Metla on osa Luonnonvarakeskusta 1.1.2015 alkaen. www.luke.fi
  SUOMEKSI     PÅ SVENSKA     IN ENGLISH     AUF DEUTSCH     ПО-РУССКИ     
 
Metla-etusivuTutkimusPalvelutJulkaisutMetinfo-metsätietopalvelutTutkimusmetsätTietoa MetlastaStrategiaYhteystiedot

Pohjoinen mänty - laadukas ja monikäyttöinen

Sivukartta | Haku

Tutkittua tietoa pohjoisen männyn ominaisuuksista ja oikeasta käytöstä

Tekniset ominaisuudet ja imago


Visuaaliset ominaisuudet

Broman, N.O. 2000. Means to measure the aesthetic properties of wood. Doctoral thesis. Luleå University of Technology.
| www |

Grekin, M. 2006. Nordic Scots pine vs. selected competing species and non-wood substitute materials in mechanical wood products. Literature survey. Metlan työraportteja/Working Papers of the Finnish Forest Research Institute 36.
| pdf |

Grekin, M. 2006. Wood colour in sapwood and heartwood of Nordic Scots pine and the changes under UV radiation. Teoksessa: Kurjatko, S. et al. (toim.). Proceedings of the 5th IUFRO symposium Wood Structure and Properties '06: 233–238.
| sisällysluettelo |

Grekin, M. 2007. Color and color uniformity variation of Scots pine wood in the air-dry condition. Wood and Fiber Science 39(2): 279–290.
| www |

Grekin, M. 2007. Suomalainen ja ruotsalainen mänty rakennuspuusepän-, sisustus- ja huonekalutuotteiden raaka-aineena. Tuloksia kirjallisuustarkastelusta ja empiirisistä tutkimuksista viideltä maantieteelliseltä alueelta. Teoksessa: Verkasalo, E. & Kettunen, L. (toim.). Pohjoismainen mänty puutuoteteollisuudessa ja tuotteet asiakasmarkkinoilla. Suomalais-ruotsalaisen SPWT-tutkimuskonsortion loppuseminaari (2003-2007), Esitelmien abstraktit: 18–21.
| pdf | esitelmä 1 | esitelmä 2 |

Grekin, M. & Verkasalo, E. 2007. Modelling the variation in latewood proportion of Scots pine wood from Finland and Sweden. Teoksessa: Van Acker, J. & Usenius, A. (toim.). Modelling the wood chain: Forestry - Wood industry - Wood product markets. Proceedings of the COST Action E44 conference 2007: 111–116.
| esitelmä | posteri |

Grekin, M. et al. 2005. Colour change of Nordic Scots pine wood under UV radiation - A laboratory approach. IUFRO WP S5.01.04 Conference: Connection between forest resources and wood quality - modelling approaches and simulation software.
| pdf | posteri |

Hakkila, P. 1968. Geographical variation of some properties of pine and spruce pulpwood in Finland. Communicationes Instituti Forestalis Fenniae 66(8): 1–60.

Halinen, M. 1985. Männyn nuoruusvaiheen kasvunopeuden vaikutus sahatavaran laatuun. Silva Fennica 19(4): 377–385.

Hautamäki, S. et al. 2010. Factors and models for the grade distributions of sawn timber for Scots pine and Norway spruce in Finland and north-western Russia: appearance quality and visual strength. Baltic Forestry 16(1) (painossa).

Heiskanen, V. 1968. Etelä-Suomen ja Pohjois-Suomen puutavaran laatu- ja arvoerot. Folia Forestalia 296.

Jonsson, R. 2006. Increasing the competitiveness of wood in material substitution: a method for assessing and prioritizing customer needs. Journal of Wood Science 52(2): 154–162.
| www |

Jonsson, O. et al. 2008. Consumer Perceptions and preferences on solid wood, wood-based panels and composites: A repertory grid study. Wood and Fiber Science 40(4): 663–678.
| www |

Mali, J. 1980. Kotimaisten puulajien ja tuontipuulajien tekniset ominaisuudet ja käyttö. Valtion teknillinen tutkimuskeskus, puulaboratorio, Tiedonanto 3.

Nakamura, M. et al. 1993. Influences of knots and grooves on psychological images of wood wall-panels. Mokuzai Gakkaishi 39(2): 152–160.

Nakamura, M. et al. 1994. Visual factors influencing psychological images of woods and stones. Mokuzai Gakkaishi 40(4): 364–371.

Rice, J. et al. 2006. Appearance wood products and psychological well-being. Wood and Fiber Science 38(4): 645–658.
| www |

Riekkinen, M. et al. 2004. Timber assortments and selected aesthetic wood properties of Nordic Scots pine. The Forestry Woodchain - Quantifying and forecasting quality from forest to end product.
| pdf | posteri |

Riekkinen, M. et al. 2005. Visual and machining properties of Nordic Scots pine for joinery and furniture industry. Teoksessa: Innes, J.L. et al. (toim.). Forests in the Balance: Linking Traditions and Technology. XXII IUFRO World Congress Abstracts. International Forestry Review 7(5): 174.
| posteri |

Verkasalo, E. et al. 2005. Specific wood and timber properties and competitive ability of Nordic Scots pine in mechanical wood processing. Teoksessa: Teischinger, A. & Van Acker, J. (toim.). Broad Spectrum Utilisation of Wood. Proceedings of the COST Action E44 Conference 2005. Lignovisionen 9: 27–38.
| esitelmä |

Verkasalo, E. et al. 2008. Männyn vahvuudet ja kilpailukyky tärkeissä puutuoteryhmissä. Metlan Puunkäytön mahdollisuudet ja puutuotteiden menekki -tutkimusohjelman loppuseminaari. Esitelmien yhteenvedot.
| pdf | esitelmä |

Takaisin - Visuaaliset ominaisuudet | Sivun alkuun


Lujuus ja kestävyys

Björklund, L. & Walfridsson, E. 1993. Tallvedens egenskaper i Sverige - Torr-rådensitet, kärnvedhalt, fuktighet och barkhalt. Swedish University of Agriculture Sciences, Department of Forest Products, Rapport nr 234.

Edlund, M.-L. 1998. Durability of Wood in Ground Contact Tested in Field and Laboratory. Doctoral thesis. Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, Silvestria 81.

Grekin, M. 2006. Nordic Scots pine vs. selected competing species and non-wood substitute materials in mechanical wood products. Literature survey. Metlan työraportteja/Working Papers of the Finnish Forest Research Institute 36.
| pdf |

Grekin, M. 2007. Suomalainen ja ruotsalainen mänty rakennuspuusepän-, sisustus- ja huonekalutuotteiden raaka-aineena. Tuloksia kirjallisuustarkastelusta ja empiirisistä tutkimuksista viideltä maantieteelliseltä alueelta. Teoksessa: Verkasalo, E. & Kettunen, L. (toim.). Pohjoismainen mänty puutuoteteollisuudessa ja tuotteet asiakasmarkkinoilla. Suomalais-ruotsalaisen SPWT-tutkimuskonsortion loppuseminaari (2003-2007), Esitelmien abstraktit: 18–21.
| pdf | esitelmä 1 | esitelmä 2 |

Grekin, M. & Surini, T. 2008. Shear strength and perpendicular-to-grain tensile strength of defect-free Scots pine wood from mature stands in Finland and Sweden. Wood Science and Technology 42(1): 75–91.
| www |

Grekin, M. & Verkasalo, E. 2007. Modelling the variation in latewood proportion of Scots pine wood from Finland and Sweden. Teoksessa: Van Acker, J. & Usenius, A. (toim.). Modelling the wood chain: Forestry - Wood industry - Wood product markets. Proceedings of the COST Action E44 conference 2007: 111–116.
| esitelmä | posteri |

Grekin, M. & Verkasalo, E. 2010. Variation in Brinell hardness of Scots pine (Pinus sylvestris L.) wood from Finland and Sweden. Finnish Forest Research Institute, Joensuu Research Unit.

Grekin, M. & Verkasalo, E. 2010. Variations in basic density, shrinkage and shrinkage anisotropy of Scots pine wood from mature mineral soil stands in Finland and Sweden. Baltic Forestry 16(1) (painossa).

Hanhijärvi, A. & Ranta-Maunus, A. 2008. Development of strength grading of timber using combined measurement techniques. Report of the Combigrade-project - phase 2. VTT Publications 686.
| pdf |

Hautamäki, S. et al. 2010. Factors and models for the grade distributions of sawn timber for Scots pine and Norway spruce in Finland and north-western Russia: appearance quality and visual strength. Baltic Forestry 16(1) (painossa).

Hudson, W. 1967. The strength properties of European redwood and whitewood. Ministry of Technology. Fores Products Research. Special Report No 24.

Kilpeläinen, H. et al. 2010. Factors and models for the bending strength and stiffness of sawn timber for Scots pine and Norway spruce in Finland and north-western Russia. Finnish Forest Research Institute, Joensuu Research Unit.

Lindgren, C. 1997. Sahatavaran visuaalinen ja koneellinen lujuuslajittelu. VTT Julkaisuja 820.

Lindström, H. & Nylinder, M. 2007. Suomalainen ja ruotsalainen mänty rakennustuotteiden raaka-aineena. Tuloksia kirjallisuustarkastelusta ja empiirisistä tutkimuksista viideltä maantieteelliseltä alueelta. Teoksessa: Verkasalo, E. & Kettunen, L. (toim.). Pohjoismainen mänty puutuoteteollisuudessa ja tuotteet asiakasmarkkinoilla. Suomalais-ruotsalaisen SPWT-tutkimuskonsortion loppuseminaari (2003-2007), Esitelmien abstraktit: 16–17.
| pdf |

Lindström, H. et al. 2009. Using non-destructive testing to assess modulus of elasticity of Pinus sylvestris trees. Scandinavian Journal of Forest Research 24(3): 247–257.
| www |

Mali, J. 1980. Kotimaisten puulajien ja tuontipuulajien tekniset ominaisuudet ja käyttö. Valtion teknillinen tutkimuskeskus, puulaboratorio, Tiedonanto 3.

Moore, J. 2009. Mechanical Properties of Scots Pine Structural Timber. Napier University, Centre for Timber Engineering.
| esitelmä |

Nevalainen, S. 2004. Decay resistance of Scots pine from Northern Finland. IUFRO WP S5.01.04 Conference: Connection between forest resources and wood quality - modelling approaches and simulation software.
| posteri |

Ojanen, T. 2008. Lausunto rakenteiden energiatehokkuuden parantamisen vaikutuksista rakenteiden kosteustekniseen toimivuuteen. VTT Tutkimusselostus Nro VTT-S-10816-08.
| pdf |

Ranta-Maunus, A. 2007. Strength of Finnish grown timber. VTT Publications 668.
| pdf |

Riekkinen, M. et al. 2005. Visual and machining properties of Nordic Scots pine for joinery and furniture industry. Teoksessa: Innes, J.L. et al. (toim.). Forests in the Balance: Linking Traditions and Technology. XXII IUFRO World Congress Abstracts. International Forestry Review 7(5): 174.
| posteri |

Stöd, R. & Verkasalo, E. 2008. Bending strength and stiffness of sawn timber and clear wood of Scots pine from commercial thinnings. Wood Material Science and Engineering (lähetetty).

Stöd, R. et al. 2008. Harvennusmännyn ja harvennuspuusta valmistettujen rakennepuutuotteiden lujuusominaisuudet. Metlan Puunkäytön mahdollisuudet ja puutuotteiden menekki -tutkimusohjelman loppuseminaari. Esitelmien yhteenvedot.
| pdf | esitelmä |

Vadla, K. 2006. Virkesegenskaper hos gran og furu fra forskjellige lokaliteter in Sör-Norge. Summary: Wood Properties of Spruce and Pine from Various Sites in Southern Norway. Norsk insitutt for skog og landskap, Forskning fra Skog og landskap 01/2006.
| pdf |

Vadla, K. 2008. Virkesegenskaper hos bartrevirke fra forskjellige lokaliteter in Nord-Norge - densitet, avsmaling, bark og kjerneved. Summary: Wood Properties of Conifers from Various Sites in Northern Norway – density, taper, bark and heartwood. Norsk insitutt for skog og landskap, Forskning fra Skog og landskap 9/08.
| pdf |

Verkasalo, E. & Kilpeläinen, H. 2004. Saw Timber Recovery and Selected Physical and Mechanical Properties of Wood from Scots Pine on Drained Peatlands in Finland. Teoksessa: Päivänen, J. (toim.). Wise Use of Peatlands. Proceedings of the 12th International Peat Congress, Vol. 1: 521–530.

Verkasalo, E. & Leban, J. M. 2002. MOE and MOR in static bending of small clear specimens of Scots pine, Norway spruce and European fir from Finland and France and their prediction for the comparison of wood quality. Paperi ja Puu - Paper and Timber 84(5): 332–340.

Verkasalo, E. et al. 2005. Specific wood and timber properties and competitive ability of Nordic Scots pine in mechanical wood processing. Teoksessa: Teischinger, A. & Van Acker, J. (toim.). Broad Spectrum Utilisation of Wood. Proceedings of the COST Action E44 Conference 2005. Lignovisionen 9: 27–38.
| esitelmä |

Verkasalo, E. et al. 2007. Suomalaisen ja venäläisen mänty- ja kuusisahatavaran taivutusominaisuuksien vertailu. Teoksessa: Verkasalo, E. & Kettunen, L. (toim.). Pohjoismainen mänty puutuoteteollisuudessa ja tuotteet asiakasmarkkinoilla. Suomalais-ruotsalaisen SPWT-tutkimuskonsortion loppuseminaari (2003-2007), Esitelmien abstraktit: 29–31.
| pdf |

Verkasalo, E. et al. 2008. Männyn vahvuudet ja kilpailukyky tärkeissä puutuoteryhmissä. Metlan Puunkäytön mahdollisuudet ja puutuotteiden menekki -tutkimusohjelman loppuseminaari. Esitelmien yhteenvedot.
| pdf | esitelmä |

Wilhelmsson, L. 2001. Characterisation of Wood Properties for Improved Utilisation of Norway spruce and Scots pine. Doctoral thesis. Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, Silvestria 216.

Takaisin - Lujuus ja kestävyys | Sivun alkuun


Mitta- ja muotopysyvyys, suoruus

Björklund, L. & Walfridsson, E. 1993. Tallvedens egenskaper i Sverige - Torr-rådensitet, kärnvedhalt, fuktighet och barkhalt. Swedish University of Agriculture Sciences, Department of Forest Products, Rapport nr 234.

Grekin, M. 2006. Nordic Scots pine vs. selected competing species and non-wood substitute materials in mechanical wood products. Literature survey. Metlan työraportteja/Working Papers of the Finnish Forest Research Institute 36.
| pdf |

Grekin, M. 2007. Suomalainen ja ruotsalainen mänty rakennuspuusepän-, sisustus- ja huonekalutuotteiden raaka-aineena. Tuloksia kirjallisuustarkastelusta ja empiirisistä tutkimuksista viideltä maantieteelliseltä alueelta. Teoksessa: Verkasalo, E. & Kettunen, L. (toim.). Pohjoismainen mänty puutuoteteollisuudessa ja tuotteet asiakasmarkkinoilla. Suomalais-ruotsalaisen SPWT-tutkimuskonsortion loppuseminaari (2003-2007), Esitelmien abstraktit: 18–21.
| pdf | esitelmä 1 | esitelmä 2 |

Grekin, M. & Verkasalo, E. 2010. Variations in basic density, shrinkage and shrinkage anisotropy of Scots pine wood from mature mineral soil stands in Finland and Sweden. Baltic Forestry 16(1) (painossa).

Hakkila, P. 1968. Geographical variation of some properties of pine and spruce pulpwood in Finland. Communicationes Instituti Forestalis Fenniae 66(8): 1–60.

Koponen, H. 1988. Koivu-, mänty- ja kuusipuun sekä koivuvanerin ilmanläpäisevyys. Teknillinen korkeakoulu, Puunjalostustekniikan laitos, Puun mekaanisen teknologian laboratorio. Tiedonanto 49.

Lindström, H. & Nylinder, M. 2007. Suomalainen ja ruotsalainen mänty rakennustuotteiden raaka-aineena. Tuloksia kirjallisuustarkastelusta ja empiirisistä tutkimuksista viideltä maantieteelliseltä alueelta. Teoksessa: Verkasalo, E. & Kettunen, L. (toim.). Pohjoismainen mänty puutuoteteollisuudessa ja tuotteet asiakasmarkkinoilla. Suomalais-ruotsalaisen SPWT-tutkimuskonsortion loppuseminaari (2003-2007), Esitelmien abstraktit: 16–17.
| pdf |

Mali, J. 1980. Kotimaisten puulajien ja tuontipuulajien tekniset ominaisuudet ja käyttö. Valtion teknillinen tutkimuskeskus, puulaboratorio, Tiedonanto 3.

Sandberg, D. 1999. Weathering of Radial and Tangential Wood Surfaces of Pine and Spruce. Holzforcshung 53(4): 355–364.
| www |

Stöd, R. 2009. Anisotropic shrinkage and swelling of Scots pine (Pinus sylvestris L.) wood from commercial thinnings in Finland. Teoksessa: Ispas, M. & Gurau, L. (toim.). Proceedings of the International Conferece ICWSE "Wood Science and Engineering in the Third Millennium" 2009: 15–20.

Verkasalo, E. & Kilpeläinen, H. 2004. Saw Timber Recovery and Selected Physical and Mechanical Properties of Wood from Scots Pine on Drained Peatlands in Finland. Teoksessa: Päivänen, J. (toim.). Wise Use of Peatlands. Proceedings of the 12th International Peat Congress, Vol. 1: 521–530.

Verkasalo, E. et al. 2005. Specific wood and timber properties and competitive ability of Nordic Scots pine in mechanical wood processing. Teoksessa: Teischinger, A. & Van Acker, J. (toim.). Broad Spectrum Utilisation of Wood. Proceedings of the COST Action E44 Conference 2005. Lignovisionen 9: 27–38.
| esitelmä |

Verkasalo, E. et al. 2008. Männyn vahvuudet ja kilpailukyky tärkeissä puutuoteryhmissä. Metlan Puunkäytön mahdollisuudet ja puutuotteiden menekki -tutkimusohjelman loppuseminaari. Esitelmien yhteenvedot.
| pdf | esitelmä |

Takaisin - Mitta- ja muotopysyvyys, suoruus | Sivun alkuun


Työstettävyys

Grekin, M. 2006. Nordic Scots pine vs. selected competing species and non-wood substitute materials in mechanical wood products. Literature survey. Metlan työraportteja/Working Papers of the Finnish Forest Research Institute 36.
| pdf |

Grekin, M. 2007. Suomalainen ja ruotsalainen mänty rakennuspuusepän-, sisustus- ja huonekalutuotteiden raaka-aineena. Tuloksia kirjallisuustarkastelusta ja empiirisistä tutkimuksista viideltä maantieteelliseltä alueelta. Teoksessa: Verkasalo, E. & Kettunen, L. (toim.). Pohjoismainen mänty puutuoteteollisuudessa ja tuotteet asiakasmarkkinoilla. Suomalais-ruotsalaisen SPWT-tutkimuskonsortion loppuseminaari (2003-2007), Esitelmien abstraktit: 18–21.
| pdf | esitelmä 1 | esitelmä 2 |

Grekin, M. & Surini, T. 2008. Shear strength and perpendicular-to-grain tensile strength of defect-free Scots pine wood from mature stands in Finland and Sweden. Wood Science and Technology 42(1): 75–91.
| www |

Grekin, M. & Verkasalo, E. 2007. Modelling the variation in latewood proportion of Scots pine wood from Finland and Sweden. Teoksessa: Van Acker, J. & Usenius, A. (toim.). Modelling the wood chain: Forestry - Wood industry - Wood product markets. Proceedings of the COST Action E44 conference 2007: 111–116.
| esitelmä | posteri |

Grekin, M. & Verkasalo, E. 2010. Variation in Brinell hardness of Scots pine (Pinus sylvestris L.) wood from Finland and Sweden. Finnish Forest Research Institute, Joensuu Research Unit.

Grekin, M. & Verkasalo, E. 2010. Variations in basic density, shrinkage and shrinkage anisotropy of Scots pine wood from mature mineral soil stands in Finland and Sweden. Baltic Forestry 16(1) (painossa).

Mali, J. 1980. Kotimaisten puulajien ja tuontipuulajien tekniset ominaisuudet ja käyttö. Valtion teknillinen tutkimuskeskus, puulaboratorio, Tiedonanto 3.

Riekkinen, M. et al. 2005. Visual and machining properties of Nordic Scots pine for joinery and furniture industry. Teoksessa: Innes, J.L. et al. (toim.). Forests in the Balance: Linking Traditions and Technology. XXII IUFRO World Congress Abstracts. International Forestry Review 7(5): 174.
| posteri |

Verkasalo, E. et al. 2005. Specific wood and timber properties and competitive ability of Nordic Scots pine in mechanical wood processing. Teoksessa: Teischinger, A. & Van Acker, J. (toim.). Broad Spectrum Utilisation of Wood. Proceedings of the COST Action E44 Conference 2005. Lignovisionen 9: 27–38.
| esitelmä |

Verkasalo, E. et al. 2008. Männyn vahvuudet ja kilpailukyky tärkeissä puutuoteryhmissä. Metlan Puunkäytön mahdollisuudet ja puutuotteiden menekki -tutkimusohjelman loppuseminaari. Esitelmien yhteenvedot.
| pdf | esitelmä |

Wilhelmsson, L. 2001. Characterisation of Wood Properties for Improved Utilisation of Norway spruce and Scots pine. Doctoral thesis. Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, Silvestria 216.

Takaisin - Työstettävyys | Sivun alkuun


Käytettävyys ja käyttöturvallisuus

Björklund, L. & Walfridsson, E. 1993. Tallvedens egenskaper i Sverige - Torr-rådensitet, kärnvedhalt, fuktighet och barkhalt. Swedish University of Agriculture Sciences, Department of Forest Products, Rapport nr 234.

Edlund, M.-L. 1998. Durability of Wood in Ground Contact Tested in Field and Laboratory. Doctoral thesis. Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, Silvestria 81.

Englund, F. & Nussbaum, R. M. 2000. Monoterpenes in Scots pine and Norway spruce and their emission during kiln drying. Holzforschung 54(5): 449–456.
| www |

Grekin, M. 2006. Nordic Scots pine vs. selected competing species and non-wood substitute materials in mechanical wood products. Literature survey. Metlan työraportteja/Working Papers of the Finnish Forest Research Institute 36.
| pdf |

Grekin, M. 2006. Wood colour in sapwood and heartwood of Nordic Scots pine and the changes under UV radiation. Teoksessa: Kurjatko, S. et al. (toim.). Proceedings of the 5th IUFRO symposium Wood Structure and Properties '06: 233–238.
| sisällysluettelo |

Kokko, E. (toim.) 2004. Sisäilman kosteusolojen parantaminen puurakenteilla. Wood Focus Oy.
| pdf |

Koponen, H. 1988. Koivu-, mänty- ja kuusipuun sekä koivuvanerin ilmanläpäisevyys. Teknillinen korkeakoulu, Puunjalostustekniikan laitos, Puun mekaanisen teknologian laboratorio. Tiedonanto 49.

Larsen, A. et al. 2000. Emission of volatile organic compounds from wood and wood-based materials. Miljøstyrelsen, Working Report 15.
| pdf |

Lindström, H. & Nylinder, M. 2007. Suomalainen ja ruotsalainen mänty rakennustuotteiden raaka-aineena. Tuloksia kirjallisuustarkastelusta ja empiirisistä tutkimuksista viideltä maantieteelliseltä alueelta. Teoksessa: Verkasalo, E. & Kettunen, L. (toim.). Pohjoismainen mänty puutuoteteollisuudessa ja tuotteet asiakasmarkkinoilla. Suomalais-ruotsalaisen SPWT-tutkimuskonsortion loppuseminaari (2003-2007), Esitelmien abstraktit: 16–17.
| pdf |

Mali, J. 1980. Kotimaisten puulajien ja tuontipuulajien tekniset ominaisuudet ja käyttö. Valtion teknillinen tutkimuskeskus, puulaboratorio, Tiedonanto 3.

Nevalainen, S. 2004. Decay resistance of Scots pine from Northern Finland. IUFRO WP S5.01.04 Conference: Connection between forest resources and wood quality - modelling approaches and simulation software.
| posteri |

Ojanen, T. 2008. Lausunto rakenteiden energiatehokkuuden parantamisen vaikutuksista rakenteiden kosteustekniseen toimivuuteen. VTT Tutkimusselostus Nro VTT-S-10816-08.
| pdf |

Sandberg, D. 1999. Weathering of Radial and Tangential Wood Surfaces of Pine and Spruce. Holzforcshung 53(4): 355–364.
| www |

Simonson, C. J. et al. 2001. Improving indoor climate and comfort with wooden structures. VTT Publications 431.
| pdf |

Tarvainen, V. et al. 2001. Puun öljykuivaus, öljykyllästys ja värjäys. VTT Tiedotteita 2083.
| pdf |

Vadla, K. 2006. Virkesegenskaper hos gran og furu fra forskjellige lokaliteter in Sör-Norge. Summary: Wood Properties of Spruce and Pine from Various Sites in Southern Norway. Norsk insitutt for skog og landskap, Forskning fra Skog og landskap 01/2006.
| pdf |

Vadla, K. 2008. Virkesegenskaper hos bartrevirke fra forskjellige lokaliteter in Nord-Norge - densitet, avsmaling, bark og kjerneved. Summary: Wood Properties of Conifers from Various Sites in Northern Norway – density, taper, bark and heartwood. Norsk insitutt for skog og landskap, Forskning fra Skog og landskap 9/08.
| pdf |

Verkasalo, E. et al. 2008. Männyn vahvuudet ja kilpailukyky tärkeissä puutuoteryhmissä. Metlan Puunkäytön mahdollisuudet ja puutuotteiden menekki -tutkimusohjelman loppuseminaari. Esitelmien yhteenvedot.
| pdf | esitelmä |

Wilhelmsson, L. 2001. Characterisation of Wood Properties for Improved Utilisation of Norway spruce and Scots pine. Doctoral thesis. Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, Silvestria 216.

Takaisin - Käytettävyys ja käyttöturvallisuus | Sivun alkuun


Ympäristömyönteinen materiaali


Uusiutuva raaka-aine

Forest Finland in brief 2009. Finnish Forest Research Institute.
| pdf |

Metsätilastollinen vuosikirja 2009. Metsäntutkimuslaitos.
| www |

Mikkelä, H. et al. (toim.) 2000. Suomen metsätalouden tila 2000. Kestävän metsätalouden kriteerit ja indikaattorit. Kestävän metsätalouden kriteerien ja indikaattorien edelleen kehittämistä ohjaavan työryhmän loppuraportti. MMM:n julkaisuja 5/2000.
| pdf |

Parviainen, J. et al. (toim.) 2007. Suomen metsät 2007 - Kestävän metsätalouden kriteereihin ja indikaattoreihin perustuen. Maa- ja metsätalousministeriön asettaman asiantuntijaryhmän loppuraportti. MMM:n julkaisuja 7/2007.
| pdf |

Pingoud, K. 2010. Mitä tutkimustietoa on puun ilmastovaikutuksista suhteessa muihin rakennusmateriaaleihin. Rakennusmateriaalien ympäristökilpailukyky - pärjääkö puu? Metsäalan tulevaisuusseminaari, Moniste.

Pingoud, K. et al. 2003. Greenhouse gas impacts of harvested wood products. Evaluation and development of methods. VTT Research Notes 2189.
| pdf |

Takaisin - Uusiutuva raaka-aine | Sivun alkuun


Varmennettu alkuperä

Kivi, O. et al. 2004. Huonekalun ympäristöseloste. Teknillinen korkeakoulu, Puunjalostustekniikan osasto, Puutekniikan laboratorio. Tiedonanto 91.
| pdf |

Mikkelä, H. et al. (toim.) 2000. Suomen metsätalouden tila 2000. Kestävän metsätalouden kriteerit ja indikaattorit. Kestävän metsätalouden kriteerien ja indikaattorien edelleen kehittämistä ohjaavan työryhmän loppuraportti. MMM:n julkaisuja 5/2000.
| pdf |

Parviainen, J. et al. (toim.) 2007. Suomen metsät 2007 - Kestävän metsätalouden kriteereihin ja indikaattoreihin perustuen. Maa- ja metsätalousministeriön asettaman asiantuntijaryhmän loppuraportti. MMM:n julkaisuja 7/2007.
| pdf |

Takaisin - Varmennettu alkuperä | Sivun alkuun


Energiatehokkuus

Alasaarela, M. 2008. Hirsiseinän ympäristövaikutusten laskenta elinkaaritarkastelun avulla. Arkkitehtitoimisto Inspis Oy.
| pdf |

Gustavsson, L. et al. 2006. Carbon dioxide balance of wood substitution: comparing concrete- and wood-framed buildings. Mitigation and Adaptation Strategies for Global Change 11: 667–691.
| www |

Haapio, A. 2008. Environmental Assessment of Buildings. TKK Reports in Forest Products Technology, Series A2.
| pdf |

Häkkinen, T. & Wirtanen, L. 2006. Metlan Joensuun tutkimuskeskuksen ympäristö- ja elinkaarinäkökohtien arviointi [Environmental and life cycle assessment of the Finnish Forest Research Institute´s (Metla) research centre in Joensuu]. VTT Tiedotteita - Research Notes 2342.
| pdf |

Jokisalo, J. & Kurnitski, J. 2002. Simulation of energy consumption in typical Finnish detached house - Preliminary report. Helsinki University of Technology - Department of Mechanical Engineering - Laboratory of Heating, Ventilating and Air Conditioning, Report B74.
| pdf |

Ojanen, T. 2008. Lausunto rakenteiden energiatehokkuuden parantamisen vaikutuksista rakenteiden kosteustekniseen toimivuuteen. VTT Tutkimusselostus Nro VTT-S-10816-08.
| pdf |

Pingoud, K. & Perälä, A.-L. 2000. Arvioita puurakentamisen kasvihuonevaikutuksesta. VTT Julkaisuja 840.
| pdf |

Pulakka, S. et al. 2007. Talotekniikan elinkaarikustannukset. VTT Tiedotteita 2409.
| pdf |

Reid, H. et al. 2004. Using wood products to mitigate climate change: a review of evidence and key issues for sustainable development. International Institute for Environment and Development – The Edinburgh Centre for Carbon Management.
| pdf |

Sathre, R. & Gustavsson, L. 2009. Using wood products to mitigate climate change: External costs and structural change. Applied Energy 86(2): 251–257.
| www |

Sathre, R. & O'Connor, J. 2008. A synthesis of research on wood products & greenhouse gas impacts. FPInnovations Forintek TR-19.
| pdf |

Viljakainen, M. 2009. Rakennustuotteiden valmistuksen ja rakentamisen aiheuttamista ymparistörasitteista - riittävätkö uudet energiatehokkuusvaatimukset. Metsäteollisuus ry.
| pdf |

Werner, F. & Richter, K. 2007. Wooden building products in comparative LCA. A literature review. The International Journal of Life Cycle Assessment 12(7): 470–479.
| www |

Takaisin - Energiatehokkuus | Sivun alkuun


Ilmastovaikutukset ja hiilensidonta

Alasaarela, M. 2008. Hirsiseinän ympäristövaikutusten laskenta elinkaaritarkastelun avulla. Arkkitehtitoimisto Inspis Oy.
| pdf |

Forests, carbon and climate change - A synthesis of science findings 2009. Oregon Forest Resources Institute.
| pdf |

Gustavsson, L. et al. 2006. Carbon dioxide balance of wood substitution: comparing concrete- and wood-framed buildings. Mitigation and Adaptation Strategies for Global Change 11: 667–691.
| www |

Haapio, A. 2008. Environmental Assessment of Buildings. TKK Reports in Forest Products Technology, Series A2.
| pdf |

Häkkinen, T. & Wirtanen, L. 2006. Metlan Joensuun tutkimuskeskuksen ympäristö- ja elinkaarinäkökohtien arviointi [Environmental and life cycle assessment of the Finnish Forest Research Institute´s (Metla) research centre in Joensuu]. VTT Tiedotteita - Research Notes 2342.
| pdf |

Pingoud, K. & Perälä, A.-L. 2000. Arvioita puurakentamisen kasvihuonevaikutuksesta. VTT Julkaisuja 840.
| pdf |

Pingoud, K. et al. 2003. Greenhouse gas impacts of harvested wood products. Evaluation and development of methods. VTT Research Notes 2189.
| pdf |

Pulakka, S. et al. 2007. Talotekniikan elinkaarikustannukset. VTT Tiedotteita 2409.
| pdf |

Reid, H. et al. 2004. Using wood products to mitigate climate change: a review of evidence and key issues for sustainable development. International Institute for Environment and Development – The Edinburgh Centre for Carbon Management.
| pdf |

Sathre, R. & Gustavsson, L. 2009. Using wood products to mitigate climate change: External costs and structural change. Applied Energy 86(2): 251–257.
| www |

Sathre, R. & O'Connor, J. 2008. A synthesis of research on wood products & greenhouse gas impacts. FPInnovations Forintek TR-19.
| pdf |

Taverna, R. et al. 2007. The CO2 effects of the Swiss forestry and timber industry. Federal office for the environment FOEN 0739.
| pdf |

Valsta, L. et al. 2006. Puu ilmastonmuutoksen hillitsijänä. Helsingin yliopisto, Metsäekonomian laitos, Tutkimusraportteja 39.
| pdf |

Vares, S. 2000. LCA-House - a tool for life cycle assessment of buildings. Proceedings of the International Conference Sustainable Building 2000: 722–724.

Viljakainen, M. 2009. Rakennustuotteiden valmistuksen ja rakentamisen aiheuttamista ymparistörasitteista - riittävätkö uudet energiatehokkuusvaatimukset. Metsäteollisuus ry.
| pdf |

Werner, F. & Richter, K. 2007. Wooden building products in comparative LCA. A literature review. The International Journal of Life Cycle Assessment 12(7): 470–479.
| www |

Takaisin - Ilmastovaikutukset ja hiilensidonta | Sivun alkuun


Jälkikäyttö: kierrätys ja energian lähde

Alakangas, E. & Wiik, C. 2008. Käytöstä poistetun puun luokittelu ja hyvien käytäntöjen kuvaus. VTT Tutkimusraportti VTT-R-04989-08.
| pdf |

Alasaarela, M. 2008. Hirsiseinän ympäristövaikutusten laskenta elinkaaritarkastelun avulla. Arkkitehtitoimisto Inspis Oy.
| pdf |

Metsätilastollinen vuosikirja 2009. Metsäntutkimuslaitos.
| www |

Pulakka, S. et al. 2007. Talotekniikan elinkaarikustannukset. VTT Tiedotteita 2409.
| pdf |

Sathre, R. & Gustavsson, L. 2009. Using wood products to mitigate climate change: External costs and structural change. Applied Energy 86(2): 251–257.
| www |

Sathre, R. & O'Connor, J. 2008. A synthesis of research on wood products & greenhouse gas impacts. FPInnovations Forintek TR-19.
| pdf |

Steierer, F. 2007. Wood Energy in Europe and North America: A new estimate of volumes and flows. World sustainable energy days 2007.
| pdf |

Taverna, R. et al. 2007. The CO2 effects of the Swiss forestry and timber industry. Federal office for the environment FOEN 0739.
| pdf |

Werner, F. & Richter, K. 2007. Wooden building products in comparative LCA. A literature review. The International Journal of Life Cycle Assessment 12(7): 470–479.
| www |

Takaisin - Jälkikäyttö: kierrätys ja energian lähde | Sivun alkuun


Lopputuoteryhmät


Rakennuspuusepän tuotteet

Englund, F. & Nussbaum, R. M. 2000. Monoterpenes in Scots pine and Norway spruce and their emission during kiln drying. Holzforschung 54(5): 449–456.
| www |

Grekin, M. 2006. Nordic Scots pine vs. selected competing species and non-wood substitute materials in mechanical wood products. Literature survey. Metlan työraportteja/Working Papers of the Finnish Forest Research Institute 36.
| pdf |

Grekin, M. 2007. Suomalainen ja ruotsalainen mänty rakennuspuusepän-, sisustus- ja huonekalutuotteiden raaka-aineena. Tuloksia kirjallisuustarkastelusta ja empiirisistä tutkimuksista viideltä maantieteelliseltä alueelta. Teoksessa: Verkasalo, E. & Kettunen, L. (toim.). Pohjoismainen mänty puutuoteteollisuudessa ja tuotteet asiakasmarkkinoilla. Suomalais-ruotsalaisen SPWT-tutkimuskonsortion loppuseminaari (2003-2007), Esitelmien abstraktit: 18–21.
| pdf | esitelmä 1 | esitelmä 2 |

Grekin, M. & Surini, T. 2008. Shear strength and perpendicular-to-grain tensile strength of defect-free Scots pine wood from mature stands in Finland and Sweden. Wood Science and Technology 42(1): 75–91.
| www |

Grekin, M. & Verkasalo, E. 2007. Modelling the variation in latewood proportion of Scots pine wood from Finland and Sweden. Teoksessa: Van Acker, J. & Usenius, A. (toim.). Modelling the wood chain: Forestry - Wood industry - Wood product markets. Proceedings of the COST Action E44 conference 2007: 111–116.
| esitelmä | posteri |

Grekin, M. & Verkasalo, E. 2010. Variation in Brinell hardness of Scots pine (Pinus sylvestris L.) wood from Finland and Sweden. Finnish Forest Research Institute, Joensuu Research Unit.

Gull, A.-L. 2004. Comparison of Component Alternatives for Window Production. Master's Thesis. Helsinki University of Technology. Department of Forest Products Technology.

Hakkila, P. 1968. Geographical variation of some properties of pine and spruce pulpwood in Finland. Communicationes Instituti Forestalis Fenniae 66(8): 1–60.

Larsen, A. et al. 2000. Emission of volatile organic compounds from wood and wood-based materials. Miljøstyrelsen, Working Report 15.
| pdf |

Manninen, J. 2003. Development of new product alternatives for Thermowood. Master's Thesis. Helsinki University of Technology. Department of Forest Products Technology.

Riekkinen, M. et al. 2005. Visual and machining properties of Nordic Scots pine for joinery and furniture industry. Teoksessa: Innes, J.L. et al. (toim.). Forests in the Balance: Linking Traditions and Technology. XXII IUFRO World Congress Abstracts. International Forestry Review 7(5): 174.
| posteri |

Roos, A. & Nyrud, A. Q. 2008. Description of green versus environmentally indifferent consumers of wood products in Scandivavia: flooring and decking. Journal of Wood Science 54(5): 402–407.
| www |

Simonson, C. J. et al. 2001. Improving indoor climate and comfort with wooden structures. VTT Publications 431.
| pdf |

Stöd, R. 2009. Anisotropic shrinkage and swelling of Scots pine (Pinus sylvestris L.) wood from commercial thinnings in Finland. Teoksessa: Ispas, M. & Gurau, L. (toim.). Proceedings of the International Conferece ICWSE "Wood Science and Engineering in the Third Millennium" 2009: 15–20.

Stöd, R. et al. 2008. Harvennusmännyn ja harvennuspuusta valmistettujen rakennepuutuotteiden lujuusominaisuudet. Metlan Puunkäytön mahdollisuudet ja puutuotteiden menekki -tutkimusohjelman loppuseminaari. Esitelmien yhteenvedot.
| pdf | esitelmä |

Verkasalo, E. et al. 2005. Specific wood and timber properties and competitive ability of Nordic Scots pine in mechanical wood processing. Teoksessa: Teischinger, A. & Van Acker, J. (toim.). Broad Spectrum Utilisation of Wood. Proceedings of the COST Action E44 Conference 2005. Lignovisionen 9: 27–38.
| esitelmä |

Virtanen, A. 2007. Lisäarvotarjouksen ainekset puutuotteiden teollisille loppukäyttäjille Iso-Britanniassa ja Saksassa. Tuloksia asiakastutkimuksista. Teoksessa: Verkasalo, E. & Kettunen, L. (toim.). Pohjoismainen mänty puutuoteteollisuudessa ja tuotteet asiakasmarkkinoilla. Suomalais-ruotsalaisen SPWT-tutkimuskonsortion loppuseminaari (2003-2007), Esitelmien abstraktit..
| pdf |

Virtanen, A. et al. 2007. The UK and German constructions industry foresight and respective value proposition ingredients to the industrial customers. University of Helsinki, Department of Forest Economics. Reports 45.

Wilhelmsson, L. 2001. Characterisation of Wood Properties for Improved Utilisation of Norway spruce and Scots pine. Doctoral thesis. Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, Silvestria 216.

Takaisin - Rakennuspuusepän tuotteet | Sivun alkuun


Sisustustuotteet

Englund, F. & Nussbaum, R. M. 2000. Monoterpenes in Scots pine and Norway spruce and their emission during kiln drying. Holzforschung 54(5): 449–456.
| www |

Grekin, M. 2006. Nordic Scots pine vs. selected competing species and non-wood substitute materials in mechanical wood products. Literature survey. Metlan työraportteja/Working Papers of the Finnish Forest Research Institute 36.
| pdf |

Grekin, M. 2006. Wood colour in sapwood and heartwood of Nordic Scots pine and the changes under UV radiation. Teoksessa: Kurjatko, S. et al. (toim.). Proceedings of the 5th IUFRO symposium Wood Structure and Properties '06: 233–238.
| sisällysluettelo |

Grekin, M. 2007. Color and color uniformity variation of Scots pine wood in the air-dry condition. Wood and Fiber Science 39(2): 279–290.
| www |

Grekin, M. & Surini, T. 2008. Shear strength and perpendicular-to-grain tensile strength of defect-free Scots pine wood from mature stands in Finland and Sweden. Wood Science and Technology 42(1): 75–91.
| www |

Grekin, M. & Verkasalo, E. 2007. Modelling the variation in latewood proportion of Scots pine wood from Finland and Sweden. Teoksessa: Van Acker, J. & Usenius, A. (toim.). Modelling the wood chain: Forestry - Wood industry - Wood product markets. Proceedings of the COST Action E44 conference 2007: 111–116.
| esitelmä | posteri |

Grekin, M. & Verkasalo, E. 2010. Variation in Brinell hardness of Scots pine (Pinus sylvestris L.) wood from Finland and Sweden. Finnish Forest Research Institute, Joensuu Research Unit.

Grekin, M. et al. 2005. Colour change of Nordic Scots pine wood under UV radiation - A laboratory approach. IUFRO WP S5.01.04 Conference: Connection between forest resources and wood quality - modelling approaches and simulation software.
| pdf | posteri |

Kokko, E. (toim.) 2004. Sisäilman kosteusolojen parantaminen puurakenteilla. Wood Focus Oy.
| pdf |

Larsen, A. et al. 2000. Emission of volatile organic compounds from wood and wood-based materials. Miljøstyrelsen, Working Report 15.
| pdf |

Riekkinen, M. et al. 2004. Timber assortments and selected aesthetic wood properties of Nordic Scots pine. The Forestry Woodchain - Quantifying and forecasting quality from forest to end product.
| pdf | posteri |

Riekkinen, M. et al. 2005. Visual and machining properties of Nordic Scots pine for joinery and furniture industry. Teoksessa: Innes, J.L. et al. (toim.). Forests in the Balance: Linking Traditions and Technology. XXII IUFRO World Congress Abstracts. International Forestry Review 7(5): 174.
| posteri |

Roos, A. & Nyrud, A. Q. 2008. Description of green versus environmentally indifferent consumers of wood products in Scandivavia: flooring and decking. Journal of Wood Science 54(5): 402–407.
| www |

Simonson, C. J. et al. 2001. Improving indoor climate and comfort with wooden structures. VTT Publications 431.
| pdf |

Stöd, R. 2009. Anisotropic shrinkage and swelling of Scots pine (Pinus sylvestris L.) wood from commercial thinnings in Finland. Teoksessa: Ispas, M. & Gurau, L. (toim.). Proceedings of the International Conferece ICWSE "Wood Science and Engineering in the Third Millennium" 2009: 15–20.

Verkasalo, E. et al. 2005. Specific wood and timber properties and competitive ability of Nordic Scots pine in mechanical wood processing. Teoksessa: Teischinger, A. & Van Acker, J. (toim.). Broad Spectrum Utilisation of Wood. Proceedings of the COST Action E44 Conference 2005. Lignovisionen 9: 27–38.
| esitelmä |

Takaisin - Sisustustuotteet | Sivun alkuun


Huonekalut ja kalusteet

Englund, F. & Nussbaum, R. M. 2000. Monoterpenes in Scots pine and Norway spruce and their emission during kiln drying. Holzforschung 54(5): 449–456.
| www |

Grekin, M. 2006. Nordic Scots pine vs. selected competing species and non-wood substitute materials in mechanical wood products. Literature survey. Metlan työraportteja/Working Papers of the Finnish Forest Research Institute 36.
| pdf |

Grekin, M. 2006. Wood colour in sapwood and heartwood of Nordic Scots pine and the changes under UV radiation. Teoksessa: Kurjatko, S. et al. (toim.). Proceedings of the 5th IUFRO symposium Wood Structure and Properties '06: 233–238.
| sisällysluettelo |

Grekin, M. 2007. Color and color uniformity variation of Scots pine wood in the air-dry condition. Wood and Fiber Science 39(2): 279–290.
| www |

Grekin, M. & Verkasalo, E. 2007. Modelling the variation in latewood proportion of Scots pine wood from Finland and Sweden. Teoksessa: Van Acker, J. & Usenius, A. (toim.). Modelling the wood chain: Forestry - Wood industry - Wood product markets. Proceedings of the COST Action E44 conference 2007: 111–116.
| esitelmä | posteri |

Grekin, M. & Verkasalo, E. 2010. Variation in Brinell hardness of Scots pine (Pinus sylvestris L.) wood from Finland and Sweden. Finnish Forest Research Institute, Joensuu Research Unit.

Grekin, M. et al. 2005. Colour change of Nordic Scots pine wood under UV radiation - A laboratory approach. IUFRO WP S5.01.04 Conference: Connection between forest resources and wood quality - modelling approaches and simulation software.
| pdf | posteri |

Kivi, O. et al. 2004. Huonekalun ympäristöseloste. Teknillinen korkeakoulu, Puunjalostustekniikan osasto, Puutekniikan laboratorio. Tiedonanto 91.
| pdf |

Larsen, A. et al. 2000. Emission of volatile organic compounds from wood and wood-based materials. Miljøstyrelsen, Working Report 15.
| pdf |

Riekkinen, M. et al. 2004. Timber assortments and selected aesthetic wood properties of Nordic Scots pine. The Forestry Woodchain - Quantifying and forecasting quality from forest to end product.
| pdf | posteri |

Riekkinen, M. et al. 2005. Visual and machining properties of Nordic Scots pine for joinery and furniture industry. Teoksessa: Innes, J.L. et al. (toim.). Forests in the Balance: Linking Traditions and Technology. XXII IUFRO World Congress Abstracts. International Forestry Review 7(5): 174.
| posteri |

Simonson, C. J. et al. 2001. Improving indoor climate and comfort with wooden structures. VTT Publications 431.
| pdf |

Stöd, R. 2009. Anisotropic shrinkage and swelling of Scots pine (Pinus sylvestris L.) wood from commercial thinnings in Finland. Teoksessa: Ispas, M. & Gurau, L. (toim.). Proceedings of the International Conferece ICWSE "Wood Science and Engineering in the Third Millennium" 2009: 15–20.

Verkasalo, E. et al. 2005. Specific wood and timber properties and competitive ability of Nordic Scots pine in mechanical wood processing. Teoksessa: Teischinger, A. & Van Acker, J. (toim.). Broad Spectrum Utilisation of Wood. Proceedings of the COST Action E44 Conference 2005. Lignovisionen 9: 27–38.
| esitelmä |

Takaisin - Huonekalut ja kalusteet | Sivun alkuun


Männyn rakennekäyttö

Carling, O. 2002. Liimapuukäsikirja. Wood Focus Oy/Suomen Liimapuuyhdistys ry.
| pdf |

Dillström, T. 2003. Suomalaisen männyn ja kuusen soveltuvuus vakiopalkkien raaka-aineeksi. Diplomityö. Teknillinen korkeakoulu, Puunjalostustekniikan osasto.

Englund, F. & Nussbaum, R. M. 2000. Monoterpenes in Scots pine and Norway spruce and their emission during kiln drying. Holzforschung 54(5): 449–456.
| www |

Grekin, M. 2006. Nordic Scots pine vs. selected competing species and non-wood substitute materials in mechanical wood products. Literature survey. Metlan työraportteja/Working Papers of the Finnish Forest Research Institute 36.
| pdf |

Grekin, M. & Surini, T. 2008. Shear strength and perpendicular-to-grain tensile strength of defect-free Scots pine wood from mature stands in Finland and Sweden. Wood Science and Technology 42(1): 75–91.
| www |

Hanhijärvi, A. & Ranta-Maunus, A. 2008. Development of strength grading of timber using combined measurement techniques. Report of the Combigrade-project - phase 2. VTT Publications 686.
| pdf |

Hautamäki, S. et al. 2010. Factors and models for the grade distributions of sawn timber for Scots pine and Norway spruce in Finland and north-western Russia: appearance quality and visual strength. Baltic Forestry 16(1) (painossa).

Hudson, W. 1967. The strength properties of European redwood and whitewood. Ministry of Technology. Fores Products Research. Special Report No 24.

Kilpeläinen, H. et al. 2010. Factors and models for the bending strength and stiffness of sawn timber for Scots pine and Norway spruce in Finland and north-western Russia. Finnish Forest Research Institute, Joensuu Research Unit.

Larsen, A. et al. 2000. Emission of volatile organic compounds from wood and wood-based materials. Miljøstyrelsen, Working Report 15.
| pdf |

Lindgren, C. 1997. Sahatavaran visuaalinen ja koneellinen lujuuslajittelu. VTT Julkaisuja 820.

Lindström, H. & Nylinder, M. 2007. Suomalainen ja ruotsalainen mänty rakennustuotteiden raaka-aineena. Tuloksia kirjallisuustarkastelusta ja empiirisistä tutkimuksista viideltä maantieteelliseltä alueelta. Teoksessa: Verkasalo, E. & Kettunen, L. (toim.). Pohjoismainen mänty puutuoteteollisuudessa ja tuotteet asiakasmarkkinoilla. Suomalais-ruotsalaisen SPWT-tutkimuskonsortion loppuseminaari (2003-2007), Esitelmien abstraktit: 16–17.
| pdf |

Moore, J. 2009. Mechanical Properties of Scots Pine Structural Timber. Napier University, Centre for Timber Engineering.
| esitelmä |

Ranta-Maunus, A. 2007. Strength of Finnish grown timber. VTT Publications 668.
| pdf |

Riekkinen, M. et al. 2005. Visual and machining properties of Nordic Scots pine for joinery and furniture industry. Teoksessa: Innes, J.L. et al. (toim.). Forests in the Balance: Linking Traditions and Technology. XXII IUFRO World Congress Abstracts. International Forestry Review 7(5): 174.
| posteri |

Simonson, C. J. et al. 2001. Improving indoor climate and comfort with wooden structures. VTT Publications 431.
| pdf |

Stöd, R. 2009. Anisotropic shrinkage and swelling of Scots pine (Pinus sylvestris L.) wood from commercial thinnings in Finland. Teoksessa: Ispas, M. & Gurau, L. (toim.). Proceedings of the International Conferece ICWSE "Wood Science and Engineering in the Third Millennium" 2009: 15–20.

Stöd, R. et al. 2008. Harvennusmännyn ja harvennuspuusta valmistettujen rakennepuutuotteiden lujuusominaisuudet. Metlan Puunkäytön mahdollisuudet ja puutuotteiden menekki -tutkimusohjelman loppuseminaari. Esitelmien yhteenvedot.
| pdf | esitelmä |

Verkasalo, E. et al. 2005. Specific wood and timber properties and competitive ability of Nordic Scots pine in mechanical wood processing. Teoksessa: Teischinger, A. & Van Acker, J. (toim.). Broad Spectrum Utilisation of Wood. Proceedings of the COST Action E44 Conference 2005. Lignovisionen 9: 27–38.
| esitelmä |

Virtanen, A. 2007. Lisäarvotarjouksen ainekset puutuotteiden teollisille loppukäyttäjille Iso-Britanniassa ja Saksassa. Tuloksia asiakastutkimuksista. Teoksessa: Verkasalo, E. & Kettunen, L. (toim.). Pohjoismainen mänty puutuoteteollisuudessa ja tuotteet asiakasmarkkinoilla. Suomalais-ruotsalaisen SPWT-tutkimuskonsortion loppuseminaari (2003-2007), Esitelmien abstraktit..
| pdf |

Virtanen, A. et al. 2007. The UK and German constructions industry foresight and respective value proposition ingredients to the industrial customers. University of Helsinki, Department of Forest Economics. Reports 45.

Wilhelmsson, L. 2001. Characterisation of Wood Properties for Improved Utilisation of Norway spruce and Scots pine. Doctoral thesis. Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, Silvestria 216.

Takaisin - Männyn rakennekäyttö | Sivun alkuun


Hirsirakentaminen ja valmistalot

Englund, F. & Nussbaum, R. M. 2000. Monoterpenes in Scots pine and Norway spruce and their emission during kiln drying. Holzforschung 54(5): 449–456.
| www |

Grekin, M. 2006. Nordic Scots pine vs. selected competing species and non-wood substitute materials in mechanical wood products. Literature survey. Metlan työraportteja/Working Papers of the Finnish Forest Research Institute 36.
| pdf |

Hanhijärvi, A. & Ranta-Maunus, A. 2008. Development of strength grading of timber using combined measurement techniques. Report of the Combigrade-project - phase 2. VTT Publications 686.
| pdf |

Kokko, E. (toim.) 2004. Sisäilman kosteusolojen parantaminen puurakenteilla. Wood Focus Oy.
| pdf |

Larsen, A. et al. 2000. Emission of volatile organic compounds from wood and wood-based materials. Miljøstyrelsen, Working Report 15.
| pdf |

Lauharo, K. 2002. Hirsi rakennusaineena ja teollinen hirsitalo. Oy UNIpress Ab.

Ojanen, T. 2008. Lausunto rakenteiden energiatehokkuuden parantamisen vaikutuksista rakenteiden kosteustekniseen toimivuuteen. VTT Tutkimusselostus Nro VTT-S-10816-08.
| pdf |

Ranta-Maunus, A. 2007. Strength of Finnish grown timber. VTT Publications 668.
| pdf |

Riekkinen, M. et al. 2005. Visual and machining properties of Nordic Scots pine for joinery and furniture industry. Teoksessa: Innes, J.L. et al. (toim.). Forests in the Balance: Linking Traditions and Technology. XXII IUFRO World Congress Abstracts. International Forestry Review 7(5): 174.
| posteri |

Simonson, C. J. et al. 2001. Improving indoor climate and comfort with wooden structures. VTT Publications 431.
| pdf |

Verkasalo, E. et al. 2005. Specific wood and timber properties and competitive ability of Nordic Scots pine in mechanical wood processing. Teoksessa: Teischinger, A. & Van Acker, J. (toim.). Broad Spectrum Utilisation of Wood. Proceedings of the COST Action E44 Conference 2005. Lignovisionen 9: 27–38.
| esitelmä |

Viljakainen, M. 2009. Rakennustuotteiden valmistuksen ja rakentamisen aiheuttamista ymparistörasitteista - riittävätkö uudet energiatehokkuusvaatimukset. Metsäteollisuus ry.
| pdf |

Takaisin - Hirsirakentaminen ja valmistalot | Sivun alkuun


Mäntytuotteet ulkotiloissa

Edlund, M.-L. 1998. Durability of Wood in Ground Contact Tested in Field and Laboratory. Doctoral thesis. Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, Silvestria 81.

Grekin, M. 2006. Nordic Scots pine vs. selected competing species and non-wood substitute materials in mechanical wood products. Literature survey. Metlan työraportteja/Working Papers of the Finnish Forest Research Institute 36.
| pdf |

Klippi, M. 2004. The Main Factors and Development Trends in the Selected Markets of Playground and Garden Structures in Europe. Master's Thesis. Helsinki University of Technology. Department of Forest Products Technology.

Lindström, H. & Nylinder, M. 2007. Suomalainen ja ruotsalainen mänty rakennustuotteiden raaka-aineena. Tuloksia kirjallisuustarkastelusta ja empiirisistä tutkimuksista viideltä maantieteelliseltä alueelta. Teoksessa: Verkasalo, E. & Kettunen, L. (toim.). Pohjoismainen mänty puutuoteteollisuudessa ja tuotteet asiakasmarkkinoilla. Suomalais-ruotsalaisen SPWT-tutkimuskonsortion loppuseminaari (2003-2007), Esitelmien abstraktit: 16–17.
| pdf |

Manninen, J. 2003. Development of new product alternatives for Thermowood. Master's Thesis. Helsinki University of Technology. Department of Forest Products Technology.

Nevalainen, S. 2004. Decay resistance of Scots pine from Northern Finland. IUFRO WP S5.01.04 Conference: Connection between forest resources and wood quality - modelling approaches and simulation software.
| posteri |

Roos, A. & Nyrud, A. Q. 2008. Description of green versus environmentally indifferent consumers of wood products in Scandivavia: flooring and decking. Journal of Wood Science 54(5): 402–407.
| www |

Roos, A. & Nyrud, A. Q. 2008. Preferences for pressure-treated wooden deck materials. Wood and Fiber Science 40(3): 436–447.
| www |

Sandberg, D. 1999. Weathering of Radial and Tangential Wood Surfaces of Pine and Spruce. Holzforcshung 53(4): 355–364.
| www |

Stöd, R. 2009. Anisotropic shrinkage and swelling of Scots pine (Pinus sylvestris L.) wood from commercial thinnings in Finland. Teoksessa: Ispas, M. & Gurau, L. (toim.). Proceedings of the International Conferece ICWSE "Wood Science and Engineering in the Third Millennium" 2009: 15–20.

Tarvainen, V. et al. 2001. Puun öljykuivaus, öljykyllästys ja värjäys. VTT Tiedotteita 2083.
| pdf |

Verkasalo, E. et al. 2005. Specific wood and timber properties and competitive ability of Nordic Scots pine in mechanical wood processing. Teoksessa: Teischinger, A. & Van Acker, J. (toim.). Broad Spectrum Utilisation of Wood. Proceedings of the COST Action E44 Conference 2005. Lignovisionen 9: 27–38.
| esitelmä |

Takaisin - Mäntytuotteet ulkotiloissa | Sivun alkuun


Mänty puulevyissä

Englund, F. & Nussbaum, R. M. 2000. Monoterpenes in Scots pine and Norway spruce and their emission during kiln drying. Holzforschung 54(5): 449–456.
| www |

Grekin, M. 2006. Nordic Scots pine vs. selected competing species and non-wood substitute materials in mechanical wood products. Literature survey. Metlan työraportteja/Working Papers of the Finnish Forest Research Institute 36.
| pdf |

Grekin, M. 2006. Wood colour in sapwood and heartwood of Nordic Scots pine and the changes under UV radiation. Teoksessa: Kurjatko, S. et al. (toim.). Proceedings of the 5th IUFRO symposium Wood Structure and Properties '06: 233–238.
| sisällysluettelo |

Grekin, M. 2007. Color and color uniformity variation of Scots pine wood in the air-dry condition. Wood and Fiber Science 39(2): 279–290.
| www |

Grekin, M. & Verkasalo, E. 2007. Modelling the variation in latewood proportion of Scots pine wood from Finland and Sweden. Teoksessa: Van Acker, J. & Usenius, A. (toim.). Modelling the wood chain: Forestry - Wood industry - Wood product markets. Proceedings of the COST Action E44 conference 2007: 111–116.
| esitelmä | posteri |

Grekin, M. et al. 2005. Colour change of Nordic Scots pine wood under UV radiation - A laboratory approach. IUFRO WP S5.01.04 Conference: Connection between forest resources and wood quality - modelling approaches and simulation software.
| pdf | posteri |

Koponen, H. 1988. Koivu-, mänty- ja kuusipuun sekä koivuvanerin ilmanläpäisevyys. Teknillinen korkeakoulu, Puunjalostustekniikan laitos, Puun mekaanisen teknologian laboratorio. Tiedonanto 49.

Koponen, H. 1995. Puulevytuotanto. Opetushallitus. Gummerus Oy Kirjapaino.

Larsen, A. et al. 2000. Emission of volatile organic compounds from wood and wood-based materials. Miljøstyrelsen, Working Report 15.
| pdf |

Simonson, C. J. et al. 2001. Improving indoor climate and comfort with wooden structures. VTT Publications 431.
| pdf |

Verkasalo, E. et al. 2005. Specific wood and timber properties and competitive ability of Nordic Scots pine in mechanical wood processing. Teoksessa: Teischinger, A. & Van Acker, J. (toim.). Broad Spectrum Utilisation of Wood. Proceedings of the COST Action E44 Conference 2005. Lignovisionen 9: 27–38.
| esitelmä |

Takaisin - Mänty puulevyissä | Sivun alkuun

  Päivitetty: 15.03.2010 /MGre | Copyright Metla | Palaute