Metla on osa Luonnonvarakeskusta 1.1.2015 alkaen. www.luke.fi
  SUOMEKSI     PÅ SVENSKA     IN ENGLISH     AUF DEUTSCH     ПО-РУССКИ     
 
Metla-etusivuTutkimusPalvelutJulkaisutMetinfo-metsätietopalvelutTutkimusmetsätTietoa MetlastaStrategiaYhteystiedot
Metla » Metinfo » MOTTI-ohjelmisto

MetINFO - MOTTI-ohjelmisto

Sivukartta | Haku

Kanava tutkittuun tietoon ja asiantuntija­palveluihin

MOTTI-ohjelmistoon liittyviä julkaisuja /

Related references for MOTTI Stand Simulator

Hynynen, Jari, Salminen, Hannu, Ahtikoski, Anssi, Huuskonen, Saija, Ojansuu, Risto, Siipilehto, Jouni, Lehtonen, Mika, Rummukainen, Arto, Kojola, Soili & Eerikäinen, Kalle. 2014. Scenario analysis for the biomass supply potential and the future development of Finnish forest resources. Metla Working papers 302.

Siipilehto, J., Valkonen, S., Ojansuu, R., Hynynen J., Miina J. & Saksa, T. 2014. Metsikön varhaiskehityksen kuvaus MOTTI-ohjelmistossa. Metlan Työraportti 286. 43 s.

Siipilehto, J., Saarinen, M. & Hökkä, H. 2014. Taimikoiden pituuskehityksen luotettavuus sovellettaessa MOTTI-ohjelmiston kangasmaiden ennustemalleja turvekankaille. Metlan Työraportti 294. 25 s.

Siipilehto, J. & Mehtätalo, L. 2013. Parameter recovery vs. parameter prediction for the Weibull distribution validated for Scots pine stands in Finland. Silva Fennica 47(4): 1-22.

Siipilehto, J. 2009. Modelling stand structure in young Scots pine dominated stands. Forest Ecology and Management 257: 223-232.

Siipilehto, J. Sarkkola, S. & Mehtätalo, L. 2007. Comparing regression estimation techniques when predicting diameter distributions of Scots pine on drained peatlands. Silva Fennica 41(1): 333-349.

Siipilehto, J. 2006. Linear prediction application for modelling the relationships between a large number of stand characteristics of Norway spruce stands. Silva Fennica 40(3): 517-530.

Salminen, H., Lehtonen, M. & Hynynen, J. 2005. Reusing legacy FORTRAN in the MOTTI growth and yield simulator. Computers and Electronics in Agriculture 49(1): 103–113.

Hynynen, J., Ojansuu, R., Hökkä, H., Siipilehto, J., Salminen, H. & Haapala, P. 2002. Models for predicting stand development in MELA System. Metsäntutkimuslaitoksen Tiedonantoja 835. Vantaan tutkimuskeskus. 116 sivua.

 

Julkaisuja Motti-ohjelmistolla tehdyistä laskelmista /

Scientific publications based on MOTTI Stand Simulator:

2015

Helin, T., Salminen, H., Hynynen, J., Soimakallio, S., Huuskonen, S. & Pingoud, K. 2015. Global warming potentials of stemwood used for energy and materials in Southern Finland: Differentiation of impacts based on type of harvest and product lifetime. GCB Bioenergy (accepted). DOI: 10.1111/gcbb.12244

Hynynen, J., Salminen, H., Ahtikoski, A., Huuskonen, S., Ojansuu, R., Siipilehto, J., Lehtonen, M., & Eerikäinen, K. 2015. Long-term impacts of forest management on biomass supply and forest resource development: a scenario analysis for Finland. European Journal of Forest Research. DOI 10.1007/s10342-014-0860-0.

2014

Honkaniemi, J., Ojansuu, R., Piri, T., Kasanen, R., Lehtonen, M., Salminen, H., Kalliokoski, T., Mäkinen, H. 2014. Hmodel, a Heterobasidion annosum model for even-aged Norway spruce stands. Canadian Journal of Forest Research 44(7): 796-809.

Mönkkönen, M., Juutinen,A., Mazziotta,A., Miettinen,K., Podkopaev,D., Reunanen,P., Salminen,H. & Tikkanen,O-P. 2014. Spatially dynamic forest management to sustain biodiversity and economic returns. Journal of Environmental Management 134(15.2.2014): 80-89

2013

Ahtikoski, A., Salminen, H., Ojansuu, R., Hynynen, J., Kärkkäinen, K. & Haapanen, M. 2013. Optimizing stand management involving the effect of genetic gain: preliminary results for Scots pine in Finland. Canadian Journal of Forest Research 43: 299-305.

2012

Ahtikoski, A., Ojansuu, R., Haapanen, M., Hynynen, J. & Kärkkäinen. K. 2012. Financial performance of using genetically improved regeneration material of Scots pine (Pinus sylvestris L.) in Finland. New Forests 43(3): 335-348.

Ahtikoski, A., Salminen, H., Hökkä, H., Kojola, S. & Penttilä, T. 2012. Optimizing stand management on peatlands: the case of northern Finland. Canadian Journal of Forest Research 42: 247-259

Kojola, S., Ahtikoski, A., Hökkä, H. & Penttilä, T. 2012. Profitability of alternative management regimes in Scots pine stands on drained peatlands. European Journal of Forest Research 131: 413-426

2011

Ahtikoski, A., Tuulentie, S., Hallikainen, V., Nivala, V., Vatanen, E., Tyrväinen, L. & Salminen, H. 2011. Potential trade-offs between nature-based tourism and forestry, a case study in Northern Finland. Forests 2(4): 894-912.

Mustajoki, J., Saarikoski, H., Marttunen, M., Ahtikoski, A., Hallikainen, V., Helle, T., Hyppönen, M., Jokinen, M., Naskali, A., Tuulentie, S., Varmola, M., Vatanen, E. & Ylisirniö, A.-L. 2011. Use of decision analysis interviews to support the sustainable use of the forests in Finnish Upper Lapland. Journal of Environmental Management 92: 1550-1563.

2010

Saarikoski, H., Mustajoki, J., Marttunen, M., Ahtikoski, A., Hallikainen, V., Helle, T., Hyppönen, M., Jokinen, M., Naskali, A., Tuulentie, S., Varmola, M., Vatanen, E. & Ylisirniö, A.-L. 2010. Monitavoitearviointi Ylä-Lapin metsien kestävän käytön mahdollisuuksista. Metsätieteen aikakauskirja 1/2010: 39–63.

2009

Heikkilä, J., Sirén, M., Ahtikoski, A., Hynynen, J., Sauvula, T. & Lehtonen, M. 2009. Energy wood thinning as a part of the stand management of Scots pine and Norway spruce. Silva Fennica 43(1): 129-146.

Kojola, S. 2009. Kohti hyvää suometsien hoitoa – harvennusten ja kunnostusojitusten vaikutus ojitusaluemänniköiden puuntuotokseen ja metsänkasvatuksen taloustulokseen. Dissertationes Forestales 83. 67 s. + 4 osajulkaisua. (in Finnish).

2008

Ahtikoski, A., Kojola, S., Hökkä, H. & Penttilä, T. 2008. Ditch network maintenance in peatland forest as a private investment: short- and long-term effects on financial performance at stand level. Mires and Peat (http://www.mires-and-peat.net/) (only on-line) 3(3): 1-11

Huuskonen, S. 2008. Nuorten männiköiden kehitys - taimikonhoito ja ensiharvennus. Dissertationes Forestales 62. 61 s. + 4 osajulkaisua. (in Finnish).

2007

Laurén, A., Koivusalo, H., Ahtikoski, A., Kokkonen, T. & Finér, L. 2007. Water protection and buffer zones: How much does it cost to reduce nitrogen load in a forest cutting? Scandinavian Journal of Forest Research 22(6): 537-544.

2006

Mäkinen, H., Hynynen, J., Siitonen, J. & Sievänen, R. 2006. Predicting the decomposition of Scots pine, Norway spruce, and birch stems in Finland. Ecological Applications 16(5): 1865-1879

Siren, M., Tanttu, V. & Ahtikoski, A. 2006. Financial comparison of strip road alternatives in the harvesting of pine stands on drained peatlands. Baltic Forestry 12(1): 70-81

2005

Huuskonen, S. & Ahtikoski, A. 2005. Ensiharvennuksen ajoituksen ja voimakkuuden vaikutus kuivahkon kankaan männiköiden tuotokseen ja tuottoon. Metsätieteen aikakauskirja 2: 99–115. (in Finnish).

Mäkinen, H., Hynynen, J. & Isomäki, A. 2005. Intensive management of Scots pine stands in southern Finland: First empirical results and simulated further development. Forest Ecology and Management 215: 37-50.

Hynynen, J., Ahtikoski, A., Siitonen, J., Sievänen, R. & Liski, J. 2005. Applying the MOTTI simulator to analyse the effects of alternative management schedules on timber and non-timber production. Forest Ecology and Management 207: 5–18.

2004

Ahtikoski, A., Päätalo, M.-L., Niemistö, P., Karhu, J., Poutiainen, E. 2004. Effect of Alternative Thinning Intensities on the Financial Outcome in Silver Birch ( Betula pendula Roth) Stands: A Case Study Based on Long-Term Experiments and MOTTI Stand Simulations. Baltic Forestry, 10 (2): 46–55

2003

Matala, J., Hynynen, J., Miina, J., Ojansuu, R., Peltola, H., Sievänen, R., Väisänen, H. & Kellomäki, S. 2003. Comparison of a physiological model and a statistical model for prediction of growth and yield in boreal forests. Ecological Modelling 161(1-2): 95-116.

Päivitetty: 02.02.2015 /UHel | Copyright Metla | Palaute