Metla on osa Luonnonvarakeskusta 1.1.2015 alkaen. www.luke.fi
  SUOMEKSI     PÅ SVENSKA     IN ENGLISH     AUF DEUTSCH     ПО-РУССКИ     
 
Metla-etusivuTutkimusPalvelutJulkaisutMetinfo-metsätietopalvelutTutkimusmetsätTietoa MetlastaStrategiaYhteystiedot

Pohjoinen mänty - laadukas ja monikäyttöinen

Sivukartta | Haku

Tutkittua tietoa pohjoisen männyn ominaisuuksista ja oikeasta käytöstä

Kuva Puuinfo Oy 
  • Lujaa puuta: suuri taivutus-, puristus-, leikkaus- ja vetolujuus
  • Kevyttä mutta kestävää: painoonsa nähden erittäin suuri jäykkyys ja lujuus
  • Tasainen lujuusjakauma: kapeat lustot ja pieni vaihtelu, vähän nuorpuuta
  • Vähäisempi halkeilu: suuri vetolujuus kohtisuoraan puunsyitä vastaan, paljon sydänpuuta

Lujuus ja kestävyys

Puun lujuus ja jäykkyys suhteessa sen tiheyteen on erittäin hyvä moniin muihin materiaaleihin verrattuna. Taivutus- ja puristuslujuuden merkitys on suuri rakenteellisissa käyttökohteissa. Veto- ja leikkauslujuus ovat puolestaan tärkeitä ominaisuuksia rakennuspuusepän-, sisustus- ja huonekalutuotteissa, sillä ne vaikuttavat työstettävyyteen ja halkeiluherkkyyteen, ja kuvastavat mekaanisten liitosten kestävyyttä ja pysyvyyttä.

Havupuuksi hitaasta paksuuskasvusta aiheutuva pieni nuorpuun määrä on eduksi erityisesti pohjoisen männyn lujuudelle, kestävyydelle ja stabiilisuudelle, sillä ydintä lähellä oleva nuorpuu, eli sisimmät 10-25 vuosilustoa, on monilta ominaisuuksiltaan muuta puuainesta heikompaa. Puuaineen halkeiluherkkyyttä vähentävä ja liitosten kestävyyttä parantava vetolujuus kohtisuoraan puunsyitä vastaan on pohjoisella männyllä suurempi kuin etelämpänä kasvaneella männyllä. Myös pohjoisen männyn pinnankovuus suhteessa puuaineen tiheyteen on eteläistä mäntyä suurempi.

Puutuotteiden lujuuteen vaikuttavat puuaineen tiheyden lisäksi useat muut tekijät. Vaikka puuaineen tiheys on pohjoisessa pieni, on pohjoista alkuperää olevasta männystä valmistettu sahatavara lujuudeltaan eteläistä parempaa mm. suorasyisyyden ja pienempien oksien ansiosta. Myös erikoislujia laatuja on saatavilla enemmän kuin useista muista havupuulajeista.

Sydänpuu imee ympäröivästä ilmasta kosteutta selvästi pintapuuta vähemmän. Sydänpuusta valmistetut tuotteet ja komponentit sietävät siten pintapuisia paremmin sään ja olosuhteiden vaihtelua. Tämä ilmenee sydänpuun pienempänä kosteuselämisenä ja parempana mitta- ja muotopysyvyytenä.

Lisätietoa
 
 >männyn ja muiden puulajien lujuusvertailu 
 >taivutuslujuus ja -jäykkyys | puristuslujuus | leikkauslujuus | vetolujuus | kovuus 
 >taivutuskimmokerroin | muodonmuutokset 
 >sahatavaran lujuusluokkajakaumat 
 >lahonkestävyys | kosteuden imeminen | sydänpuun määrä 
 >vuosilustojen leveys ja nuorpuun määrä 
 >kuiva-tuoretiheys | tiheysvaihtelu ytimestä pintaan 
 >pohjoisen männyn kasvualueet 
Julkaisut
 
 

Grekin, M. 2006. Nordic Scots pine vs. selected competing species and non-wood substitute materials in mechanical wood products. Literature survey. Metlan työraportteja/Working Papers of the Finnish Forest Research Institute 36.
| pdf |

 
 

Ranta-Maunus, A. 2007. Strength of Finnish grown timber. VTT Publications 668.
| pdf |

 
 

>Lisää julkaisuja...

 
  Päivitetty: 09.03.2010 /MGre | Copyright Metla | Palaute