Metla on osa Luonnonvarakeskusta 1.1.2015 alkaen. www.luke.fi
  SUOMEKSI     PÅ SVENSKA     IN ENGLISH     AUF DEUTSCH     ПО-РУССКИ     
 
Metla-etusivuTutkimusPalvelutJulkaisutMetinfo-metsätietopalvelutTutkimusmetsätTietoa MetlastaStrategiaYhteystiedot
Metla » Metinfo » Pohjoinen mänty » Ympäristömyönteinen materiaali » Jälkikäyttö: kierrätys ja energian lähde

Pohjoinen mänty - laadukas ja monikäyttöinen

Sivukartta | Haku

Tutkittua tietoa pohjoisen männyn ominaisuuksista ja oikeasta käytöstä

Kuva Puuinfo Oy 
  • Helposti kierrätettävissä: voidaan käyttää uudelleen sellaisenaan tai uusien tuotteiden raaka-aineena
  • Korvaa fossiilisten polttoaineiden käyttöä: elinkaarensa lopussa puutuotteet voidaan käyttää bioenergian lähteenä
  • Merkittävä energianlähde: noin viidesosa Suomessa kulutetusta energiasta tuotetaan puuperäisillä polttoaineilla

Jälkikäyttö: kierrätys ja energian lähde

Mäntypuusta valmistetut tuotteet voidaan muista puulajeista valmistettujen tavoin kierrättää uudelleen käytettäviksi tai uusien tuotteiden materiaaliksi tai raaka-aineeksi. Useimmissa tapauksissa kierrätys on suositeltavaa. Tällöin voidaan lisätä puutuotteiden jo ennestään myönteisiä ympäristövaikutuksia.

Kun puutuotteet poistetaan käytöstä, esimerkiksi puuhuonekalut, kuormalavatja puupakkaukset ja pylväät ovat usein uudelleen käytettävissä alkuperäistä vastaavissa käyttökohteissa. Mikäli uudelleenkäyttöä ei käytöstä poistetulle puutuotteelle löydy, voidaan se usein kierrättää esimerkiksi puukomposiittituotteiden (OSB-levy, lastulevy) raaka-aineeksi, jolloin se korvaa suoraan metsistä peräisin olevan puun käyttöä.

Puusta valmistetut tuotteet voidaan elinkaarensa lopussa hyödyntää bioenergian tuottamisessa, jolloin niihin sitoutunut energia otetaan talteen ja hiili palaa luonnon kiertokulkuun. Samalla voidaan korvata fossiilisten polttoaineiden käyttöä.

Suomessa maa- ja metsätalouden ja kalastuksen, sahatavaran ja puutuotteiden valmistuksen sekä massan, paperin ja paperituotteiden valmistuksen puujätteet muodostavat noin 93 prosenttia tilastoidusta puujätteestä. Loput seitsemän prosenttia, noin 850 000 tonnia eli kaksi miljoonaa kiintokuutiometriä, on peräisin rakentamisesta, palveluista, kotitalouksista ja muista palveluista. Tästä määrästä noin 48 % kierrätetään ja 51 % käytetään energianlähteenä. Vain prosentti päätyy kaatopaikalle.

Vuonna 2008 noin 21 % Suomen kokonaisenergiankulutuksesta katettiin puuperäisillä polttoaineilla. Kiinteiden puupolttoaineiden osuus energiantuotannosta oli noin 50 % ja niillä tuotettu energiamäärä noin 43 TWh. Lämpö- ja voimalaitosten energiantuotannossa kierrätyspuun osuus oli noin 5 % ja teollisuuden sivutuotteiden (kuori, puru, hake) noin 65 % kiinteillä puupolttoaineilla tuotetusta energiamäärästä.

Lisätietoa
 
 >puujätteen määrä Suomessa 
 >Metinfo Tilastopalvelu 
 >tietoa kierrätyksestä (linkki Ympäristöyritysten liitto ry:n sivuille) 
 >kyllästetyn puun kierrätys (linkki Demolite Oy:n sivuille) 
 >puupakkausten kierrätys (linkki Puupakkausten Kierrätys PPK Oy:n sivuille) 
Julkaisut
 
 

Alakangas, E. & Wiik, C. 2008. Käytöstä poistetun puun luokittelu ja hyvien käytäntöjen kuvaus. VTT Tutkimusraportti VTT-R-04989-08.
| pdf |

 
 

Alasaarela, M. 2008. Hirsiseinän ympäristövaikutusten laskenta elinkaaritarkastelun avulla. Arkkitehtitoimisto Inspis Oy.
| pdf |

 
 

>Lisää julkaisuja...

 
  Päivitetty: 15.03.2010 /MGre | Copyright Metla | Palaute