Metla är en del av Naturresursinstitutet från 1.1.2015. www.luke.fi
  SUOMEKSI     PÅ SVENSKA     IN ENGLISH     AUF DEUTSCH     ПО-РУССКИ     
 
Metla » Metinfo » Mångbruk av skog » Rekreation i naturen » Information om friluftsliv

Rekreation i naturen - Information om friluftsliv

Sajtkarta | Sökning

På vilket sätt idkar finländarna friluftsliv i skog och ödemark?

Resultat från efterfrågeundersökningen Den riksomfattande inventeringen av rekreation i naturen (LVVI)

 

Visste du att

  • dryga två tredjedelar av finländarna idkar friluftsliv i naturen varje vecka?
  • hälften av alla finländare bor närmare än 200 meter från närliggande skog?
  • avståndet till bär- och svampskogarna är i medeltal 3,5 km, och att hälften av finländarna bor ungefär på en kilometers avstånd från bärmarkerna och svampskogarna?
  • Detta är exempel på information som baserar sig på undersökningen Den riksomfattande inventeringen av rekreation i naturen.

 

Friluftsstatistik 2010

Friluftsstatistik 2010 - Sammandrag

Uppdaterad: 18.10.2012 /JVoi  | Bilder: Erkki Oksanen, Metla, om inte annat nämns  |  Copyright Metla  |  Feedback