Metla on osa Luonnonvarakeskusta 1.1.2015 alkaen. www.luke.fi
  SUOMEKSI     PÅ SVENSKA     IN ENGLISH     AUF DEUTSCH     ПО-РУССКИ     
 
Metla-etusivuTutkimusPalvelutJulkaisutMetinfo-metsätietopalvelutTutkimusmetsätTietoa MetlastaStrategiaYhteystiedot
Metla » Metinfo » Puutavaranmittaus

Puutavaranmittaus

Sivukartta | Haku

 

Kuva: Merja Lindroos, Luke

Metinfo Puutavaranmittaus -tietopakettiin on koottu keskeistä puutavaran mittaukseen liittyvää tietoa. Näiltä sivuilta löydät muun muassa:

  • voimassa olevat lait ja asetukset
  • puutavaranmittauksen asiantuntijoiden yhteystietoja sekä linkkejä eri sidosryhmien Internet-sivuille
  • lomakkeen ja sen käyttöohjeet tehdasmittauksesta tehtävää ilmoitusta varten
  • tietoa energiapuun mittauksesta ja energiapuun mittausoppaan.

Puutavaran mittaus on olennainen osa puunhankintatoimintaa. Puutavaran mittauksesta annetussa laissa puutavaran mittauksella tarkoitetaan jalostamattoman  puutavaran määrän ja laadun mittaamista kauppahinnan, palkan tai urakointimaksujen määrittämistä varten.

Pyöreän puutavaran lisäksi myös muiden puutavaralajien, kuten hakkeen ja purun mittaaminen on puutavaran mittausta. Energiapuutavaralajit tulivat osaksi lakisääteistä mittausta 1.1.2014.

Mittausta tarvitaan lisäksi erilaisissa puunhankinnan valvontatehtävissä, ja nykyisin yhä useammin myös raaka-aineen tuotantoon ohjauksessa.

Puutavaran mittauksesta annetussa laissa on säännökset siitä, mitä mittauksesta on sovittava, milloin ja miten mittaus on tehtävä, kuka mittauksen tekee, millä tavoin mittauksen luotettavuus varmistetaan, millä tavoin mittaus dokumentoidaan ja millä tavoin mittaustulos ilmoitetaan. Lisäksi laissa määritetään lain valvonnan, mittauserimielisyyksien ratkaisemisen ja muutoksenhaun organisaatiot ja menettelyt. 

Metinfo Puutavaranmittaus -tietopaketti pyritään pitämään ajantasalla, mutta Luonnonvarakeskus ei vastaa sivuilla mahdollisesti olevan virheellisen tai vanhentuneen tiedon aiheuttamista vahingoista.

AJANKOHTAISTA

Laki puutavaran mittauksesta voimaan 1.7.2013

Puutavaran mittauslainsäädännön koulutuspaketti kalvosarjoina:
- kalvosarja 1
- kalvosarja 2
- kalvosarja 3
- kalvosarja 4

Koko koulutuspaketti pdf-tiedostona

LISÄTIETOJA

Jari Lindblad
Luke, Joensuu
puh. 029 532 3072

Erkki Verkasalo
Luke, Joensuu
puh. 029 532 3020

Tapio Wall
Luke, Joensuu
puh. 029 532 3141

Erkki Salo
Luke, Parkano
puh. 029 532 2368

Lisäksi voit ottaa yhteyttä muihin näillä sivuilla esiteltyihin puutavaranmittauksen asiantuntijoihin:
>Viralliset mittaajat
>Puutavaranmittauksen neuvottelukunta
>Mittauslautakunta

  Päivitetty:16.6.2015/KPB | Copyright Luke | Palaute