Metla on osa Luonnonvarakeskusta 1.1.2015 alkaen. www.luke.fi
  SUOMEKSI     PÅ SVENSKA     IN ENGLISH     AUF DEUTSCH     ПО-РУССКИ     
 
Metla-etusivuTutkimusPalvelutJulkaisutMetinfo-metsätietopalvelutTutkimusmetsätTietoa MetlastaStrategiaYhteystiedot
Metla » Metinfo » Pohjoinen mänty » Tekniset ominaisuudet ja imago » Käytettävyys ja käyttöturvallisuus

Pohjoinen mänty - laadukas ja monikäyttöinen

Sivukartta | Haku

Tutkittua tietoa pohjoisen männyn ominaisuuksista ja oikeasta käytöstä

Kuva Puuinfo Oy 
  • Terveellinen materiaali ja laadukas sisäilma: tasaa kosteus- ja lämpötilavaihteluita
  • Lujaa ja kestävää puuta: hyvä lujuus suhteessa tiheyteen, hyvä säänkestävyys oikein käytettäessä, hyvä palonkestävyys oikein käytettynä
  • Ominaisuudet helposti muokattavissa: modifiointi (esim. lämpökäsittely) onnistuu hyvin, pintapuu helppo kyllästää

Käytettävyys ja käyttöturvallisuus

Mänty on käytössä terveellinen ja turvallinen materiaali. Männyn käytön vaikutukset sisäilmaan ovat positiivisia. Männystä valmistetut rakenteet ja tuotteet parantavat sisäilman laatua tasaamalla lämpötila- ja kosteusvaihteluita. Olemassa olevan tiedon nojalla haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (VOC) pitoisuudet eivät ole sisäilmassa terveydelle haitallisen korkeita. Valtaosa haihtuvista yhdisteistä poistuu puusta kuivauksen ja ensimmäisten kuivauksen jälkeisten kuukausien aikana, joten haihtuvien yhdisteiden määrät ovat lopputuotteissa vähäiset. Eräistä haihtuvista yhdisteistä on näyttöä niiden myönteisistä terveysvaikutuksista. Kotimaisista puulajeista valmistetut pinnoittamattomat laudat ja hirret rinnastetaan vähäpäästöisiin M1-luokan materiaaleihin.

Pohjoisen männyn lujuus suhteessa sen tiheyteen on erinomainen lukuisiin kilpaileviin puulajeihin ja ei-puuaineisiin materiaaleihin verrattuna. Tuotteiden rakenteellinen lujuus saadaan erittäin korkealla tasolle lujuuslajiteltua mäntyä käyttäen ja oikeaa rakennesuunnittelua noudattaen. Mäntytuotteet ovat kevyitä ja helposti koottavissa ja työstettävissä paikan päällä ilman erikoistyökaluja. Ulkoverhouksissa männyn kestävyys ja käytettävyys on vähintään kuusen veroista, kun rakenteet mitoitetaan oikein ja rakenteellisesta suojauksesta ja pintakäsittelystä huolehditaan.

Pohjoinen mänty soveltuu hyvin erilaisiin modifiointikäsittelyihin (esimerkiksi lämpökäsittely, puristuskuivaus), joilla puuaineen ominaisuuksia voidaan muokata loppukäyttökohteeseen paremmin sopiviksi. Pintapuun kyllästäminen on helppoa ja vakiokäytäntö kestävyyden parantamiseksi ja kyllästeiden pysyvyys on hyvä.

Puu on oikein kätettynä paloturvallinen materiaali. Puupinnan syttymisherkkyys voidaan alentaa kohtuulliselle tasolle oikealla suojauskäsittelyllä. Puurakenne, erityisesti männystä tehty kestää palotilanteessa pidempään sortumatta kuin mineraalipohjaisista metriaaleista tehty, koska hiiltymiskerros suojaa rakenteen sisäosia.

Lisätietoa
 
 >männyn ja muiden puulajien lujuusvertailu 
 >sahatavaran lujuusluokkajakaumat 
 >rakennusmateriaalien päästöluokitus (linkki Rakennustietosäätiön sivuille) 
 >tietoa lämpökäsitellystä puusta (linkki Lämpöpuuyhdistys ry:n sivuille) 
 >tietoa painekyllästetystä puusta (linkki Kestopuu Oy:n sivuille) 
Julkaisut
 
 

Larsen, A. et al. 2000. Emission of volatile organic compounds from wood and wood-based materials. Miljøstyrelsen, Working Report 15.
| pdf |

 
 

Simonson, C. J. et al. 2001. Improving indoor climate and comfort with wooden structures. VTT Publications 431.
| pdf |

 
 

>Lisää julkaisuja...

 
  Päivitetty: 09.03.2010 /MGre | Copyright Metla | Palaute