Metla on osa Luonnonvarakeskusta 1.1.2015 alkaen. www.luke.fi
  SUOMEKSI     PÅ SVENSKA     IN ENGLISH     AUF DEUTSCH     ПО-РУССКИ     
 
Metla-etusivuTutkimusPalvelutJulkaisutMetinfo-metsätietopalvelutTutkimusmetsätTietoa MetlastaStrategiaYhteystiedot
Metla » Metinfo » Metsien monikäyttö » Luonnon virkistyskäyttö » Tietoa ulkoilusta » Alueelliset ulkoilutilastot 2010

Alueelliset ulkoilutilastot 2010

Sivukartta | Haku

Aluejako ja vastaajien määrä

Alueilla tarkoitetaan tässä Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksia (ELY-keskukset 1.1.2010 ) sekä erikseen pääkaupunkiseutua, joka on osa Uudenmaan ELY-keskusta. Ahvenanmaa ei ollut mukana tutkimuksessa.

Vastaajien määrä on suhteessa alueella asuvaan väestöön. Eniten vastaajia on Uudellamaalla ja vähiten Kainuussa. Tutkimuksen aineistonkeruu on kuvattu julkaisussa Luonnon virkistyskäyttö 2010. Ulkoilutilastoissa on käytetty painotusta, jonka perusteella tutkimuksen aineistoa on korjattu vastaamaan alueen väestöä.

Tilastoissa ja kuvissa joidenkin alueiden tai alaryhmien tiedoissa on puuttuvaa tietoa, silloin kun aineistossa ei ole ollut tarpeeksi havaintoja keskiarvojen, mediaanien tai prosenttilukujen esittämiseksi. Ulkoiluharrastamista kuvaavia tunnuslukuja ei ole esitetty sosioekonomisissa taustamuuttujaluokissa, jos vastaajien määrä koko alueen tasolla on alle 40. Tilastotaulukoissa yksittäisiä puuttuvia lukuja on silloin, kun vastaajien määrä on alle viisi. Puuttuvasta tiedosta huolimatta harrastuksella voi olla alueella tai alaryhmässä osallistujia, vaikka heitä ei ole riittävästi osunut tutkimuksen aineistoon.

  Päivitetty: 11.02.2014 /JVoi | Copyright Metla | Palaute