Metla on osa Luonnonvarakeskusta 1.1.2015 alkaen. www.luke.fi
  SUOMEKSI     PÅ SVENSKA     IN ENGLISH     AUF DEUTSCH     ПО-РУССКИ     
 
Metla-etusivuTutkimusPalvelutJulkaisutMetinfo-metsätietopalvelutTutkimusmetsätTietoa MetlastaStrategiaYhteystiedot

Pohjoinen mänty - laadukas ja monikäyttöinen

Sivukartta | Haku

Tutkittua tietoa pohjoisen männyn ominaisuuksista ja oikeasta käytöstä

Kuva Michael Weinig AG 
  • Tasalaatuista puuta: pieni tiheysvaihtelu, pieni lustonleveyden vaihtelu, vähän nuorpuuta
  • Helposti työstettävää puuta: puuaine sopivan pehmeää mutta sitkeää, suuri vetolujuus kohtisuoraan puunsyitä vastaan
  • Hyvä työstöjälki: kapeat lustot, pienet ja verraten pehmeät oksat, edullinen oksakulma, suorasyisyys

Työstettävyys

Pohjoisissa kasvuoloissa läpimitta- ja pituuskasvu ovat huomattavan hitaita ja oksat jäävät pieniksi. Puutavaran käytön kannalta tämä näkyy yleensä edullisina ohuina vuosilustoina, joiden ansiosta puu on työstettäessä vähemmän altis repeilylle ja halkeilulle. Myös työstettävyyden kannalta haitallista nuorpuuta on vähän verrattuna useimpiin havupuulajeihin ja eteläisempään mäntyyn.

Pohjoisen männyllä vuosirenkaiden leveys muuttuu vähemmän ytimestä pintaan kuin etelämpänä. Myös puuaineen tiheys vaihtelee yksittäisen rungon sisällä eteläistä mäntyä vähemmän. Tiheys vaikuttaa suoraan lukuisiin muihin ominaisuuksiin, mm. lujuuksiin, joten pohjoisen männyn puuaine on monessa suhteessa eteläistä mäntyä tasalaatuisempaa.

Työstettävyyden kannalta pohjoisen männyn puuaine on sopivan pehmeää mutta riittävän sitkeää ja suorasyistä. Tämän ansiosta työstämiseen ei tarvita erikoistyökaluja ja työstäminen onnistuu helposti myös loppukäyttöpaikalla. Kuoriminen, halkaiseminen ja viilutus on helppoa ja höyläysjälki on tasainen. Hyvää työstettävyyttä kuvaavat myös puuaineen hyvä poikittaissuuntainen vetolujuus ja syynsuuntainen leikkauslujuus.

Pohjoisen männyn liimaus ja pintakäsittely (maalaus, lakkaus, vahaus) on helppoa, kunhan kappaleissa ei ole liiaksi oksia tai pihkaa. Liimaukset ovat kestäviä ja pintakäsittelyn tuloksena saadaan tasainen jälki.

Lisätietoa
 
 >tiheysvaihtelu ytimestä pintaan 
 >vuosilustojen leveys ja nuorpuun määrä 
 >leikkauslujuus | vetolujuus 
 >oksien koko | oksakulma 
 >sahatavaran visuaalinen laatuluokkajakauma 
 >pohjoisen männyn kasvualueet 
Julkaisut
 
 

Grekin, M. & Surini, T. 2008. Shear strength and perpendicular-to-grain tensile strength of defect-free Scots pine wood from mature stands in Finland and Sweden. Wood Science and Technology 42(1): 75–91.
| www |

 
 

Grekin, M. & Verkasalo, E. 2007. Modelling the variation in latewood proportion of Scots pine wood from Finland and Sweden. Teoksessa: Van Acker, J. & Usenius, A. (toim.). Modelling the wood chain: Forestry - Wood industry - Wood product markets. Proceedings of the COST Action E44 conference 2007: 111–116.
| esitelmä | posteri |

 
 

>Lisää julkaisuja...

 
  Päivitetty: 09.03.2010 /MGre | Copyright Metla | Palaute