Metla är en del av Naturresursinstitutet från 1.1.2015. www.luke.fi
  SUOMEKSI     PÅ SVENSKA     IN ENGLISH     AUF DEUTSCH     ПО-РУССКИ     
 

Rekreation i naturen - friluftsstatistik 2010

Sajtkarta | Sökning
 

>Deltagandet i friluftsliv och hur ofta man idkat friluftsliv

>Deltagandet i friluftsliv enligt hobbygrupper

 
 

Friluftsliv i närmiljö

Antalet gånger man idkade friluftsliv i närmiljö

>Avstånd enligt ägargrupp
>Service enligt ägargrupp
>Områdestyper enligt ägargrupp

Friluftsidkarna i närområdet

> Deltagande och antalet friluftsgånger, hur gångerna riktar sig till olika områden

Naturturism

Naturresor

>Målområdena
>Målområdena enligt ägargrupper
>Avståndet till målet
>Målområdenas service
>Naturresor på sommaren och vintern

Naturturister och -resor

>Typ av resa
>Målområdena
>Målområdena enligt ägargrupper
>Målområdenas service
>Avståndet till målet
>Enligt hobby
>Enligt resesällskap
>Hur länge naturresan varade, resetid och resans längd
>Naturresans utgifter

 
 

Friluftslivsidkandets resurser

>Avstånden till friluftsställe

>Friluftsutrustning, fritidsbostad

>Hobbyfärdigheter

 

 

>Antal observationer
>Exempel på medelfel i friluftsstatistiken

   
Uppdaterad: 18.10.2012 /JVoi  | Bilder: Erkki Oksanen, Metla, om inte annat nämns  |  Copyright Metla  |  Feedback