Metla on osa Luonnonvarakeskusta 1.1.2015 alkaen. www.luke.fi
  SUOMEKSI     PÅ SVENSKA     IN ENGLISH     AUF DEUTSCH     ПО-РУССКИ     
 
Metla-etusivuTutkimusPalvelutJulkaisutMetinfo-metsätietopalvelutTutkimusmetsätTietoa MetlastaStrategiaYhteystiedot
Metla » Metinfo » Haapatietoa » Klooniaineistojen luettelointi

MetINFO - Tietoa haavasta

Sivukartta | Haku

Tietoa haavasta ja
haavan kasvatuksesta

Kuva: Egbert Beuker/Metla

Haapakloonien merkitseminen klooniaineistojen luetteloihin

 

 

4.5.1999 Metsänjalostuksen työohje Nro 224

 

Luetteloinnin perusteet ja yleisohjeet

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen (1533/92) 7 §:n mukaan Metsäntutkimuslaitos pitää kyseisen päätöksen 2, 3 ja 5 §:ssä tarkoitettuja luetteloita siemenviljelyksistä, siemenkeräysmetsiköistä ja kasvullisen monistuksen lähtö-aineistoista.

Kasvullisesti monistetun aineiston alkuperäluokat ovat: testattu klooniaineisto (C 1), alustavasti testattu klooniaineisto (C 2), valikoitu klooniaineisto (C 3) ja erikoisklooniaineisto. Edellä mainitun ministeriön päätöksen 11 §:ssä on säädetty vaatimuksista, jotka kloonin tai klooniyhdistelmän tulee täyttää, jotta se voitaisiin merkitä klooniaineistojen luetteloon. Merkittävien kloonien tulee olla Metsäntutkimuslaitoksen antamien ohjeiden mukaan valikoituja, alustavasti testattuja tai testattuja, ja niiden tulee täyttää Metsäntutkimuslaitoksen asettamat vaatimukset. Lisäksi on säädetty niistä tiedoista, jotka kloonista tai klooniyhdistelmästä on klooniaineistojen luetteloon merkittävä. Ministeriön päätöstä on muutettu 12.4.1999 (MMMp 491/1999) siten, että siihen sisältyvät kasvullisen lisäyksen määräykset koskevat myös haapaa ja hybridihaapaa.

Metsäntutkimuslaitos on antanut kirjeellään (5.1.1993/Dnro EK230) ohjeen koivun ja kuusen kloonien ja klooniyhdistelmien rekisteröinnistä klooniaineistojen luetteloon Tuo ohje ei sellaisenaan sovellu haavalle tai hybridihaavalle. Tämä työohje sisältää edellä mainitun ohjeen yleiset periaatteet sekä lisäksi haapaa ja hybridihaapaa koskevat ohjeet ja määräykset. Ohjeessa käytetään sanaa haapa tarkoittamaan sekä haapaa (Populus tremula) että hybridihaapaa (Populus tremula x P. tremuloides, tai v.v.).

Esityksen kloonin merkitsemisestä tiettyyn klooniaineiston luetteloon tekee aineiston kehittäjä. Jos myöhemmin todetaan, ettei tietty klooni enää täytä sille asetettuja vaatimuksia, siitä on ilmoitettava Metsäntutkimuslaitokselle, joka poistaa sen luettelosta.

Merkitessään kloonin klooniaineistojen luetteloon Metsäntutkimuslaitos antaa sille tunnuksen, jota on käytettävä taimierän tunnuksena metsänviljelyaineistoa tuotettaessa ja myytäessä. Aineiston kehittäjän klooneista käyttämiä tilapäisiä työnumeroita ei enää sen jälkeen saa käyttää, mutta ne säilytetään lisätietona metsägeneettisessä rekisterissä.

Kunkin kloonin lisäysmääriä seurataan edellä mainitun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen 17 §:ssä määrätyssä lisäysaineistoa koskevassa kirjanpidossa, ja määrät tulee ilmoittaa vuosittain rekisterin pitäjälle.

 

Klooniaineistojen luetteloihin merkitsemistä koskevat ohjeet

Valikoitujen klooniaineistojen luettelo (C3)

Luetteloon merkittäväksi esitettävästä kloonista tulee ilmoittaa kloonin valitsija sekä valintaperusteena olevat ominaisuudet. Kloonin kantayksilöstä tulee ilmoittaa kantapuunumero. Mikäli kantayksilöä ei ole merkitty Metsäntutkimuslaitoksen kantapuuluetteloon, sen alkuperä ja polveutuma on kuvattava yksityiskohtaisesti (mm. sukulaisuussuhteiden seuraamiseksi). Kantayksilön arvo ja erotus perusjoukon keskiarvosta (= "valintaero") valintaperusteena käytetyissä ominaisuuksissa on ilmoitetava, ellei näitä tietoja ole jo merkitty kantapuuluetteloon. Arvot ilmoitetaan numeerisesti; sanallinen kuvaus voidaan hyväksyä vain poikkeustapauksessa.

Kloonille tulee esittää valinnan aineistona olleen metsikön tai koeviljelyksen tietoihin perustuva käyttöalue. Käyttöalueen leveys saa olla korkeintaan 200 d.d.

Kunkin kloonin kantayksilön arvojen valinnan perusteena olevissa ominaisuuksissa tulee olla selvästi parempia kuin perusjoukon tai vertailuerän keskiarvo. Kantayksilön tulee kestävyys- ja kasvuominaisuuksiltaan olla vähintään normaali.

Valikoidun klooniaineiston luokkaan rekisteröidyn kloonin kotimaassa kaupattava taimimäärä saa olla korkeintaan 600 000 kpl (MMMp 491/1999).

Alustavasti testattujen klooniaineistojen luettelo (C2)

Luetteloon merkitseminen edellyttää, että kloonikokeet on tehty jäljempänä olevien ohjeiden mukaisesti. Luetteloon esitettävästä kloonista tulee ilmoittaa aineiston kehittäjä ja esityksen perustana olevat ominaisuudet.

Kloonin kantayksilöstä tulee ilmoittaa kantapuunumero. Mikäli kantayksilöä ei ole merkitty Metsäntutkimuslaitoksen kantapuuluetteloon, on ilmoitettava sen alkuperä tai polveutuma, valitsemisajankohta ja valitsija.

Kloonille tulee suoritettujen kloonikokeiden tulosten perusteella esittää käyttöalue. Käyttöalueen määrittelyä voidaan täsmentää esittämällä erityisen hyvin sopivia kasvupaikkoja. Luetteloon voidaan myös merkitä muita erityispiirteitä, jotka vaikuttavat kyseisen kloonin käyttökelpoisuuteen metsänviljelyssä.

Kloonin tulee olla testattu niissä ominaisuuksissa, joiden perusteella se esitetään testattujen klooniaineistojen luetteloon. Testaustulos on esitettävä koko koesarjasta, jossa tulee olla vähintään kaksi avomaalla kasvavaa ja jäljempänä lueteltavat ehdot täyttävää koetta. Kyseisen kloonin tulee olla vähintään kahdessa kokeessa 20 prosentin riskillä vertailuerien keskiarvoa parempi. Käytettävän tilastollisen testin tulee olla yleisesti hyväksytty ja käytettyyn koejärjestelyyn soveltuva. Lisäksi edellytetään, että kyseisen kloonin elävyys ja tuhonkestävyys ovat vähintään yhtä hyvät kuin vertailuerien.

Kloonin luetteloon merkitsemiseen perusteena olevien koeviljelysten on täytettävä seuraavat ehdot:

  • Kokeiden sijainnista, kokoonpanosta ja koejärjestelystä on esitetty yksityiskohtaiset tiedot Metsäntutkimuslaitokselle yhden vuoden sisällä kokeen istuttamisesta.
  • Kokeiden hoidosta istutuksen ja mittauksen välillä sekä mahdollisista tuhoista esitetään yksityiskohtaiset tiedot.
  • Kokeet ovat kasvaneet vähintään 5 kasvukautta maastossa.
  • Ainakin kaksi osakoetta sijaitsee esitetyllä käyttöalueella.

Kokeessa on vähintään neljä vertailuerää. Vertailuerinä käytetään hyviksi osoitettuja, esim. valikoitujen klooniaineistojen luetteloon merkittyjä muita haapaklooneja.

Alustavasti testattujen klooniaineistojen luetteloon merkityn kloonin kotimaassa kaupattava taimimäärä, mukaanlukien luokassa valikoitu klooniaineisto tuotetut taimet, saa olla korkeintaan 1 200 000 kpl.

Testattujen klooniaineistojen luettelo (C 1)

Luetteloon merkitseminen edellyttää, että kloonikokeet on tehty jäljempänä olevien ohjeiden mukaisesti. Luetteloon esitettävästä kloonista tulee ilmoittaa aineiston kehittäjä ja esityksen perustana olevat ominaisuudet.

Kloonin kantayksilöstä tulee ilmoittaa kantapuunumero. Mikäli kantayksilöä ei ole merkitty Metsäntutkimuslaitoksen kantapuuluetteloon, on ilmoitettava sen alkuperä tai polveutuma, valitsemisajankohta ja valitsija.

Kloonille tulee suoritettujen kloonikokeiden tulosten perusteella esittää käyttöalue. Käyttöalueen määrittelyä voidaan täsmentää esittämällä erityisen hyvin sopivia kasvupaikkoja. Luetteloon voidaan myös merkitä muita erityispiirteitä, jotka vaikuttavat kyseisen kloonin käyttökelpoisuuteen metsänviljelyssä.

Kloonin tulee olla testattu niissä ominaisuuksissa, joiden perusteella se esitetään testattujen klooniaineistojen luetteloon. Testaustulos on esitettävä koko koesarjasta, jossa tulee olla vähintään kolme avomaalla kasvavaa ja jäljempänä lueteltavat ehdot täyttävää koetta. Kyseisen kloonin tulee olla vähintään kolmessa kokeessa 5 prosentin riskillä vertailuerien keskiarvoa parempi. Käytettävän tilastollisen testin tulee olla yleisesti hyväksytty ja käytettyyn koejärjestelyyn soveltuva. Lisäksi edellytetään, että k.o. kloonin elävyys ja tuhonkestävyys ovat vähintään yhtä hyvät kuin vertailuerien.

Kloonin luetteloon merkitsemiseen perusteena olevien koeviljelysten on täytettävä seuraavat ehdot:

  • Kokeiden sijainnista, kokoonpanosta ja koejärjestelystä on esitetty yksityiskohtaiset tiedot Metsäntutkimuslaitokselle yhden vuoden sisällä kokeen istuttamisesta.
  • Kokeiden hoidosta istutuksen ja mittauksen välillä sekä mahdollisista tuhoista esitetään yksityiskohtaiset tiedot.
  • Kokeet ovat kasvaneet vähintään 12 kasvukautta maastossa.
  • Ainakin kaksi osakoetta sijaitsee esitetyllä käyttöalueella.

Kokeessa on vähintään neljä vertailuerää. Vertailuerinä käytetään hyviksi osoitettuja, esim. valikoitujen klooniaineistojen luetteloon merkittyjä muita haapaklooneja.

Jokaisen testiruudun tulee sisältää vähintään 25 tainta, ja kussakin kokeessa tulee olla vähintään 4 lohkoa (toistoa).

Testattujen klooniaineistojen luetteloon merkityn kloonin kotimaassa kaupattava taimimäärä, mukaanlukien luokissa valikoitu klooniaineisto ja alustavasti testattu klooniaineisto tuotetut taimet, saa olla korkeintaan 2 000 000 kpl.

alkuun

Päivitetty: 13.08.2010 /UHel | Copyright Metla | Palaute