Metla on osa Luonnonvarakeskusta 1.1.2015 alkaen. www.luke.fi
  SUOMEKSI     PÅ SVENSKA     IN ENGLISH     AUF DEUTSCH     ПО-РУССКИ     
 
Metla-etusivuTutkimusPalvelutJulkaisutMetinfo-metsätietopalvelutTutkimusmetsätTietoa MetlastaStrategiaYhteystiedot

Pohjoinen mänty - laadukas ja monikäyttöinen

Sivukartta | Haku

Tutkittua tietoa pohjoisen männyn ominaisuuksista ja oikeasta käytöstä

Kuva Metla/Erkki Oksanen 
  • Uusiutuva raaka-aine: käytöllä voidaan korvata uusiutumattomien, niukkojen luonnonvarojen käyttöä
  • Myönteinen ilmastovaikutus: hiiltä sitoutuu puutuotteisiin, hakatun metsän tilalle kasvaa uusi metsä
  • Männyn käyttö on kestävällä tasolla: mäntyvarat kasvavat koko ajan, hakkuut ovat vuosittaista kasvua pienemmät

Uusiutuva raaka-aine

Puu on raaka-aineena uusiutuva, ekologinen materiaali, joka soveltuu monipuolisuutensa ansiosta materiaaliksi mitä erilaisimpiin tuotteisiin ja käyttökohteisiin. Tärkeimpien kilpailevien materiaalien, kuten erilaisten metallien, muovien, lasin ja betonin tuotanto perustuu uusiutumattomien luonnonvarojen, mineraalien, öljyn ja maa-ainesten käyttöön ja jalostamiseen.

Uusiutumattomien raaka-aineiden riittävyyteen voidaan vaikuttaa ainoastaan käyttöä rajoittamalla ja kierrätystä tehostamalla. Uusiutuvien, puuperäisten raaka-aineiden käytettävissä olevaan määrään voidaan vaikuttaa myös metsien hoitoa ja puunkasvatusta tehostamalla.

Suomessa mäntyä kasvatetaan sille luontaisilla kasvupaikoilla ja -alueilla. Mäntyvarantomme on kasvanut 1970-luvusta lähtien. Viimeisimmän valtakunnan metsien inventoinnin (VMI10) tulosten mukaan kokonaismäntyvarat ovat ylittäneet 1000 miljoonaa kuutiometriä ja mäntypuuston vuosittainen kasvu on noin 47 miljoonaa kuutiometriä. Vuonna 2008 männyn hakkuukertymä oli noin 27 miljoonaa kuutiometriä.

Hakkuun jälkeinen metsikön uudistaminen luontaisesti tai viljelemällä kuuluu metsänomistajan lakisääteisiin velvollisuuksiin, joiden noudattamiseen kannustetaan neuvonnalla ja rahoitustuella ja joiden noudattamista myös valvotaan. Metsikön myöhempien kehitysvaiheiden aikana tehtävät hoitotoimenpiteet turvaavat laadukkaan raaka-aineen saatavuuden myös tulevaisuudessa.

Lisätietoa
 
 >Metinfo Metsätalouden kestävyys 
 >Metinfo Tilastopalvelu 
 >VMI-metsävaratilastot 
Julkaisut
 
 

Metsätilastollinen vuosikirja 2009. Metsäntutkimuslaitos.
| www |

 
 

Parviainen, J. et al. (toim.) 2007. Suomen metsät 2007 - Kestävän metsätalouden kriteereihin ja indikaattoreihin perustuen. Maa- ja metsätalousministeriön asettaman asiantuntijaryhmän loppuraportti. MMM:n julkaisuja 7/2007.
| pdf |

 
 

>Lisää julkaisuja...

 
  Päivitetty: 09.03.2010 /MGre | Copyright Metla | Palaute