Metla on osa Luonnonvarakeskusta 1.1.2015 alkaen. www.luke.fi
  SUOMEKSI     PÅ SVENSKA     IN ENGLISH     AUF DEUTSCH     ПО-РУССКИ     
 
Metla-etusivuTutkimusPalvelutJulkaisutMetinfo-metsätietopalvelutTutkimusmetsätTietoa MetlastaStrategiaYhteystiedot
Metla » Metinfo » Haapatietoa » Suositus

MetINFO - Tietoa haavasta

Sivukartta | Haku

Tietoa haavasta ja
haavan kasvatuksesta

Kuva: Egbert Beuker/Metla

Metsäntutkimuslaitoksen suositukset haavan viljelysten
perustamisesta kloonitaimilla

 

 

Vantaa, 4.5.1999

Haapa leviää ja uudistuu luonnossa juurivesojen avulla, siis kasvullisesti. Haapametsiköt ovat yleensä yhden ainoan tai aniharvan kloonin muodostamia. Metsikön geneettinen koostumus on hyvin erilainen kuin suvullisesti lisääntyvillä koivuilla ja kuusella. Vaikka haapa kasvaa yleisesti monenlaisilla kivennäismaiden kasvupaikoilla, se tuottaa runkopuuta vain kasvaessaan ilman vakavia tuhoja ja hyvillä kasvupaikoilla. Tältä pohjalta on syytä otaksua, ettei haapaa tulla viljelemään kovin laajoina yhtenäisinä aloina. Suomessa ei ole kokemuksia eikä tutkimustietoa haapa- kloonien käyttäytymisestä viljelyksissä. Vuosikymmenten kokemukset poppeli- klooneilla mm. Keski-Euroopassa kuitenkin osoittavat, että ne menestyvät vain yhden kloonin ruutuina. Näillä perusteilla haapakloonejakaan ei voida vaatia käytettäväksi vain yhdistelminä eli sekoituksina.

Monet nisäkkäät ja hyönteiset käyttävät haapaa ravintokasvina, ja haapa on useiden sienitautien isäntäkasvi. Ilmeisten tuhoriskien vuoksi ei ole syytä perustaa kovinkaan suuria geneettisesti yhtenäisiä metsiköitä. Toisaalta käytännön syistä käsittely-yksiköitä ei ole tarkoituksen-mukaista muodostaa pienemmiksi kuin 0,2 ha. Jos viljeltävä alue on suurempi kuin 0,4 ha se voidaan jakaa osiin eli ruutuihin. Ruudulla tarkoitetaan tässä yhtenäistä, yhdellä kloonilla viljeltyä alaa. (= englannin plot). Jos viljelyala on yli 0,5 ha se on aina jaettava ruutuihin, joihin istutetaan eri kloonit.

Suositus klooni- ja taimimääristä

Seuraavat ohjearvot perustuvat siihen oletukseen, että haavan pistokastaimia istutetaan noin 1000 kpl hehtaarille. Kaikissa tapauksissa yhteen ruutuun suositellaan istutettavaksi korkeintaan 500 tainta. Jos taimimäärä on yli 2500 (> 2,5 ha), klooneja tulisi olla vähintään 6. Näin suurilla viljelyaloilla sama klooni voi olla useampana ruutuna, kuitenkin niin, etteivät saman kloonin ruudut ole rinnakkain.

Seuraava taulukko esittää raja-arvot ja vaihtoehdot eri tapauksissa.

viljelyala, ha

taimimäärä

ruutuja, kpl

klooneja, kpl

       

0,2 - 0,4

200 - 400

1

1

0,4 - 0,5

400 - 500

1 tai 2

1 tai 2

0,5 - 08

500 - 600

2 tai 3

2 tai 3

0,8 - 1,0

800 - 1000

2 - 4

2 - 4

1,0 - 1,5

1000 - 1500

3 - 7

3 - 7

1,5 - 2,0

1500 - 2000

4 - 10

vähintään 4

2,0 - 2,5

2000 - 2500

5 - 12

vähintään 5

yli 2,5

yli 2500

vähintään taimimäärä/500

vähintään 6

Samalle viljelyalalle istutettavassa taimierässä ei saa olla klooneja, joiden kantayksilöt ovat samasta täyssisarusjälkeläistöstä. Korkeintaan 2 kloonin kantayksilöt saavat olla keskenään puolisisaruksia.

alkuun

Päivitetty: 13.08.2010 /UHel | Copyright Metla | Palaute