaran mittauksesta tuli voimaan 1.7.2013. Lain tarkoituksena on turvata puutavaran mittauksessa käytettävien menetelmien, laitteiden toiminnan ja mittaustulosten luotettavuus. Lain keskeisiä muutoksia oli energiapuun ottaminen lainsäädännön piiriin. Lisäksi tarkennettiin sopimisoikeutta koskevia säännöksiä yritysten välisen kaupan tai laajamittaisen urakointitoiminnan perusteena olevassa mittauksessa. Samalla lain sisältö ja käsitteet ajantasaistettiin paremmin yhteensopiviksi yleisen mittauslainsäädännön (mittauslaitelaki) kanssa. 
   
Laissa säädetään puutavaran mittauksen organisaatiosta ja viranomaisista. Lain noudattamisen valvonnan ylin johto kuuluu maa- ja metsätalousministeriölle. Luonnonvarakeskukselle kuuluvat lain mukaiset tutkimus- ja kehittämistehtävät. Lisäksi laissa säädetään puutavaranmittauksen neuvottelukunnasta, virallisista mittaajista ja mittauslautakunnasta sekä näiden tehtävistä. 

Laki puutavaran mittauksesta, asetukset ja määräykset

Laki puutavaran mittauksesta (414/2013, muutos 566/2014)
>Suomeksi - HTML | PDF 414/2013, PDF muutos 566/2014
>På svenska - HTML | PDF 414/2013, PDF muutos 566/2014

Valtioneuvoston asetus puutavaran mittauksen neuvottelukunnasta (457/2013, muutos 924/2014)
>Suomeksi - HTML | PDF, muutos HTML | PDF
>På svenska - HTML | PDF, muutos HTML | PDF

Maa- ja metsätalousministeriön asetus puutavaran virallisesta mittauksesta, valvontamittauksesta ja mittauslautakunnan käsittelystä perittävästä maksusta (1486/2015)
>Suomeksi
>På svenska

Maa- ja metsätalousministeriön asetus puutavaran mittauksen mittausmenetelmäryhmien tarkemmasta sisällöstä sekä mittauslaitteiden käytöstä (12/13)
>Suomeksi
>På svenska

Luonnonvarakeskuksen ja Metsäntutkimuslaitoksen määräykset puutavaran mittaukseen liittyvistä yleisistä muuntoluvuista
>Alkuperäiset määräykset viranomaisten määräyskokoelmassa
>Ajantasainen määräysteksti

  Päivitetty: 20.04.2017 /KPB | Copyright Luke | Palaute