Metla on osa Luonnonvarakeskusta 1.1.2015 alkaen. www.luke.fi
  SUOMEKSI     PÅ SVENSKA     IN ENGLISH     AUF DEUTSCH     ПО-РУССКИ     
 
Metla-etusivuTutkimusPalvelutJulkaisutMetinfo-metsätietopalvelutTutkimusmetsätTietoa MetlastaStrategiaYhteystiedot

Taimitietopalvelu - Julkaisuja

Sivukartta | Haku

 

Tietoa taimituotannosta, taimien kasvatuksesta, tuhonaiheuttajista sekä alan koulutuksesta saat Metlan taimitietopalvelun julkaisuista. Käytössäsi ovat:

Taimiuutiset
Neljä kertaa vuodessa ilmestyvä taimi- ja taimitarha-alan ammattilehti.

Taimitietopalvelun uutiskirjeet
Taimiuutiset -lehden sisältöä esitellään myös uutiskirjeiden avulla.

Kuusen ja männyn käpy- ja siementuhot
Metsänviljelyn ammattilaisille suunnatussa oppaassa esitellään tärkeimmät käpy- ja siementuholaiset sekä niiden torjuntamahdollisuudet

Paakkutaimien rikkakasvit ja niiden torjunta metsätaimitarhoilla
Oppaassa esitellään yleisimmät metsäpuiden paakkutaimilla tavattavat rikkakasvit, kerrotaan niiden leviämistavat sekä annetaan ohjeita rikkakasvien torjuntaan metsätaimitarhoilla.

Paakkutaimien tautien integroitu torjunta metsätaimitarhoilla
IPM (Integrated Pest Management) on kasvinsuojelua, jossa käytetään monipuolisesti eri menetelmiä tauti-, tuholais- ja rikkakasviongelmien torjumiseksi. Monitorjunta on aikaisemmin käytössä ollut kuvaava suomenkielinen käännös. Integroidun torjunnan tavoitteena on vähentää ympäristöön ja ihmisiin kohdistuvaa kemiallista kuormitusta. Opasvihkoseen on koottu yleisimmistä taimitarhoilla tavattavista taudeista tuntomerkit, niiden leviämistavat sekä ohjeita kunkin taudin integroituun torjuntaan.

Koneellisen metsänistutuksen opas
Koneellisen metsänistutuksen opas on tarkoitettu kaikille metsäalan toimijoille, jotka työskentelevät koneellisen istutuksen parissa tai ovat siitä kiinnostuneita. Oppaaseen on koottu olemassa olevaa tietoa ja uutta materiaalia koneellisesta istutuksesta yhdeksi kokonaisuudeksi..

Metsänuudistaminen
Kirjassa esitellaan uudistamisvaiheen toimenpiteet ja niiden perusteet. Uusimman tutkimustiedon valossa tuodaan esille ne menetelmät, joilla metsänuudistaminen onnistuu nopeimmin ja varmimmin.

Metsäpuiden paakkutaimien kasvatusopas
Opas sisältää metsäpuiden paakkutaimien kasvatuksen biologiset perusteet ja kasvatuskäytännöt.

Metsäpuiden siemenopas
Siemenoppaassa kerrotaan metsäpuiden siementen rakenteesta ja perusominaisuuksista sekä esitellään ajanmukainen siementen käsittely- ja idätysohjeisto.

Metsänkylvöopas
Oppaassa käydään kattavasti läpi kylvösiemenen hankintaan ja käsittelyyn liittyvät asiat, siementen itäminen ja orastuminen maastossa sekä taimien alkukehitys vakiintumisvaiheeseen saakka. Myös erilaisia kylvötekniikoita esitellään.

Metsätaimiopas
Metsätaimiopas on tarkoitettu lähinnä metsänistutuksista vastaaville. Tähän opaskirjaan on koottu tarvittavat tiedot kuusen taimikon perustamisesta alkaen uudistamisen suunnittelusta ja jatkuen varhaishoitoon asti. Oppaan avulla metsäammattilaisilla on mahdollisuus päivittää tietonsa uudistamisketjun kaikista vaiheista.taavalle ammattiväelle sekä taimituottajille. Opas on tarkoitettu uudestamistöistä vastaavalle ammattiväelle sekä taimituottajille. Oppaassa esitellään nykyisin käytössä oleva taimimateriaali sekä taimitarhakasvatuksen menetelmiä.

Kuusen paakkutaimien viljelyopas
Tähän opaskirjaan on koottu tarvittavat tiedot kuusen taimikon perustamisesta alkaen uudistamisen suunnittelusta ja jatkuen varhaishoitoon asti. Oppaan avulla metsäammattilaisilla on mahdollisuus päivittää tietonsa uudistamisketjun kaikista vaiheista.

Metsänuudistamisen laatu ja keskeisimmät kehittämiskohteet Etelä-Suomessa
Metsänuudistamisen laadun hallinta -hankkeen loppuraportissa esitellään kehitetty metsänuudistamisen laadun seurantamenetelmä.

Metsämaan muokkausopas
Opaskirjaan on koottu tietoa metsämaan muokkausmenetelmän valintaperusteista ja hyvän muokkausjäljen tuntomerkeistä. Oppaan avulla metsäammattilaisten ja maanmuokkaajan on helpompi valita kullekin puulajille ja kasvupaikalle soveltuvin muokkausmenetelmä ja tehdä muokkaus mahdollisimman hyvin.

Jalojen lehtipuiden siementen käsittely
Kyösti Konttisen laatima kirjallisuuskatsaus lehtipuiden siementen käsittelystä.

Metsäpuiden siemenhuollon laatuketju
Siemenhuoltoketjuun liittyneen kehittämishankkeen pohjalta laadittu raportti. Julkaisussa esitetään toimintamallit, joilla varmistetaan siemenen laadun säilyminen mahdollisimman korkeana käpyjen keruusta aina taimitarhalle ja metsäkylvöön asti.

Muita julkaisuja
Muita taimitarhojen tietopalvelun toimittamia taimituotantoon ja metsänviljelyyn liittyviä julkaisuja.

  Päivitetty: 26.1.2012 /MLin | Copyright Metla | Palaute