Metla on osa Luonnonvarakeskusta 1.1.2015 alkaen. www.luke.fi
  SUOMEKSI     PÅ SVENSKA     IN ENGLISH     AUF DEUTSCH     ПО-РУССКИ     
 
Metla-etusivuTutkimusPalvelutJulkaisutMetinfo-metsätietopalvelutTutkimusmetsätTietoa MetlastaStrategiaYhteystiedot

Pohjoinen mänty - laadukas ja monikäyttöinen

Sivukartta | Haku

Tutkittua tietoa pohjoisen männyn ominaisuuksista ja oikeasta käytöstä

Kuva Metla/Erkki Oksanen 
  • Kestävästi tuotettua puuta: valtaosa metsistämme on sertifioitu
  • Puutuotteiden raaka-aine jäljitettävissä: metsäsertifiointi ja alkuperän varmennus yhdessä

Varmennettu alkuperä

Sertifioinnilla pyritään kattamaan puutuotteen koko tuotantoketju metsänkasvatuksesta tuotteen valmistukseen saakka. Puutuotteisiin voidaan liittää sertifioinnista kertova tuotemerkintä, jos raaka-aineena käytetyn puun alkuperä ja kulkeutumisketju voidaan todentaa sen lisäksi, että puuntuotannon ketju on sertifioitu.

Metsäsertifioinnin päätavoitteena on kertoa puutuotteiden ostajille ja kuluttajille siitä, että metsiä käytetään ja hoidetaan kestävästi. Sertifiointi pohjautuu kestävän metsätalouden kriteereihin ja indikaattoreihin. Kuluttajalle sertifikaatti on takuu siitä, että tuotteiden valmistuksessa käytetty puu on peräisin kestävän metsätalouden periaatteiden mukaisesti hoidetuista metsistä. Sertifioinnissa tarkistetaan, täyttääkö metsien hoito ja käsittely sovitut vaatimukset. Tarkastuksen, eli auditoinnin, tekee kolmas, riippumaton osapuoli, joka myöntää sertifikaatin vaatimukset täyttäville metsille.

Alkuperän sertifiointi on takuuna sille, että myös männystä valmistetuissa puutuotteissa käytetyn, sertifioiduista metsistä peräisin olevan puuraaka-aineen kulkeutumisketju voidaan jäljittää metsästä lopputuotteeseen saakka. Nykyisissä järjestelmissä puuraaka-aineen alkuperää seurataan tarkimmillaankin metsikkötasolla. Tulevaisuudessa alkuperän todentamisessa voidaan käyttää esimerkiksi etälukutekniikkaan perustuvia sovelluksia, joilla puun alkuperä voitaisiin jäljittää lopputuotteesta metsään saakka yksittäisen rungon tarkkuudella.

Sertifiointi on metsänkasvattajille ja puutuotteiden valmistajille vapaaehtoista. Suomessa on käytössä kaksi erillistä sertifiointijärjestelmää, FSC ja PEFC.

Lisätietoa
 
 >Metinfo Metsätalouden kestävyys 
 >Metsäsertifiointi – Metinfo Metsätalouden kestävyys 
 >metsäsertifiointi (linkki Valtion ympäristöhallinnon sivuille) 
 >FSC Suomi (linkki Suomen FSC-yhdistyksen sivuille) 
 >PEFC Suomi (linkki Suomen Metsäsertifiointi ry:n sivuille) 
 >Indisputable Key (linkki kehitysprojektin sivuille) 
Julkaisut
 
 

Mikkelä, H. et al. (toim.) 2000. Suomen metsätalouden tila 2000. Kestävän metsätalouden kriteerit ja indikaattorit. Kestävän metsätalouden kriteerien ja indikaattorien edelleen kehittämistä ohjaavan työryhmän loppuraportti. MMM:n julkaisuja 5/2000.
| pdf |

 
 

Parviainen, J. et al. (toim.) 2007. Suomen metsät 2007 - Kestävän metsätalouden kriteereihin ja indikaattoreihin perustuen. Maa- ja metsätalousministeriön asettaman asiantuntijaryhmän loppuraportti. MMM:n julkaisuja 7/2007.
| pdf |

 
 

>Lisää julkaisuja...

 
  Päivitetty: 09.03.2010 /MGre | Copyright Metla | Palaute